krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Młode Spółdzielnie konsumenckie w Europie
Organizacja Euro Coop wspiera działania oraz rozwój spółdzielni w Europie.
aaa
Posiedzenie Zarządu Euro Coop
Z ramienia KZRSS w spotkaniu brali udział Prezes Zarządu Ryszard Jaśkowski będący członkiem Zarządu Euro Coop oraz Agnieszka Wroniewicz Dyrektor...
aaa
Kolejna konferencja Społem już za nami!
Copyright by KZRSS "Społem"

Zmarł wieloletni Prezes Zarządu PSS „Społem" w Zakopanem

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR I/2017 Opublikowano: piątek, 20, styczeń 2017

W dniu 27 grudnia 2016 r., w wieku 68 lat, zmarł Wojciech Gach – wieloletni prezes Zarządu Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem" w Zakopanem, wychowawca wielu pokoleń spółdzielców.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 30 grudnia 2016 r. w Zakopanem. Po Mszy św. odprowadzono Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Nowotarskiej 37. W uroczystościach uczestniczyła rodzina Zmarłego, władze Zakopanego, przyjaciele i znajomi oraz liczni prezesi spółdzielni „Społem". Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców „Społem" reprezentowali: wiceprezes Zarządu Ryszard Jaśkowski, dyrektor Danuta Mioduszewska i Elżbieta Jasińska-Czajka.
Wojciech Gach urodził się w Bytomiu w 1948 roku, ale kilka lat po wojnie wraz z rodzicami przeniósł się do Zakopanego, gdzie spędził niemal całe życie.
Od ponad 40 lat pracował w PSS „Społem" w Zakopanem, gdzie od 30 lat był prezesem Zarządu, a wcześniej wiceprezesem.
Po 1989 roku z sukcesem przeprowadził zakopiańską PSS „Społem" przez wszystkie rynkowe zmiany.
W 1991 roku brał udział w Zjeździe Założycielskim Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem".
Od dnia 10 września 1992 roku do I Zjazdu Delegatów KZRSS „Społem" w dniach 24-25 listopada 1994 roku był przewodniczącym Rady Nadzorczej KZRSS „Społem".

