krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Spotkanie studentów Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego z przedstawicielami spółdzielczości konsumenckiej „Społem"
Tematem spotkania była: „Spółdzielczość w Polsce, w UE i na świecie" oraz perspektywy zawodowe dla studentów.
aaa
Po generalnej przebudowie, PSS Szczecin otworzył dla klientów sklep Orion przy ul. Księcia Bogusława X 18a
Sklep mieści się w tym samym miejscu od 1973 r., a na swoje pięćdziesięciolecie otrzymał nowoczesny wygląd.
aaa
Społem Coop na szczycie Kilimandżaro!
Łukasz Bogdanowski ze stowarzyszeniem „Szlak Mi Się Trafił" zdobył Kilimandżaro.
aaa
Ogólnopolski program Doceń Polskie ponownie certyfikował Chleb Żytni produkowany przez PSS Głogów
Wyróżnienie to przyznawane jest wyłącznie najwyższej jakości polskim produktom spożywczym
Copyright by KZRSS "Społem"

Zmarł Stanisław Sosnowski

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR II/2016 Opublikowano: poniedziałek, 25, kwiecień 2016

sosnowski lidW dniu 24 kwietnia 2016 r. w Warszawie, zmarł Stanisław Sosnowski – były wieloletni wiceprezes Zarządu Centralnego Związku Spółdzielni Spożywców "Społem", a następnie wiceprezes Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców "Społem" w latach 1992-2001, związany ze "Społem" od 1957 roku. Przeżył 83 lata.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 28 kwietnia 2016 roku. Rozpoczęła je Msza święta w kościele pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Warszawie Pyrach, pod koniec której, w imieniu wszystkich spółdzielców, Zmarłego pożegnał Ryszard Jaśkowski, wiceprezes Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców "Społem". Po Mszy świętej odprowadzono Zmarłego do grobu rodzinnego na cmentarzu miejscowym, gdzie spoczął obok swojej małżonki Niny, zmarłej w 1998 roku.
Wśród bardzo licznego grona uczestników ceremonii pogrzebowej, obok rodziny Zmarłego, przyjaciół i znajomych, znalazła się duża grupa społemowców z całej Polski.
Stanisław Jan Sosnowski urodził się w dniu 2 stycznia 1933 roku w Borszczowicach koło Lwowa, jako syn Jana i Marii z domu Bobra. W maju 1945 r., w ramach repatriacji, jego rodzice zostali przesiedleni do wsi Mokowczyce, powiat Lubliniec, w województwie katowickim. Tam w 1948 r. ukończył naukę w szkole podstawowej, rozpoczętą w 1940 r. w Borszczowicach. W tymże 1948 r. jego rodzice są ponownie repatriowani do województwa szczecińskiego i osiedlają się we wsi Górczyn, w gminie Trzcińsko-Zdrój.
W 1948 r. Stanisław Sosnowski podejmuje naukę w Technikum Finansowym w Kluczborku, uzyskując w 1952 r. świadectwo dojrzałości. W 1952 r., po ukończeniu szkoły średniej, podejmuje studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej we Wrocławiu, które kończy w 1956 r., uzyskując dyplom magistra ekonomii.
W październiku 1956 r. rozpoczął pracę zawodową w charakterze inspektora w Wojewódzkim Inspektoracie PIH w Szczecinie, gdzie pracował do czerwca 1957 roku. Od 1 lipca 1957 r., na własną prośbę, został przeniesiony do „Społem" Oddziału Okręgowego w Szczecinie, gdzie pracował do września 1963 r., będąc rewidentem, starszym rewidentem, a od 1 maja 1959 r. – kierownikiem działu rewizji.
