krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
SPOŁEM COOP NA SZCZYCIE KILIMANDŻARO !
Łukasz Bogdanowski ze stowarzyszeniem „Szlak Mi Się Trafił" zdobył Kilimandżaro.
aaa
Zarząd KZRSS „Społem" w Warszawie serdecznie zaprasza prezesów i członków zarządów spółdzielni na kolejną, wiosenną konferencję „SPOŁEM 2023"
aaa
Ogólnopolski program Doceń Polskie ponownie certyfikował Chleb Żytni produkowany przez PSS Głogów
Wyróżnienie to przyznawane jest wyłącznie najwyższej jakości polskim produktom spożywczym
aaa
Pierwsze w Historii Euro Coop posiedzenie Prezydium poza siedzibą organizacji
W dniach 22-24 lutego br. Związek stał się gospodarzem pierwszego w historii tej organizacji spotkania Prezydium poza jej siedzibą.
aaa
Fundacja „Hospicjum głogowskie" przyznała nagrody FILANTROP 2023
Wśród wyróżnionych PSS Głogów.
aaa
W OBRONIE „CHLEBA POWSZEDNIEGO" !
Celem działań Związku jest zbudowanie szerokiej koalicji „ZA CHLEBEM" ponadpartyjnej i ponad podziałami.
Copyright by KZRSS "Społem"

Uroczyste spotkanie w Krajowej Radzie Spółdzielczej z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR II/2014 Opublikowano: poniedziałek, 30, czerwiec 2014

W dniu 26 czerwca br. w Sali Konferencyjnej im. Stanisława Wojciechowskiego w Krajowej Radzie Spółdzielczej w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości. Na uroczystość przybyli spółdzielcy z całej Polski, a także przedstawiciele najwyższych władz państwowych z wicepremierem i ministrem gospodarki Januszem Piechocińskim.

Obecni byli również: Piotr Żuchowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Zofia Szalczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Stanisław Rakoczy, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Małgorzata Marcińska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej i Wiesława Taranowska, wiceprzewodnicząca OPZZ.
Zgromadzonych przywitał dr Jerzy Jankowski, przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej. Ze szczególnym podziękowaniem zwrócił się do wicepremiera Janusza Piechocińskiego: – Jest Pan jednym z nielicznych polityków, który robi to co mówi. Pamiętamy Pana wystąpienie na Ogólnopolskim Forum Spółdzielczości w roku 2011. Poparł Pan wtedy zdecydowanie spółdzielców, którzy wystąpili przeciwko próbom likwidacji spółdzielczości. To dzięki Pana determinacji i zdecydowanemu stanowisku projekty prawa skierowanego przeciwko spółdzielczości zostały odrzucone. Za to należą się Panu od wszystkich spółdzielców słowa uznania i podziękowania. Mamy za sobą kolejne miesiące zmagań, aby nie zostało przyjęte prawo wypierające spółdzielczość z naszego życia. Liczymy, na sprawdzonych przyjaciół nie tylko wśród posłów z opozycji, ale również tych, którzy tworzą koalicję rządową. Liczymy na to, że rozwiązania, które byłyby niekorzystne dla spółdzielczości zostaną zablokowane.
Podczas spotkanie głos zabrał Alfred Domagalski, prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, który wygłosił okolicznościowe przemówienie.
Następnie zebrani z uwagą wysłuchali Janusza Piechocińskiego: – Spółdzielcy polscy zasłużyli sobie na słowa uznania i podziękowanie za to, co robią dla rozwoju gospodarczego kraju i pomyślności ludzi. Mamy w Polsce ponad 9 tys. firm sektora spółdzielczego. Sukcesy polskiego mleczarstwa, to zasługa w pierwszym rzędzie spółdzielczości mleczarskiej. W tym roku Spółdzielnia Mleczarska „Mlekpol" w Grajewie wejdzie do specjalnej strefy ekonomicznej i w Mrągowie zbuduje najnowocześniejszy w Europie zakład mleczarski, który będzie przerabiał 2 miliony litrów mleka. To kolejne potwierdzenie, że tam gdzie było wsparcie, spółdzielczość potrafi z powodzeniem wykorzystać szanse. Doświadczenia te powinny być wykorzystane w innych dziedzinach naszego życia, nie wyłączając polityki. Wspólnotowa działanie to skuteczne lekarstwo na egoizm, który zaczyna dominować w naszym życiu. Wiele się ostatnio mówi o ekonomii społecznej, a przecież to nic innego jak wzbogacenie idei spółdzielczości, która oznacza lepsze wykorzystanie kapitału społecznego. Spółdzielczość może być dobrą receptą na kryzys nie tylko w gospodarce. Zbyt pochopnie niszczymy wartości spółdzielcze, zbyt łatwo odrzucamy tradycje wspólnotowego działania. Opowiadam się za obroną tych wartości. Gospodarka liberalna doprowadziła do kryzysu, szczególnie dotkliwego w sektorze bankowym. Na polskim rynku okazało się, że akcje kredytowe zwiększyły tylko banki spółdzielcze i ludzie mogli liczyć na ich pomoc. Jako polityk i jako lider PSL, jako wicepremier rządu i minister gospodarki mam świadomość, że poprzez spółdzielczość możemy pobudzić ludzi do wspólnotowego działania. Koalicję przyszłości upatruję we współdziałaniu samorządu spółdzielczego z terytorialnym. Tej wspólnej pracy dla wspólnego dobra uczyli nas założyciele polskiej spółdzielczości. Życzę Państwu pomyślności i gotowości do sprostania nowym wyzwaniom i nie przyzwolę by, z Sejmu wyszło złe prawo spółdzielcze.
Listy gratulacyjne z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości skierowali do polskich spółdzielców: Ewa Kopacz, marszałek Sejmu RP, Jerzy Wenderlich, wicemarszałek Sejmu RP, Jan Guz, przewodniczący OPZZ, Tadeusz Ferenc, prezydent miasta Rzeszowa, Michał Zaleski, prezydent miasta Torunia i Piotr Guział, burmistrz Dzielnicy Warszawa-Ursynów.
Wiesława Taranowska, wiceprzewodnicząca OPZZ, powiedziała: – Spółdzielcy mogą zawsze liczyć na solidarne wsparcie związkowców. Braliśmy udział w pracach komisji sejmowych, gdzie podejmowano próby zniszczenia polskiej spółdzielczości. Wspólnie ze spółdzielcami broniliśmy jej należnego miejsca w historii i w życiu współczesnej Polski. Podkreśliła ważną rolę „Tęczy Polskiej" – magazynu Krajowej Rady Spółdzielczej w obronie spółdzielczości i w popularyzowaniu doświadczeń polskich spółdzielców.
Następnie Piotr Żuchowski, wręczył ośmiu spółdzielcom odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej", przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Trzy osoby uhonorowane zostały również odznakami „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego".
Z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości kilkudziesięciu spółdzielcom wręczono spółdzielcze nagrody. Poinformował o tym Janusz Sienkiewicz, przewodniczący Kapituły Nagród w Konkursach KRS: „Oskar Spółdzielczości Polskiej", „Menedżer – Spółdzielca", „Prymus" i „Złoty Laur Polskiej Spółdzielczości". Wręczono również nagrody i wyróżnienia za najlepsze prace naukowe dotyczące spółdzielczości.