krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
SPOŁEM COOP NA SZCZYCIE KILIMANDŻARO !
Łukasz Bogdanowski ze stowarzyszeniem „Szlak Mi Się Trafił" zdobył Kilimandżaro.
aaa
Zarząd KZRSS „Społem" w Warszawie serdecznie zaprasza prezesów i członków zarządów spółdzielni na kolejną, wiosenną konferencję „SPOŁEM 2023"
aaa
Ogólnopolski program Doceń Polskie ponownie certyfikował Chleb Żytni produkowany przez PSS Głogów
Wyróżnienie to przyznawane jest wyłącznie najwyższej jakości polskim produktom spożywczym
aaa
Pierwsze w Historii Euro Coop posiedzenie Prezydium poza siedzibą organizacji
W dniach 22-24 lutego br. Związek stał się gospodarzem pierwszego w historii tej organizacji spotkania Prezydium poza jej siedzibą.
aaa
Fundacja „Hospicjum głogowskie" przyznała nagrody FILANTROP 2023
Wśród wyróżnionych PSS Głogów.
aaa
W OBRONIE „CHLEBA POWSZEDNIEGO" !
Celem działań Związku jest zbudowanie szerokiej koalicji „ZA CHLEBEM" ponadpartyjnej i ponad podziałami.
Copyright by KZRSS "Społem"

Jubileusz 100-lecia „Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Andrychowie

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR II/2019 Opublikowano: czwartek, 04, lipiec 2019

W dniu 14.06.2019r. w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie uroczyście obchodzono 100-lecie istnienia „Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców . Wśród zaproszonych gości znalazły się władze miasta, organizacje gospodarcze, Zarząd KZRSS „Społem"- Pan Prezes Ryszard Jaśkowski, Prezesi i Wiceprezesi zaprzyjaźnionych Spółdzielni: „Społem" PSS Bielsko-Biała, „Społem" HWSP Bielsko-Biała, „Społem" PSS „Górnik" Brzeszcze, „Społem" PSS Czechowice – Dziedzice, „Społem" PSS Czerwionka Leszczyny, „ Społem" H. S. Jubilat Kraków, Społem" PSS Kędzierzyn Koźle, „Społem" PSS Mikołów, „Społem" PSS Oświęcim, „Społem" PSS Racibórz, „Społem" PSS Rybnik, „ Społem" PSS Wadowice, „Społem" PSS Węgierka Górka, przedstawiciele kontrahentów, członkowie Rady Nadzorczej oraz pracownicy.

