krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Jubileuszowy 50 Zjazd Delegatów KZRSS
W Zjeździe uczestniczyło 225 delegatów spośród 293 wybranych w spółdzielniach, 30 zaproszonych gości oraz 125 przedstawicieli wystawców.
aaa
PSS „Społem" Białystok wśród laureatów nagrody Orły "Wprost"
aaa
100 lat „Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Zamościu
Jubileuszowa Gala wieńczyła obchody 100-lecia funkcjonowania Spółdzielni.
aaa
Wystawa w Muzeum Historii Spółdzielczości. Kapitał kolektywny
aaa
150 lat Społem WSS Śródmieście w Warszawie
W warszawskim klubie Space świętowali swój wyjątkowy jubileusz członkowie i pracownicy WSS.
Copyright by KZRSS "Społem"

Kazimierz Bendkowski-wspomnienie

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR II/2017 Opublikowano: środa, 17, maj 2017

bendkowskiW sobotę, 6 maja 2017 r. zmarł w Warszawie, po długiej i ciężkiej chorobie, w wieku 71 lat Kazimierz Bendkowski, wieloletni, od 1992 r. główny specjalista w Krajowym Związku Rewizyjnym Spółdzielni Spożywców Społem. Wcześniej był m.in. dyrektorem Departamentu Organizacji Rynku w Ministerstwie Rynku Wewnętrznego. Od kilkunastu lat redagował Serwis Informacyjny Społem w Biuletynie Informacyjnym i stronie internetowej KZRSS „Społem". Stale współpracował ze Społemowcem Warszawskim, gdzie pisał artykuły historyczne. Był społecznym kustoszem Izby Pamięci Społem WSS Śródmieście i członkiem prezydium Komisji Historycznej WSS.

Zmarły został pochowany 11 maja br. na cmentarzu parafialnym w Niegardowie, w gminie Koniusza, koło Krakowa w grobie rodzinnym, w asyście miejscowych strażaków i ich sztandaru oraz rodziny i okolicznych mieszkańców. W przeddzień pogrzebu odbyła się msza św. żałobna w Sanktuarium Marki Bożej Fatimskiej w Warszawie-Ursus, gdzie zmarłego pożegnali liczni parafianie i sąsiedzi, rodzina i duża grupa pracowników KZRSS „Społem", z członkiem Zarządu Związku Szymonem Fabisiakiem, którzy składali następnie kondolencje żonie zmarłego Jadwidze i rodzinie. Mszę koncelebrowało trzech księży, a homilię wygłosił wieloletni przyjaciel zmarłego, ks. Roch Walczak. Przybyły dwa poczty sztandarowe Akcji Katolickiej, wraz z prezes Zarządu Instytutu AK Archidiecezji Warszawskiej Elżbietą Olejnik.
Kazimierz Bendkowski urodził się 28 stycznia 1946 r. w Piotrkowicach Wielkich, w gminie Koniusza, w powiecie proszowickim, koło Krakowa. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w pobliskim Niegardowie, wyjechał jako młody chłopak, by uczyć się w Technikum Mechanicznym w Ursusie. Następnie studiował na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Warszawskiej. Po ukończeniu studiów, w konsekwencji fundowanego stypendium, w 1971 r. rozpoczął pracę w Zakładach Mechanicznych Ursus. Po kilku latach przeszedł do pracy do Ministerstwa Gospodarki Materiałowej, a po reorganizacji urzędów centralnych w latach 80. trafił do Ministerstwa Rynku Wewnętrznego. Tutaj szybko rozwinął znajomość problemów handlu, awansując kolejno na wicedyrektora, a potem na dyrektora Departamentu Organizacji Rynku.
Rozwój jego zdolności i nabyte umiejętności znalazły szersze uznanie, skoro założyciele KZRSS Społem zaprosili go do pracy w Związku. Tutaj, już od lutego 1992 r. był głównym specjalistą, kierując zespołem prognoz, a potem zajmując się m.in. promocją handlu. W pełni przydały się wtedy jego zainteresowania medialne, zdolności kronikarskie i umiłowanie historii. Bowiem jego humanistyczne skłonności znajdowały wyraz już w latach szkolnych i studenckich, gdy recytował utwory literackie, prowadził radiowęzeł akademicki, pisywał do tygodnika „Politechnik". A później do „Głosu Ursusa", katolickich periodyków, takich jak „Słowo Powszechne", „Wierzyć Życiem", „Naszego Dziennika" /m.in. cykl artykułów o „Społem"/ oraz w prasie spółdzielczej – miesięczniku „Społem" i „Społemowcu Warszawskim".
Mimo przejścia na emeryturę w 2011 r. w dalszym ciągu współpracował z KZRSS, redagując od 2002 r. Serwis Informacyjny Społem w Biuletynie Informacyjnym KZRSS i stronie internetowej Związku jak również albumy i wydawnictwa okolicznościowe o „Społem". Od 2005 roku był członkiem Rady Programowej Społemowca Warszawskiego, jego stałym współpracownikiem i społecznym kustoszem Izby Pamięci Społem WSS Warszawa Śródmieście oraz członkiem prezydium Komisji Historycznej WSS.
W 2009 r. został wpisany do honorowej księgi zasłużonych działaczy warszawskiej spółdzielczości spożywców. W 2011 r. otrzymał odznakę „Zasłużony dla Społem". Był niezwykle cenionym, sumiennym, ideowym i skromnym pracownikiem i spółdzielcą. Pozostanie w powszechnej pamięci jako znakomity autor opracowań historycznych i prelegent, aktywny propagator wielkiej tradycji i dorobku ruchu społemowskiego.
Kazimierz Bendkowski był głęboko religijnym, aktywnym prezesem Oddziału Parafialnego Akcji Katolickiej w parafii MB Fatimskiej w Ursusie, poprzednio również w zarządzie Diecezjalnego Instytutu AK Archidiecezji Warszawskiej, wyróżniony medalem „Za Zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej". Otrzymał także tytuł honorowego strażaka i srebrną odznakę OSP w swej rodzinnej, podkrakowskiej gminie Koniusza. Wcześniej opracował monografię historyczną OSP i współorganizował wiele imprez na rzecz swojej małej ojczyzny, blisko 800-letniej parafii św. Jakuba Apostoła w Niegardowie.
Cześć Jego pamięci!

Dariusz Gierycz
Społemowiec Warszawski