krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Mazowieckie spotkanie samorządowców i spółdzielców
aaa
Projekt kształcenia rezerw kadry zarządzającej spółdzielniami
Cykl szkoleń dedykowany kadrze kierowniczej zarządzającej spółdzielniami zrzeszonymi w KZRSS „Społem"
aaa
Uroczyste otwarcie nowego SEZAMU"
Centrum Marszałkowska to wspólna inwestycja „Społem" WSS Śródmieście i BBI Development...
aaa
Zapraszamy do Biblioteki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na wystawę „Polska reklama socjalistyczna w latach 1945-1989"
Copyright by KZRSS "Społem"

„Społem" WSS Śródmieście z tytułem - Firma Dobrze Widziana

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR II/2018 Opublikowano: poniedziałek, 30, kwiecień 2018

Kapituła ogólnopolskiego Konkursu „Firma Dobrze Widziana" przyznała ten tytuł „Społem" Warszawskiej Spółdzielni Spożywców Śródmieście. 26 kwietnia br. w siedzibie Business Centre Club odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie dotyczącym promowania firm małych, średnich i dużych, prowadzących interes społecznie odpowiedzialny oraz szerzących widzę na temat CSR-u (Corporate Social Responsibility) i stosujących skuteczne metody komunikowania o prowadzonej działalności społecznej.

W konkursowej ankiecie, umożliwiającej ubieganie się o ten tytuł, zawartych zostało pięć zagadnień związanych z prowadzoną działalnością. Ocenie podlegała działalność dotycząca miejsca pracy. To między innymi, skuteczność polityki firmy wobec pracowników, przestrzeganie zasad równouprawnienia kobiet i mężczyzn, dbanie o przejrzyste formy bezpieczeństwa pracy, zatrudnianie osób powyżej 50 lat, ponadobowiązkowe świadczenia socjalne, finansowanie opieki zdrowotnej, komunikacja wewnętrzna dot. m.in. informowania o sytuacji firmy, prowadzenie dialogu z przedstawicielami pracowników. Inny punkt dotyczył przykładowych działań WSS-u w obszarze rynkowym. W tym zakresie potwierdzono rzetelność Spółdzielni wobec kontrahentów oraz działania na przejrzystych zasadach, długoletnie kontakty z większością partnerów handlowych, terminowe wywiązywanie się z płatności, stawianie na uczciwość i przejrzystość. Firma odpowiedzialna społecznie to także ta, która działa w obszarze ekologii, w tym np. w oszczędzaniu papieru, prądu, wody, stosowaniu recyklingu, ale także wspieranie inicjatyw ekologicznych innych podmiotów. Dużą rolę w pozyskaniu tytułu „Firma Dobrze Widziana" ma społeczne zaangażowanie przedsiębiorstwa m.in. we współpracę z organizacjami non profit, z ośrodkami oświatowymi, kulturalnymi, młodzieżą o różnym stopniu niesprawności intelektualnej. Ostatnie kryterium dotyczyło komunikacji o Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, którą śródmiejska Spółdzielnia szerzy m.in. na stronie internetowej, w mediach społecznościowych, w prasie spółdzielczej, korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej. Przytoczone działania WSS Śródmieście w sferze społecznej odpowiedzialności biznesu zyskały aprobatę Kapituły konkursu i zaowocowały przyznaniem Spółdzielni tytułu „Firmy Dobrze Widzianej".