Jubileuszową galę otwarła prezes „Społem" PSS Pani mgr Anna Rychter. Przywitała licznych gości i pokrótce przypomniała piękną historię Spółdzielni oraz opisała jej dzień dzisiejszy a także przedstawiła plany na przyszłość. Przedstawiony był również krótki rys historyczny Spółdzielni w Andrychowie w formie filmu (prezentacja przedstawiająca działalność spółdzielni w latach 1919-2019). Były gratulacje i życzenia kolejnych stu lat, które składali inni spółdzielcy, a wśród nich Pan Ryszard Jaśkowski – Prezes Zarządu KZRSS „Społem" z Warszawy. Galę, którą poprowadził dziennikarz radiowo – telewizyjny Pan Krystian Kojder uświetnił występ Roberta Korólczyka z Kabaretu Młodych Panów. „Społem" jest siecią handlowo-produkcyjną z najdłuższymi tradycjami na lokalnym rynku. Prowadzi na terenie Andrychowa 15 sklepów oraz Zakład Piekarsko-Ciastkarski. W budowie jest kolejny sklep. Jako jedna z większych firm w naszym mieście zatrudnia 156 pracowników i szkoli uczniów do zawodu sprzedawcy. Pod patronatem „Społem" PSS w Andrychowie prowadzi swoją działalność Spółdzielnia Uczniowska przy CKZiU w Andrychowie. W sklepiku tej Spółdzielni sprzedawane są wyroby piekarsko – ciastkarskie naszej produkcji. Spółdzielnia ta zajęła III miejsce w kraju za swoją działalność. Historyczny moment założenia naszej Spółdzielni pod ówczesną nazwą „Ludowe Stowarzyszenie Spożywcze", miał miejsce 25 marca 1919 roku na I Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w lokalu przy ul. Rynek 56. Założycieli było 61, a przewodniczył im Pan Kazimierz Czapiński. Stowarzyszenie stawiało sobie za cel samoobronę najuboższych warstw społecznych, głównie robotników zatrudnionych w fabryce Braci Czeczowiczka, przed bardzo trudnymi warunkami życia, brakiem podstawowych artykułów, zbyt wygórowanymi cenami dyktowanymi przez paserów i spekulantów. Rok 1928 jest najlepszy w międzywojennej historii Spółdzielni / 5 sklepów, 2 piekarnie i kasyno robotnicze/. Lata 1935-36 są bardzo trudne dla Spółdzielni pod względem ekonomicznym / występują straty i ograniczenie działalności, sprzedaż nieruchomości/. W 1937 roku następuje kolejna zmiana nazwy na „Ludowa Spółdzielnia Spożywców". Dnia 19.03.1945 zostaje uruchomiony I-szy po wojnie sklep w Rynku. Powoli rozkręca się gospodarka Spółdzielni i rok 1945 zamknięty już zostaje zyskiem. W dniu 07.11.1948 r. w lokalu PSS odbyło się nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Spółdzielni, na którym przyjęto nowy statut i nową nazwę: Powszechna Spółdzielnia Spożywców. Następuje dynamiczny rozwój gospodarczy Spółdzielni. Co roku otwieranych jest kilka nowych sklepów. Biura Spółdzielni mieściły się wówczas przy ul. Obr. Stalingradu w podwórzu. W 1953 r. otwarto trzecią piekarnię przy ul.Obr. Stalingradu. W latach pięćdziesiątych Spółdzielnia modernizuje i otwiera nowe sklepy / np. przy ul. 1 Maja/. W 1957 r. – uruchomiona zostaje ciastkarnia przy ul. Obr. Stalingradu. W 1958 r. po 8-mio letnich staraniach uzyskano zgodę na budowę nowej masarni. Następne 10-cio lecie to dalszy rozwój Spółdzielni. W tym okresie powstają sklepy w blokach Spółdzielni Mieszkaniowej, Bar Popularny, kawiarnia Szarotka, sieć kiosków. Trwa również budowa zakładu masarskiego. Spółdzielnia uzyskała także zgodę na budowę biurowca . W 1965 r. zakończono budowę Zakładu Masarskiego. W rok później – budowę pawilonu handlowego przy ulicy Żwirki i Wigury. W 1968 roku – zakończono budowę piekarni mechanicznej przy ul. Batorego - wyposażonej w 2 piece taśmowe. W latach 70-tych powstają również ośrodki Praktycznej Pani, Bar Osiedlowy, sklep przy ul. Włókniarzy. Długoletnim prezesem Zarządu była Pani Anna Matlak. Pod koniec lat 70-tych Zarząd pracuje w składzie: Pan Edward Sawera, Pan Józef Sikorski, Pan Bolesław Hodowany, Pani Janina Flasz. Nasilają się też dążenia spółdzielców do usamodzielnienia się Spółdzielni. W roku 1981, niemal w przededniu ogłoszenia stanu wojennego zawiązał się Komitet Założycielski Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Andrychowie. Ze względu na stan wojenny dopiero w dniu 19.07.1982 roku, na Walnym Zgromadzeniu przyjęty zostaje statut i wybrana Rada Nadzorcza – z Przewodniczącym Stanisławem Dejem – nowej, samorządnej, samodzielnej, samofinansującej Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Andrychowie. Skład Zarządu przedstawiał się następująco: mgr Edward Sawera, mgr Józef Sikorski, Pani Janina Flasz. W rok później w skład Zarządu weszła również P. Jadwiga Wysogląd. Spółdzielnia prowadziła wtedy 46 sklepów oraz sieć punktów drobnodetalicznych, 3 restauracje, 4 bary, 3 kawiarnie, 4 stołówki i bufety zakładowe, 3 piekarnie, ciastkarnię, masarnię, WNB. Znaczące osiągnięcia lat 80-tych to przebudowa i uruchomienie SDH, kawiarni „Pod Platanem", rozbudowa masarni. Początek lat 90-tych to okres burzliwych przemian ustrojowych, gospodarczych, rozwój wolnego rynku i ostrej konkurencji we wszelkich dziedzinach. Nowe regulacje prawne uderzają w spółdzielczość w całej Polsce, w tym również i w naszą Spółdzielnię. Sytuacja wymaga elastyczności w działaniu, szybkiej reakcji na zachodzące wokół zmiany, zaprzestania prowadzenia działalności nierentownych, zmniejszenia skali gospodarowania. Spółdzielnia utraciła wiele placówek w lokalach najmowanych. W ślad za tym musiały pójść redukcje zatrudnienia. Od 2015r. Spółdzielnią kieruje Prezes Zarządu Anna Rychter. Obecnie Spółdzielnia zatrudnia 156 osób prowadząc 15 sklepów różnych branż oraz Zakład Piekarsko-Ciastkarski. W roku jubileuszowym rozpoczęto budowę kolejnego sklepu przy ul. Beskidzkiej w Andrychowie.

  • sisII2019_andrychow01
  • sisII2019_andrychow02
  • sisII2019_andrychow03
  • sisII2019_andrychow04
  • sisII2019_andrychow05