krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
51 Zjazd Delegatów Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem"
aaa
Budynek Społem skończył 110 lat!
Inicjatorami budowy gmachu byli wielcy działacze polskiej spółdzielczości Romuald Mielczarski oraz Stanisław Wojciechowski ...
aaa
„Święto Latawca" w Szczecinie.
Wrzesień to miesiąc w którym wszyscy mieszkańcy Szczecina i nie tylko, czekają na jedyne i wyjątkowe wydarzenie...
aaa
Leszcyński festiwal sportu
Na miłośników biegów ekstremalnych czekała Tor Tura – specjalnie zaplanowana trasa, na której walczyli biegacze z prawdziwym charakterem.
aaa
KZRSS „Społem" informuje o zawartym porozumieniu o współpracy z firmą Net Innovation Software z Białegostoku.
aaa
Z okazji obchodów 115-lecia swojej działalności PSS Społem w Garwolinie zorganizowała piknik, na który zaproszono pracowników, emerytów oraz członków Spółdzielni.
aaa
Wiesław Depa prezes PSS Społem w Rzeszowie otrzymał nagrodę specjalną „MECENAS KULTURY PODKARPACKIEJ 2023"
Copyright by KZRSS "Społem"

Rozstrzygnięto Konkurs „Samorządowiec – Spółdzielca 2013"

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR I/2014 Opublikowano: wtorek, 25, marzec 2014

W dniu 25 marca br. w Sali Portretowej Galerii Porczyńskich w Warszawie odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie XI edycji Konkursu „Samorządowiec – Spółdzielca 2013". 42. najlepszych samorządowców – spółdzielców, za życzliwość i docenianie roli spółdzielczości w lokalnym środowisku oraz udzielanie jej wsparcia, zostało uhonorowanych prestiżowym wyróżnieniem w postaci specjalnych dyplomów.

