krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Spotkanie studentów Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego z przedstawicielami spółdzielczości konsumenckiej „Społem"
Tematem spotkania była: „Spółdzielczość w Polsce, w UE i na świecie" oraz perspektywy zawodowe dla studentów.
aaa
Po generalnej przebudowie, PSS Szczecin otworzył dla klientów sklep Orion przy ul. Księcia Bogusława X 18a
Sklep mieści się w tym samym miejscu od 1973 r., a na swoje pięćdziesięciolecie otrzymał nowoczesny wygląd.
aaa
Społem Coop na szczycie Kilimandżaro!
Łukasz Bogdanowski ze stowarzyszeniem „Szlak Mi Się Trafił" zdobył Kilimandżaro.
aaa
Ogólnopolski program Doceń Polskie ponownie certyfikował Chleb Żytni produkowany przez PSS Głogów
Wyróżnienie to przyznawane jest wyłącznie najwyższej jakości polskim produktom spożywczym
Copyright by KZRSS "Społem"

Rozpoczęto przyjmowanie wniosków do XVII Edycji Konkursu na najlepszych menedżerów polskiej spółdzielczości

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR II/2015 Opublikowano: piątek, 17, kwiecień 2015

Redakcja Magazynu Krajowej Rady Spółdzielczej „Tęcza Polska” czeka na zgłoszenia kandydatów do tegorocznej, XVII Edycji Konkursu „Menedżer-Spółdzielca”. Kapituła Konkursu przyjmuje wnioski w 4 kategoriach nagród: „Oskar Spółdzielczości Polskiej”, „Menedżer-Spółdzielca”, „Prymus 2014” oraz „Złoty Laur Spółdzielczości”.  Wręczenie statuetek planowane jest pod koniec czerwca br. podczas centralnych uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości.

„Oskar Spółdzielczości Polskiej” to honorowy tytuł, który stał się prestiżowym spółdzielczym wyróżnieniem. Początkowo przyznawany był wyłącznie osobom publicznym: działaczom państwowym i społecznym. Jego laureatami byli m.in. prezydenci Międzynarodowego Roku Spółdzielczego: Lars Hillbom, Ivano Barberini i Pauline Green. Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej w 2009 r. przyjął nowy regulamin tej nagrody. W stosownej uchwale zwrócił uwagę, że „Oskarem Spółdzielczości Polskiej” mogą być honorowani również „członkowie struktur samorządowych i spółdzielczości za szczególne zasługi dla rozwoju spółdzielczości”.

„Menedżer-Spółdzielca” oraz wyróżnienie „Prymus” to jedne z najważniejszych w polskim środowisku spółdzielczym honorowe tytuły, ustanowione w 1999 r. z inicjatywy redakcji „Tęczy Polskiej”. Przyznawane są corocznie najlepszym spółdzielcom, wnoszącym wymierny wkład w rozwój spółdzielczości w regionie i w kraju, oraz kształtującym jej pozytywny obraz na rynku polskim i zagranicznym.

Kandydaci do tych honorowych tytułów powinni legitymować się spełnieniem następujących wymogów:

      Umiejętnie wprowadzać i stosować nowoczesne, innowacyjne technologie produkcji, usług i marketingu oraz zarządzania.

      Legitymować się dobrą sytuacją finansową spółdzielni, którą kierują, wysoką rentownością działalności gospodarczej, sumiennym regulowaniem należności wobec partnerów gospodarczych, skarbu państwa i załogi.

      Systematycznie inwestować w rozwój spółdzielczości.

      Tworzyć nowe miejsca pracy.

      Stwarzać dobre, stabilne warunki pracy i płacy oraz warunki socjalne zatrudnionym pracownikom.

      Legitymować się pozytywną oceną polustracyjną.

      Prenumerować magazyn „Tęcza Polska”.    

„Złoty Laur Spółdzielczości” przyznawany jest spółdzielniom, które czynnie przyczyniają się do rozwoju i wzbogacania kultury, kultywowania tradycji, popularyzowania społecznych celów spółdzielczości. W szczególności brany jest pod uwagę ciągły i systematyczny charakter tych działań oraz ich konkretne przejawy i rezultaty, jak: działające placówki kulturalne, oświatowe, obiekty sportowe, prowadzone zespoły, organizowane imprezy, środki przeznaczone na sponsorowanie instytucji i twórców kultury, placówek oświatowo-wychowawczych oraz klubów sportowych.

Uprawnieni do zgłaszania kandydatów są: Krajowa Izba Gospodarcza, Związki Rewizyjne Spółdzielni, Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej oraz redakcja magazynu „Tęcza Polska”.

Formularze zgłoszeniowe można pobrać ze strony internetowej Krajowej Rady Spółdzielczej: www.krs.org.pl.

Wymagane jest dobre udokumentowanie wniosku poprzez załączenie dokumentów potwierdzających działalność i zasługi danego kandydata. Rozpatrzeniem wniosków zajmuje się Kapituła Konkursu „Menedżer-Spółdzielca” pod przewodnictwem prof. dr hab. Bogdana Grzelońskiego.

Zgłoszenia kandydatów wraz z uzasadnieniem prosimy kierować pod adres:

         Zarząd Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem”,
          ul. Grażyny 13/15, 02-548 Warszawa, z dopiskiem: „KONKURS”.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 25 maja br.