krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Spotkanie studentów Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego z przedstawicielami spółdzielczości konsumenckiej „Społem"
Tematem spotkania była: „Spółdzielczość w Polsce, w UE i na świecie" oraz perspektywy zawodowe dla studentów.
aaa
Po generalnej przebudowie, PSS Szczecin otworzył dla klientów sklep Orion przy ul. Księcia Bogusława X 18a
Sklep mieści się w tym samym miejscu od 1973 r., a na swoje pięćdziesięciolecie otrzymał nowoczesny wygląd.
aaa
Społem Coop na szczycie Kilimandżaro!
Łukasz Bogdanowski ze stowarzyszeniem „Szlak Mi Się Trafił" zdobył Kilimandżaro.
aaa
Ogólnopolski program Doceń Polskie ponownie certyfikował Chleb Żytni produkowany przez PSS Głogów
Wyróżnienie to przyznawane jest wyłącznie najwyższej jakości polskim produktom spożywczym
Copyright by KZRSS "Społem"

100 lat -"Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Koninie

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR I/2022 Opublikowano: wtorek, 22, luty 2022

12 lutego 2022r. odbyła się uroczysta Gala Jubileuszowa „Społem" PSS w Koninie. 140 gości bawiło się w Sali Bankietowej Faktoria. Wydarzeniu towarzyszyła oprawa muzyczna i multimedialna.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością przedstawiciele władz samorządowych Stanisław Bielik Starosta koniński, Piotr Korytkowski Prezydent Miasta Konina, Stefan Dziamara Burmistrz Gminy i Miasta Rychwał, Prezesi Spółdzielni „Społem" Kalisz, Koło, Turek.
Przedstawiciel organów spółdzielczych - Krajowej Rady Spółdzielczej i Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem" w Warszawie Prezes Ryszard Jaśkowski

Goszczono przedstawicielkę Szkoły Podstawowej nr 12 w Koninie, w której aktywnie działa Spółdzielnia Uczniowska „Grosik" pod patronatem spółdzielni oraz Zarząd i Członków Rady Nadzorczej, pracowników, działaczy „Społem" PSS w Koninie i przedstawicieli mediów: Wydawnictwo Przegląd Koniński, TV Wielkopolska i TV Poznań.

Podniosłym momentem było wręczanie odznaczeń, Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej przyznało Spółdzielni odznakę „Za zasługi dla Spółdzielczości", którą został uhonorowany sztandar. W imieniu Prezesa Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie sztandar udekorował Zastępca Prezesa Krajowej Rady Spółdzielczej Pan Ryszard Jaśkowski.
Zarząd Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem" w Warszawie uhonorował 15 wyróżniających się pracowników i emerytów odznaką „Zasłużony dla „Społem",
Rada Powiatu Konińskiego w uznaniu zasług na rzecz społeczności Powiatu Konińskiego przyznała Panu Karolowi Błaszczykowi Prezesowi „Społem" PSS w Koninie Odznakę Honorową „Zasłużony dla Powiatu Konińskiego". Odznaczenie wręczył Starosta Koniński Stanisław Bielik.
Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski odznaką „Za zasługi dla Miasta Konina" uhonorował Pana Jana Robaka emerytowanego pedagoga i działacza inicjującego współpracę Społem ze środowiskiem oświatowym, propagującego działalność Spółdzielni uczniowskich na terenie lokalnym i Pana Zbigniewa Osajdę nauczyciela i animatora kultury, promującego miasto na forum ogólnopolskim, realizującego działania na rzecz rozwoju spółdzielczości w środowiskach szkolnych.
Burmistrz Gminy i Miasta Rychwał Stefan Dziamara za aktywną współpracę ze środowiskiem kulturotwórczym i organizacjami pozarządowymi odznaczył „Społem" w Koninie odznaką honorową „Zasłużony dla Gminy i Miasta Rychwał"
W uznaniu zasług na rzecz rozwoju konińskiej spółdzielni Prezes „Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Koninie wyróżnił dyplomami pracowników i działaczy.

Ponad to za wieloletnią współpracę w zakresie tworzenia wydarzeń kulturalnych dla społeczności Pan Prezes Błaszczyk wręczył Listy Gratulacyjne Orkiestrze Dętej Quantum Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychwale, Mażoretkom Charme ze Szkoły Podstawowej nr 12
w Koninie, Mażoretkom Charme ze Szkoły Podstawowej w Rychwale i Spółdzielni Uczniowskiej Grosik ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Koninie.
Prezes Zarządu konińskiej Spółdzielni w swoim przemówieniu nawiązał do historycznych początków spółdzielczości, co dla wielu gości było wiedzą nieznaną i zaskakującą. Informacje dotyczyły formowania się ruchu spółdzielczego, rozwoju i realizacji celów gospodarczych. Wspomnienia dotyczyły byłych członków Zarządu i działaczy, jak również powstawania życia kulturalnego członków spółdzielni – powstających zespołów wokalno – tanecznych, tworzącej się biblioteki, kawiarni oraz praca z dziećmi i młodzieżą Spółdzielniach Uczniowskich.
Pan Prezes podkreślił – cytując prezydenta R.P. Stanisława Wojciechowskiego, że od początku „działamy dla dobra powszechnego" i również dzisiaj misją jest podnoszenie jakości życia obywateli. Naszym etosem jest między innymi propagowanie zdrowego odżywiania, uczciwy handel, ochrona praw konsumenta i solidność kupiecka, a najmocniejszą stroną naszej Spółdzielni są spółdzielcy i pracownicy, bez ich ofiarności, umiejętności dostosowania do zmieniającej się rzeczywistości rynkowej przetrwanie w tak trudnych czasach byłoby nie możliwe. Atutem załogi Spółdzielni jest znajomość klientów, indywidualne ich traktowanie i elastyczność wobec zmiennych gustów i oczekiwań konsumentów. Mamy prawo być przekonani, że mimo wielu problemów na rynku gospodarczym mając takich pracowników mamy szansę dalszego rozwoju i dalszych jubileuszy.

Po części oficjalnej odbył się koncert Orkiestry Quantum z wokalistkami - Magdaleną Prusak, Natalią Osajdą – Nowak i Marią Żabińską. Przy akompaniamencie orkiestry gościnnie wystąpił Zespół Slavic Voices z Michałem Hajduczenia i Magdaleną Cysewską. W międzyczasie na pianinie przygrywał Waldemar Matuszak Mariachi Los Amigos w składzie Jesus Estrada Guzman, Gabriel Hernandez Rizo i Michał Osmycki wprowadzili w taneczny nastrój i porwali publiczność na parkiet.
Zespół Sing Band pięknymi szlagierami zakończył spotkanie.W trakcie Gali Prezes Zarządu udzielił kilku wywiadów mediom lokalnym, a całość nagrywana przez TV Poznań została ukazała się na Facebooku naszej Spółdzielni. Obchody jubileuszowe zostały utrwalone na płytach i publikowane w prasie lokalnej i na stronach Online. W podziękowaniu za udział Zarząd i Rada Nadzorcza dziękują wszystkim Gościom za wspólne świętowanie.

  • sisI2022_konin01
  • sisI2022_konin02
  • sisI2022_konin03
  • sisI2022_konin04
  • sisI2022_konin05
  • sisI2022_konin06
  • sisI2022_konin07
  • sisI2022_konin08
  • sisI2022_konin09
  • sisI2022_konin10