Pożegnanie Śp. Wojciecha Gacha wygłoszone na pogrzebie przez Wicestarostę Powiatu Tatrzańskiego Jerzego Zacharko.
Wojciechu – Z firmą Społem związany byłeś od 1976 roku kiedy to na skutek reorganizacji Spółdzielnia przejęła ZZG, w których Ty pracowałeś, szybko awansowałeś byłeś kierownikiem, dyrektorem, a przez ostatnie 30 lat pełniłeś odpowiedzialną funkcję Prezesa Zarządu Społem Zakopane.
W pracy dawałeś szansę ludziom odważnym, inaczej postrzegających świat. Ceniłeś ich uczciwość i rzetelność w wykonywanej pracy. Uczyłeś ich, że Społem to znaczy Razem – dlatego mówiłeś, że należy działać razem aby potem wspólnie dzielić się owocami tej pracy.
Mimo tego, że zmieniały się koncepcje i strategie Ty z uporem i skutecznie realizowałeś postawiony sobie cel, a tym celem było dobro firmy i dobro jej pracowników. Tym postępowaniem zasłużyłeś sobie na wdzięczność i szacunek wielu ludzi.
W 1980 roku gdy organizowaliśmy Związek Zawodowy Solidarność, co prawda nie mogłeś być jego członkiem ponieważ pełniłeś funkcję dyrektora ds. gastronomicznych ale za to jako sympatyk włączyłeś się w Jego organizację. Współtworzyliśmy postulaty, program i strategię działania. To właśnie w Zakopanem przy Twoim udziale m.in. powstał postulat odpaństwowienia spółdzielni w Polsce – czyli przywrócenia Jej samorządności i samodzielności.
Ten postulat skutecznie został zrealizowany na 41 Zjeździe Delegatów Społem w 1981 roku przy znaczącym współudziale i zaangażowaniu Solidarności w Społem. Wziąłeś udział w I Zjeździe Solidarności w Społem w Gdyni w 1980 r. Tam aktywnie włączyłeś się w tworzenie programu działania Krajowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność w Społem. Natomiast podczas II Zjazdu w Zakopanem byłeś jego honorowym gościem.
Trzeba to też powiedzieć, że Zakopiańska Solidarność mogła tak skutecznie działać dzięki pomocy i wsparciu naszej firmy do której kierownictwa Ty należałeś.
W czasie stanu wojennego wprowadzonego przez generała, kiedy terroryzowano naród mordując i zamykając działaczy Solidarności do więzień, kierownictwo naszej firmy Społem miało odwagę otoczyć opieką moją rodzinę, gdy mnie osadzono w więzieniu, a Ty Wojtku swoje analizy i oceny przekazywałeś mi tam grypsem. To działanie było krzepiące i pomocne – dawało nadzieję. Następne lata to również wiele trudnych momentów i reorganizacji.
Po roku 1989 w Polsce nastąpiły przemiany polityczne i gospodarcze przechodziliśmy z gospodarki planowanej centralnie do gospodarki wolnorynkowej Ty potrafiłeś przygotować Firmę, do twardych zasad gospodarki wolnego rynku, która nie tylko przetrwała ale z sukcesem sprostała ostrej konkurencji.
Po roku 1990 wiele czasu poświęciłeś na tworzenie nowych rozwiązań które mogły łączyć Spółdzielnie Społem z całego kraju w jedno wspólne ogniwo. Krajowy Związek Rewizyjny, Śląska, Galicyjska i Krajowa Agencja Handlowa czy też Grupa Podhale. Byłeś inicjatorem utworzenia Partnerskiego Serwisu Detalicznego i przez wiele lat przewodniczyłeś Radzie Prezesów tej organizacji.
Dzisiaj przedstawiciele tych organizacji są tutaj, przyjechali z całej Polski – z szacunku do Ciebie i tego co zrobiłeś.
Byłeś Przewodniczącym Rady Nadzorczej Krajowego Związku Rewizyjnego Społem To był czas, ogromnych wyrzeczeń, nieprzespanych nocy, wielogodzinnych podróży, który poświęciłeś na tworzenie planów i na ich realizację. Wskazałeś drogę wielu spółdzielniom, które później wcielały w życie stworzone przez Ciebie koncepcje. Byłeś wizjonerem w poszukiwaniu nowoczesnych i skutecznych rozwiązań dla firm spod znaku Społem, a kondycja, Zakopiańskiego Społem jest dowodem na to, że te rozwiązania przynoszą korzystne efekty dla firmy i jej pracowników.
– Drogi Prezesie będzie nam bardzo Ciebie brakowało.
Pamiętam i rozumiem radość i dumę na Twojej twarzy przy otwieraniu „Szymonka" bo to przecież Społem Zakopane pod Twoim kierownictwem jako jedna z nielicznych Spółdzielni w Polsce potrafiła udźwignąć taką inwestycję, a następnie pamiętam radość przy uruchamianiu kolejnych sklepów Gama – sieci, którą przecież Ty współtworzyłeś.
Wspólnie z zespołem zaufanych sobie ludzi tu obecnych, którzy przyszli Cię pożegnać – prezesa Józefa i wiceprezes Teresy przeprowadziłeś z wielkim sukcesem firmę przez bardzo trudny proces przekształcenia Spółdzielni w Spółkę, a sposób w jaki to wykonaliście zasługuje na szacunek i uznanie.
To również dzięki podjętym przez Ciebie decyzjom siedziba Spółki Społem Zakopane – Bazar Polski po renowacji odzyskał dawny blask pamiętający czasy hrabiego Władysława Zamoyskiego.
Nie tylko praca zawodowa była Twoją pasją. Pełniłeś funkcją radnego Miasta Zakopanego i radnego Powiatu Tatrzańskiego. Swój wolny czas poświęcałeś na pracę społeczną służącą mieszkańcom naszego miasta i powiatu. Byłeś i pozostaniesz osobą znaną ze społecznego działania. Mając na względzie dobro miasta i regionu po zakończeniu kadencji doradzałeś burmistrzom i starostom.
Dzisiaj podczas obrad Rady Powiatu Tatrzańskiego uczczono Twoje odejście minutą ciszy, a radni modlili się za spokój Twojej duszy.
Byłeś odznaczony Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Ruchu Spółdzielczego oraz Zasłużony dla Społem.
Dziękujemy Bogu za to, że dane nam było spotkać Ciebie na naszej życiowej drodze, razem z Tobą realizować zadania i wcielać w życie następującą maksymę, „że tylko to wszystko, co robimy dla innych, jest tym, co naprawdę warto robić".
Drogi Panie Prezesie! Śp. Przyjacielu Wojtku
– dziękujmy za te piękne lata, poświęcenie, oddanie i lojalność, za trud włożony w pracę na rzecz naszej małej i dużej ojczyzny, za to, że dobrze realizowałeś misję służenia drugiemu człowiekowi.
Dziękuję za nasze ostatnie rozmowy o Bogu i na temat wiary. Jeszcze kilka dni temu mówiłeś, że chcesz zgłębić tajemnicę wiary – Wojtku jesteś szczęśliwy – teraz już nie musisz jej zgłębiać, bo już Wiesz, że Bóg jest, a Ty z Nim.
Byłeś dobrym człowiekiem i głęboko wierzę w to, że Dobry Bóg wykorzysta Twoje Talenty.
Cześć Twojej Pamięci !