Dotychczas to prestiżowe wyróżnienie otrzymało ponad 500. przedstawicieli samorządów terytorialnych różnego szczebla: radnych, wójtów, burmistrzów, starostów i prezydentów miast.
Wśród laureatów XI edycji Konkursu „Samorządowiec – Spółdzielca 2013" znaleźli się m.in.: Jadwiga Dąbrowska – przewodnicząca Rady Nadzorczej „Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Sochaczewie i Waldemar Sikora – były prezes Zarządu „Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Busku – Zdroju, a obecnie burmistrz miasta i gminy Busko – Zdrój.
Uroczystość wręczenia honorowych wyróżnień laureatom Konkursu w Sali Portretowej Galerii Porczyńskich zaszczycili swoją obecnością m.in.: Eugeniusz Grzeszczak – wicemarszałek Sejmu RP, Romuald Ajchler – poseł na Sejm RP i wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw rozpatrzenia ustaw spółdzielczych, Stanisław Rakoczy – podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i honorowy patron Konkursu „Samorządowiec – Spółdzielca", dr Jerzy Jankowski – przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej i Alfred Domagalski – prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej.
Na uroczystości tej Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców „Społem" reprezentowali: Anna Tylkowska – przewodnicząca Rady Nadzorczej, Ryszard Jaśkowski – zastępca prezesa Zarządu i Kazimierz Bendkowski – redaktor Serwisu Informacyjnego „Społem".
Zebrani na uroczystości z uwagą wysłuchali wystąpienia Alfreda Domagalskiego – prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej. Prezes Alfred Domagalski powiedział m.in., że z aktualnych badań przeprowadzonych przez GUS wynika, iż ze spółdzielczością związanych jest ok. 8 milionów Polaków, a spółdzielnie są cenionym pracodawcą w środowiskach lokalnych. Zatrudniają one 300 tys. osób i osiągają roczne przychody w wysokości 70 miliardów zł. Spółdzielnie prowadzą w kraju kilka tysięcy placówek kulturalnych, placów gier i zabaw dla dzieci, boisk sportowych, przychodni zdrowia i ośrodków sanatoryjno-wypoczynkowych. Tę działalność spółdzielni doceniają i wspierają samorządy terytorialne.
Z kolei Eugeniusz Grzeszczak – wicemarszałek Sejmu RP, zwracając się do laureatów, przypomniał, że przed laty, jako starosta, był jednym z nich. – Jestem do dzisiaj wierny idei współpracy samorządowców ze spółdzielcami, bo uważam, że spółdzielczość dobrze służy mieszkańcom miast i wsi.
Następnie Stanisław Rakoczy – wiceminister spraw wewnętrznych i patron honorowy Konkursu „Samorządowiec – Spółdzielca" powiedział: – Uważam, że spółdzielczość należy wspierać, bo jest ona potrzebna ludziom. Rozumieją to samorządy terytorialne i dlatego stawiają na spółdzielczość.
Później Romuald Ajchler, poseł na Sejm RP i wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw rozpatrzenia ustaw spółdzielczych, przekazał pozdrowienia zebranym i gratulacje laureatom w imieniu własnym oraz Jerzego Wenderlicha, wicemarszałka Sejmu RP i Leszka Millera, przewodniczącego SLD. Poseł zapewnił o poparciu SLD dla polskiej spółdzielczości oraz wyraził przekonanie, że wszelkie projekty zmierzające do wypierania i likwidacji spółdzielczości zostaną odrzucone.
W imieniu laureatów głos zabrali: Dorota Ryl – wicemarszałek województwa łódzkiego i Stanisław Krajewski – starosta zambrowski, którzy podziękowali za wyróżnienia.
Laureatami XI edycji Konkursu „Samorządowiec – Spółdzielca 2013" zostali:
– Edward Adamczyk, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego,
– Ryszard Adamski, przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego,
– Maciej Bratborski, burmistrz miasta i gminy Koźmin Wielkopolski,
– Gustaw Marek Brzezin, wicemarszałek województwa warmińsko – mazurskiego,
– Ryszard Brejza, prezydent miasta Inowrocławia,
– Jadwiga Dąbrowska, przewodnicząca Rady Nadzorczej „Społem" PSS w Sochaczewie,
– Kazimierz Dąbrowski, burmistrz miasta Zambrów,
– Kazimierz Dmochowski, wójt gminy Zambrów,
– Andrzej Duda, burmistrz miasta Kolno,
– Henryk Duda, starosta powiatu Kolno,
– Stefan Dziamara, burmistrz gminy i miasta Rychwał,
– Teresa Drzyzga, główna księgowa w Krakowskim Banku Spółdzielczym w Krakowie,
– Lesław Fijał, skarbnik miasta Krakowa,
– Leon Getinger, wójt gminy Czermin,
– Jarosław Grenda, burmistrz miasta Węgrowa,
– Bogusław Janus, burmistrz gminy Rogoźno,
– Eugeniusz Kapuśniak, wójt gminy Żarnowiec,
– Wacław Kęska, burmistrz miasta Pyskowice,
– Janina Renata Kołodziej, przewodnicząca Rady Osiedla „Idzikowskiego" MSM „Energetyka" w Warszawie,
– Jerzy Kruk, prezes Zarządu SM „Metalowiec" we Wrocławiu,
– Zenon Kotarski, wójt gminy Domaszowice,
– Artur Kozioł, burmistrz Wieliczki,
– Stanisław Krajewski, starosta powiatu zambrowskiego,
– Jan Królik, przewodniczący Rady Gminy w Budrach,
– Lidia Kula, wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy,
– Bogdan Łapa, wicestarosta powiatu kartuskiego,
– Zbigniew Łopusiewicz, burmistrz Stronia Śląskiego,
– Tomasz Marcinkowski, przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia,
– Krzysztof Mikietyński, prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Westalka" w Nakle nad Notecią,
– Witold Jakub Oleszczyk, wicestarosta powiatu Zduńska Wola,
– Józef Olszewski, wójt gminy Kraszewice,
– Henryk Plichta, wójt gminy Czajków,
– Stanisław Pochyluk, wójt gminy Połajewo,
– Bogdan Praski, wójt gminy Panki,
– Dorota Ryl, wicemarszałek województwa łódzkiego,
– Waldemar Sikora, burmistrz miasta i gminy Busko-Zdrój,
– Tadeusz Skatuła, starosta powiatu Wodzisław Śląski,
– Mirosław Józef Skonieczny, burmistrz Piotrkowa Kujawskiego,
– Gabriel Waliłko, starosta powiatu Nisko,
– Wacław Wądolny, wójt gminy Mucharz,
– Andrzej Wyczawski, burmistrz miasta Jarosławia,
– Bogdan Zieliński, starosta powiatu Wysokie Mazowieckie.