Copyright by KZRSS "Społem"

Szkolenia on-line

Zmiany w przepisach prawa 2022 r.

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne KZRSS „Społem" zaprasza do uczestnictwa w cyklu szkoleń online, których tematem będą zmiany w przepisach i bieżące problemy zgłoszone przez spółdzielnie.
Spotkanie odbędzie się 26 czerwca 2023 r. o godz. 9.00.

PROGRAM SZKOLENIA: ZMIANY PODATKOWE OD 1 LIPCA 2023R
1. Zmiany kwot dla małych podatników
2. Zmiany w wydatkowaniu kwot z rachunku VAT
3. Rezygnacja z obowiązku posiadania faktury przy niektórych transakcjach
4. Nowe zasady odliczania podatku naliczonego w WNT i WDT
5. Nowe zasady ustalania kursu przeliczeniowego walut
6. Nowe zasady ustalania proporcji i korekt rocznych
7. Uproszczenia w zakresie raportowania rozliczeń dotyczące fakturowania
8. Rezygnacja z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych przez podatników
9. Duże zmiany w WIS
10. Zmiany wydawania postanowienia podatkowego
11. Nowe terminy przekazywania ksiąg podatkowych do Urzędu
12. Nowe zasady ustalania dodatkowego zobowiązania podatkowego
13. Ulga rehabilitacyjna po zmianach
14. Ulgi na dzieci (dot. dziecka z niepełnosprawnością)
15. Zmiany w usłudze twój ePIT
16. Nowe zasady ustalania dochodu od niektórych źródeł
17. Zmiany w wysyłaniu oświadczenia płatnika na potrzeby podatku u źródła - dla celów PIT/CIT
18. Zmiany ryczałtu od przychodów z najmu prywatnego
19. Zmiany podatku od spadków i darowizn
20. Aktualizacja przepisów w zakresie wydłużenia ważności profilu zaufanego
21. Zakaz wprowadzania do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych
22. Jak rozliczyć koszty produkcji
23. Moment korekty kosztów podatkowych w związku z ustawowym obniżeniem cen energii elektrycznej
24. Rozliczenie kosztów zużycia energii elektrycznej
25. Transakcje bezgotówkowe a VAT

Raz w miesiącu w trakcie szkolenia Pan Jarosław Stankiewicz podsumuje wszystkie zmiany legislacyjne, interpretacje i orzeczenia, a także odpowie na pytania uczestników szkolenia przesłane wcześniej i podczas trwania szkolenia.
Czas trwania spotkania: 3-5 godzin, zależnie od ilości tematów.

Zgłoszeni uczestnicy dzień przed szkoleniem otrzymają zaproszenia, za pomocą których będą mogli zalogować się na platformie.
Cena uczestnictwa w jednym spotkaniu wynosi 190 zł netto plus podatek VAT.
Zainteresowanych uczestnictwem prosimy o zgłoszenia na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Zapraszamy do przesyłania pytań i propozycji tematów, które powinniśmy uwzględnić w programie szkoleń na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

SZKOLENIE „DYREKTYWA „PLASTIKOWA" SUP JUŻ W PRZEPISACH PRAWA POLSKIEGO. NOWE OBOWIĄZKI JUŻ OD 2023 R. REJESTRACJI W BDO, EWIDENCJI, SPRAWOZDAWCZOŚCI ORAZ OPŁAT DLA OPAKOWAŃ I PRODUKTÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH"

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne KZRSS „Społem" zaprasza na 1-dniowe szkolenie na temat: „Dyrektywa „plastikowa" SUP już w przepisach prawa polskiego. Nowe obowiązki już od 2023 r. rejestracji w BDO, ewidencji, sprawozdawczości oraz opłat dla opakowań i produktów z tworzyw sztucznych", które planujemy zorganizować w dniu 13 lipca 2023 r. w formule on-line z możliwością aktywnego uczestnictwa (możliwość wypowiedzi, zadawania pytań).

Przepisy SUP od 24 maja 2023 r, wdrażają szereg nowych obowiązków dotyczący opakowań i niektórych produktów:

 • pojemniki na żywność
 • pojemniki na napoje, butelki na napoje
 • paczki, owijki, lekkie torby na zakupy
 • kubki na napoje
 • sztućce, talerze, łśomki, mieszadełka
 • balony i patyczki do balonów
 • chusteczki nawilżane
 • wyroby tytoniowe filtrami i filtry
 • podpaski, tampony,aplikatory

między innymi:
- zakaz wprowadzania
- obowiązek oznakowania
- obowiązkowe wpisy do rejestru BDO
- obowiązek ewidencyjny.
Pierwsze opłaty uiszczane i pobierane wchodzą w życie już od 1 stycznia 2024r., a sprawozdanie za rok 2023r. przedsiębiorcy muszą złożyć do 15 marca 2024r.