W 1963 r. S. Sosnowski został przeniesiony do „Społem" Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców w Szczecinie na stanowisko prezesa, które pełnił do grudnia 1974 roku. W 1974 r., uchwałą Rady „Społem", został wybrany na stanowisko wiceprezesa Zarządu „Społem" Centralnego Związku Spółdzielni Spożywców w Warszawie z dniem 19 grudnia 1974 roku. Na stanowisku tym pracował do dnia 31 lipca 1990 roku. Z dniem 1 stycznia 1992 r. został powołany na stanowisko wiceprezesa Zarządu nowo utworzonego w 1991 r. Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem". Na stanowisku tym pracował do dnia 31 marca 2001 roku, nadzorując pracę Zespołu Lustracji oraz Zespołu Samorządu, Edukacji i Informacji. Od 1 kwietnia 2001 r. przeszedł na emeryturę.
III Zjazd Delegatów KZRSS „Społem" w Mikołajkach, uchwałą nr 6 z dnia 27 listopada 2003 r., uwzględniając wkład pracy, doświadczenie i zaangażowanie wykazane w ciągu 47 lat pracy zawodowej, postanowiło nadać Stanisławowi Sosnowskiemu tytuł Honorowego Członka Rady Nadzorczej KZRSS „Społem", któremu przysługiwał głos doradczy.
Stanisław Sosnowski w okresie długoletniej pracy w aparacie kontrolno-rewizyjnym, a następnie prezesa Zarządu „Społem" Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców w Szczecinie oraz na stanowisku wiceprezesa Zarządu „Społem CZSS w Warszawie i wiceprezesa Zarządu KZRSS „Społem" wykazał wysoką wiedzę w zakresie zagadnień ekonomiki gospodarczej przedsiębiorstw handlowych. Ponadto znał w pełni problematykę pracy nie tylko z dziedziny handlu lecz również i produkcji spożywczej. Pracując w KZRSS „Społem", w warunkach zmian ustrojowo-politycznych po 1989 r., wniósł duży wkład w przygotowanie spółdzielni „Społem" do przejścia z gospodarki centralnie sterowanej do gospodarki wolnorynkowej.
Stanisław Sosnowski był człowiekiem zdolnym, przedsiębiorczym, przejawiającym dużo własnej inicjatywy w organizowaniu pracy, ambitnym, pracowitym, konsekwentnym w działaniu, a przy tym opanowanym i taktownym, dzięki czemu potrafił wytworzyć dobry klimat w pracy i prawidłowo kształtować stosunki międzyludzkie. Przez swoją umiejętność postępowania i właściwy stosunek do pracowników, cieszył się dużym autorytetem u podwładnych i u przełożonych.
Jeśli chodzi o sprawy rodzinne, to Stanisław Sosnowski miał brata Ryszarda, który mieszkał z rodzicami. W 1958 roku Stanisław Sosnowski zawarł związek małżeński z Niną Kaplińską. Z małżeństwa tego urodziło się dwóch synów: Andrzej w 1960 r. i Jacek w 1961 r.
Stanisław Sosnowski za swoje osiągnięcia w działalności gospodarczej i organizacyjnej był wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami, m.in. w 1966 r. Odznaką 1.000-lecia, w 1966 r. Srebrną, a w 1969 r. Złotą Odznaką Związku Zawodowego Pracowników Handlu i Spółdzielczości, w 1969 Srebrnym, a w 1974 r. Złotym Krzyżem Zasługi, w 1971 r. Odznaką Zasłużonego Działacza Ruchu Spółdzielczego, w 1971 r. Odznaką „Zasłużony Pracownik Handlu", w 1972 r. Odznaką Pamiątkową „Gryfa Pomorskiego", w 1974 r. i w 1984 r. Medalem 30-lecia i 40-lecia Polski Ludowej, w 1974 r., w 1976 r. i w 1983 r. Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, w 1979 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, w 1983 r. Złotą Honorową Odznaką Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego, w 1986 r. Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Miasta Szczecina", w 1986 r. Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Gdańska", w 1987 r. Odznaką „Zasłużony dla Społem" i w 1989 r. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz wieloma odznakami honorowymi różnych organizacji spółdzielczych.
Cześć Jego pamięci!