krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Spotkanie studentów Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego z przedstawicielami spółdzielczości konsumenckiej „Społem"
Tematem spotkania była: „Spółdzielczość w Polsce, w UE i na świecie" oraz perspektywy zawodowe dla studentów.
aaa
Po generalnej przebudowie, PSS Szczecin otworzył dla klientów sklep Orion przy ul. Księcia Bogusława X 18a
Sklep mieści się w tym samym miejscu od 1973 r., a na swoje pięćdziesięciolecie otrzymał nowoczesny wygląd.
aaa
Społem Coop na szczycie Kilimandżaro!
Łukasz Bogdanowski ze stowarzyszeniem „Szlak Mi Się Trafił" zdobył Kilimandżaro.
aaa
Ogólnopolski program Doceń Polskie ponownie certyfikował Chleb Żytni produkowany przez PSS Głogów
Wyróżnienie to przyznawane jest wyłącznie najwyższej jakości polskim produktom spożywczym
Copyright by KZRSS "Społem"

„Społem" PSS w Białej Podlaskiej zorganizowała spotkania noworoczne z kadrą kierowniczą i pracownikami oraz z Chórem i Kapelą Ludową „Społem"

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR I/2016 Opublikowano: czwartek, 11, luty 2016

W „Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Białej Podlaskiej od wielu lat, na początku nowego roku, organizowane są spotkania mające na celu podsumowanie wyników działalności spółdzielni za miniony rok. Spotkania organizowane są we własnym lokalu – w restauracji „Stylowa", znajdującej się w tym budynku co siedziba spółdzielni – przy ulicy Brzeskiej 16.

I tak w dniu 9 stycznia 2016 roku zorganizowano spotkanie z udziałem kadry kierowniczej, przedstawicieli pracowników z poszczególnych działalności spółdzielni, Rady Nadzorczej, Zarządu spółdzielni, Przewodniczącej Klubu Spółdzielców, Dyrygenta Chóru i Kierownika Kapeli Ludowej działających w spółdzielni.
Prezes Zarządu, Eugeniusz Mazur, po powitaniu przybyłych gości, najpierw przedstawił podsumowanie wyników spółdzielni za 2015 rok oraz wskazał kierunki działań na 2016 rok. Następnie przekazał podziękowania kadrze kierowniczej i wszystkim pracownikom za zaangażowanie w osiągnięcie wyników za miniony rok. Podziękowania skierował także do członków Rady Nadzorczej i przedstawicieli działaczy spółdzielczych. Życzył jednocześnie pomyślności w nowym roku.
Podziękowania za osiągnięte wyniki wraz z życzeniami przekazał także Kazimierz Wojtaszek – przewodniczący Rady Nadzorczej.
Z kolei w dniu 4 lutego 2016 roku odbyło się spotkanie z członkami Chóru i Kapeli Ludowej „Społem" w ramach podziękowania za pracę społeczną i kulturalno-oświatową na rzecz spółdzielni i środowiska oraz reklamowanie spółdzielni. W spotkaniu uczestniczyła Rada Nadzorcza, Zarząd Spółdzielni, kadra kierownicza oraz Przewodnicząca Klubu Spółdzielców.
Na początku spotkania prezes Zarządu, Eugeniusz Mazur, przedstawił informację o działalności Chóru i Kapeli za ubiegły rok, krótką historię chóru, wspomniał wielu byłych zasłużonych chórzystów, w tym także zmarłego w ostatnim czasie śp. Bogusława Kaczyńskiego, który w młodości w latach 60-tych ubiegłego wieku akompaniował Chórowi „Społem" w Białej Podlaskiej. Wszystkich obecnych poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięci Zmarłego. Następnie podziękował wszystkim członkom Chóru i Kapeli Ludowej za pracę społeczną i rozsławianie spółdzielni, za wnoszoną radość, ucztę duchową słuchaczom w czasie koncertów. Wspomniał udział Chóru i Kapeli Ludowej w czasie VI Zjazdu Delegatów KZRSS „Społem" w Wieńcu Zdroju. Życzył dużo zdrowia, sukcesów w życiu osobistym i artystycznym.
Wiele miłych słów wraz z życzeniami pod adresem członków Chóru i Kapeli Ludowej przekazał także Kazimierz Wojtaszek – przewodniczący Rady Nadzorczej. Życzył sukcesów artystycznych i prosił o zachęcanie młodszych pokoleń do angażowania się do chóru, w celu dalszej kontynuacji jego działalności.