Korzyści:

 • Na szkoleniu dokonamy praktycznego przedstawienia wymagań, obowiązków i realizacji przepisów krajowych wprowadzających przepisy dyrektywy SUP
 • Omówienie przepisów pozwoli spełniać wymagania aktualnego stanu prawnego oraz przyjąć optymalny sposób realizacji zmian ustawowych pomiotom prowadzącym działalność polegającą na produkcji, wprowadzaniu czy użytkowaniu określonych produktów oraz uniknąć otrzymania administracyjnych kar pieniężnych czy obowiązku naliczania opłat produktowych
 • Przedstawione zostaną terminy wpisów do rejestru BDO, zasady pobierania i wnoszenia opłat, wzory prowadzonej ewidencji oraz zasady sprawozdawczości
 • Możliwość konsultowania indywidualnych zagadnień podczas szkolenia

Zakres tematyczny:
1. Omówienie przepisów ustawy zmieniającej ustawę o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw wprowadzających przepisy dyrektywy Single-Use Plastics (SUP)
• wprowadzenie w przepisy krajowe i UE
• praktyczne definicje w szczególności opakowanie jednorazowego użycia, wielokrotnego użycia, tworzywa sztucznego, polimerów naturalnych i innych powiązanych ze stosowaniem nowych przepisów
• omówienie roli wprowadzającego do obrotu produkty i produkty w opakowaniach, jego obowiązków
• zakazy wprowadzania wybranych produktów, realizacja już od 2023r.
• obowiązki oznakowania wybranych produktów, realizacja już od 2023r.
• naliczanie opłat pobieranych od konsumentów, zasad, realizacja wymagań już od stycznia 2024 r.
• wnoszenie opłat na pokrycie kosztów zbierania, uprzątania oraz transportu i przetwarzania odpadów z produktów objętych opłatą już od stycznia 2024 r.
• kampanie edukacyjne, sposób realizacji
• szczegółowe omówienie obowiązków dla prowadzących jednostki handlu detalicznego, handlu hurtowego i sprzedawców za pośrednictwem automatów vendingowych – pobieranie opłat, ewidencjonowanie, obowiązek oferowania produktów alternatywnych
• omówienie obowiązków dla wprowadzających produkty i produkty w opakowaniach objętych ustawą SUP
• ewidencja zasady jej prowadzenia
• sprawozdania składane poprzez bazę BDO, pierwsze już za 2023 r.
• obowiązkowa rejestracja/aktualizacja wpisów w rejestr BDO termin do 24 sierpnia 2023 r.
• wysokość opłat dla poszczególnych rodzajów produktów
• kary z tytułu braku realizacji wymagań
• kolejne etapy nadchodzących wymagań
• jak przygotować się na dalsze przepisy
2. Planowane zmiany prawa UE w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Analiza projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 30 listopada 2022 r. (PPWR)
• omówienie wyznaczonych celów, zakazów i wymagań
3. System kaucyjny – uzupełnienie ROP oraz GOZ
• czym jest system kaucyjny
• uczestnicy i ich obowiązki w systemie kaucyjnym
• obowiązki na prowadzenie systemu kaucyjnego
• oznakowanie opakowań
• poziomy selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych
• obowiązki sprawozdawcze podmiotów objętych systemem kaucyjnym
• sankcje karne
4. Pytania i odpowiedzi, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości uczestników

Szkolenie poprowadzi Dominika Sułkowska - ceniony ekspert z zakresu ochrony środowiska, w szczególności prawa ochrony środowiska, procesu inwestycyjnego, gospodarki odpadami i opakowaniami, emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz ISO 14001 i EMAS. Praktyk o bogatym doświadczeniu zgromadzonym podczas pracy na rzecz znaczących podmiotów sektora prywatnego oraz jednostek sektora publicznego Ekspert PARP w zakresie CSR. Autor opracowań i ekspertyz. Doktor nauk chemicznych, absolwent ochrony środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Politechnice Krakowskiej, audytor wewnętrzny ISO 14001, stypendysta University of Utrecht Debye Institute w Holandii w zakresie technologii chemicznej.

Odpłatność za szkolenie w formule online wynosi 590 zł netto plus podatek VAT za osobę i obejmuje koszty dydaktyczne i materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

Na zgłoszenia oczekujemy:
tel.: 22 44 08 207,
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

Na Państwa zgłoszenia i propozycje oczekujemy pod:

- nr telefonu : (22) 44 08 207

- adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.