krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Czy wiecie, że dla siedmiu na dziesięciu Polaków wystarczającą zachętę do zakupu danego produktu stanowi to, że pochodzi on z Polski, a połowa konsumentów swój patriotyzm manifestuje podczas zakupów w sklepach z artykułami rolno-spożywczymi?
aaa
Obchodząca w bieżącym roku 75-lecie istnienia, Spółdzielnia „Społem" PSS w Głogowie otworzyła, po rozbudowie, sklep ogólnospożywczy.
W placówce handlowej została powiększona sala sprzedaży z 268 m2 do 354 m2, przebudowano pomieszczenia socjalne, magazyn...
aaa
Posiedzenie inauguracyjne Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Handlu
Reprezentantem Spółdzielczości Spożywców „Społem" w powołanej Radzie został Prezes KZRSS „Społem" Ryszard Jaśkowski.
aaa
Jubileuszowy 50 Zjazd Delegatów KZRSS
W Zjeździe uczestniczyło 225 delegatów spośród 293 wybranych w spółdzielniach, 30 zaproszonych gości oraz 125 przedstawicieli wystawców.
aaa
Społem Wola przeszło lifting i walczy o klientów nowym konceptem Bistro Kredens
Społem Wola w wygospodarowanej części lokalu sklepowego stworzyło bistro łączące bar mleczny z pubem.
Copyright by KZRSS "Społem"

Posłanie MZS na spółdzielcze święto 2014 - Spółdzielnie to trwały i zrównoważony rozwój dla wszystkich

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR II/2014 Opublikowano: piątek, 27, czerwiec 2014

Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości, przypadający 5 lipca, obchodzony będzie w tym roku pod hasłem „Spółdzielnie to trwały i zrównoważony rozwój dla wszystkich". Jednym z podstawowych celów ruchu spółdzielczego od samego jego zarania była troska o dobro społeczności. Cała działalności spółdzielczości ukierunkowana jest na nieustanne poprawianie warunków życia i pracy obywateli.

W sensie ogólnym, zrównoważony i trwały rozwój sprowadza się do wspierania, utrzymywania i skutecznej działalności w tym kierunku. Od lat 80. koncepcja zrównoważonego i trwałego rozwoju zmieniała się i dziś obejmuje zintegrowane działania w tym kierunku zarówno w dziedzinie ochrony naturalnego środowiska, jak i w gospodarce i życiu społecznym. Raz jeszcze okazało się, że spółdzielczość jest pionierem zrównoważonego rozwoju w nowoczesnym słowa tego znaczeniu. Ukierunkowując swoją główną uwagę przede wszystkim na potrzeby człowieka, spółdzielnie odpowiadają na dzisiejszy kryzys zrównoważonego rozwoju promując wyraźnie określony rodzaj wspólnie wyznawanych wartości.

Jednym z założeń Projektu na Spółdzielczą Dekadę jest umocnienie pozycji spółdzielni, jako budowniczych zrównoważonego i trwałego rozwoju. Sektor spółdzielczości powinien pokazać światu, że zrównoważony i trwały rozwój jest istotną cechą jego działania i że cenny wkład do tego dzieła wnoszą przedsiębiorstwa spółdzielcze.

Międzynarodowy Związek Spółdzielczy przeprowadził przegląd spółdzielni działających w różnych sektorach i regionach świata dla uzyskania rozeznania, jak dalece są one zaangażowane w dzieło zrównoważonego rozwoju. Inicjatywa przeprowadzenia takiego przeglądu powstała w czasie obrad światowej konferencji MZS w Kapsztadzie w listopadzie 2013. Z raportu ogłoszonego po przeglądzie wynika, że spółdzielnie realizują program zrównoważonego rozwoju w ramach swojej działalności i wyznawanych wartości i że powinno to być docenione przez ONZ. Rzeczywiście, w rezolucji uchwalonej w grudniu 2001, ONZ zaapelowało do rządów, aby stworzyły zachęty i ułatwienia w zakładaniu i rozwoju spółdzielni, jak również o podjęcie kroków, które dadzą ludziom żyjącym w ubóstwie lub odrzuconym przez społeczeństwo możliwość tworzenia i zrzeszania się dobrowolnie w spółdzielnie.

Organizacja Narodów Zjednoczonych wytycza obecnie nowe ambitne zadania na okres po 2015 roku ujęte w programie pod nazwą „Cele Zrównoważonego Rozwoju". Ruch spółdzielczy obejmuje dziś na całym świecie miliard ludzi. Kierując się naszą wizją zapewnienia wszystkim równomiernego i stałego rozwoju oraz lepszego życia, możemy być jednym z głównych partnerów w tym programie.

Zachęcamy spółdzielców na całym świecie, aby wykorzystali dzień 5 lipca dla wykazania, że spółdzielnia stanowi w XXI wieku najlepszy model przedsiębiorstwa służącego stałemu i zrównoważonemu rozwojowi.

Żródło: Krajowa Rada Spółdzielcza