krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Co z pojemnikami dań na wynos? Kiedy szklane butelki?- odpowiadamy na pytania odnośnie systemu kaucyjnego…
aaa
Obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej
aaa
Gala Polskiej Ligi Siatkówki
aaa
Młode Spółdzielnie konsumenckie w Europie
Organizacja Euro Coop wspiera działania oraz rozwój spółdzielni w Europie.
Copyright by KZRSS "Społem"

Konferencja i posiedzenie Rady Nadzorczej KZRSS

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR II/2024 Opublikowano: piątek, 28, czerwiec 2024

posiedzienieRN bulgaria 2024 lidW dniach 18 -25 czerwca br. Zarząd Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem" wspólnie z bułgarskim Centralnym Związkiem Spółdzielczym zorganizował konferencję szkoleniową nt. „Możliwości współpracy gospodarczej w ramach spółdzielczości europejskiej – realizacja VI międzynarodowej zasady spółdzielczej" w hotelu COOP Kiten w Bułgarii.


Z ramienia gospodarzy udział wzięli: Profesor Petar Stefanov – nowo wybrany Prezydent Cooperatives Europe, Prezes Bułgarskiego Centralnego Związku Spółdzielczego oraz Desislava Kardjova – Dyrektor ds. Turystyki CZS Bułgaria.
KZRSS „Społem" reprezentowali członkowie Rady Nadzorczej Związku: Anna Tylkowska Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Hieronim Kobus Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Wiesława Chwieduk Zastępczyni Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Mirosława Berlak, Mariusz Małachowski, Ernest Wasążnik, Ryszard Grynda, Marek Kędzierski, Emanuel Wysoczański oraz Zarząd - Ryszard Jaśkowski Prezes Zarządu i Rafał Płoski Zastępca Prezesa Zarządu.

Celem konferencji była wymiana myśli, poglądów i doświadczeń związanych z kierunkami rozwoju ruchu spółdzielczego, zjednoczenia oraz wzmacniania go na całym świecie.
Konferencję poprzedziło posiedzenie Rady Nadzorczej KZRSS „Społem", które po raz pierwszy odbyło się w formie hybrydowej.
W drugim dniu pobytu Profesor Petar Stefanow – Prezydent Cooperatives Europe, Prezes Bułgarskiego Centralnego Związku Spółdzielczego, gospodarz i współorganizator, uroczyście zainaugurował konferencję oraz przywitał przybyłych gości podczas kolacji w Hotelu COOP Kiten. Zgromadzeni uczestnicy mogli wymienić spostrzeżenia dotyczące międzynarodowej promocji spółdzielczości jako formy biznesu kierującego się wartościami, a nie tylko zyskiem. Spółdzielczość „Społem" oraz CZS podzielają zdanie, że należy przekazywać spółdzielcze wartości i tradycje młodym pokoleniom, wspólnie działać na rzecz budowania lepszego świata poprzez współpracę, zapewniając młodym spółdzielcom możliwość podejmowania decyzji w zarządach organizacji międzynarodowych. Profesor Stefanov znany jest jako doskonały lider, wspierający młodych członków ruchów spółdzielczych, potrafiący jednoczyć ludzi wokół wspólnego celu. W ramach podjętych zobowiązań jako Prezydent Cooperatives Europe pragnie zorganizować we wrześniu br. w hotelu COOP Kiten Konferencję młodych spółdzielców z całej Europy, zapraszając na nią ok. 120 uczestników.
Korzystając z możliwości spotkania Ryszard Jaśkowski jako Zastępca Prezesa Krajowej Rady Spółdzielczej odznaczył Profesora Petara Stefanowa odznaczeniem „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego", a w imieniu KZRSS „Społem" odznaczeniem „Zasłużony dla Społem" Jednocześnie Ryszard Jaśkowski przyjął z rąk Profesora Stefanova Złoty Medal Honoru za wkład w rozwój współpracy pomiędzy organizacjami spółdzielczymi w Polsce i Bułgarii. Jest to niezmierny zaszczyt z uwagi na wyjątkowość tego odznaczenia, którym uhonorowano wcześniej tylko Prezydenta Bułgarii.
Dzięki wspaniałej opiece i uprzejmości gospodarzy uczestnicy konferencji mogli zwiedzić miasto Sozopol, bez wątpienia jedno z ładniejszych i bardziej czarujących miast bułgarskiego wybrzeża. Położony na południu kraju posiada śliczną starówkę z gąszczem tradycyjnych, zabytkowych domów.
Wyjazdowe posiedzenie Rady Nadzorczej oraz konferencja były doskonałą okazją do przedstawienia wizji dalszej współpracy pomiędzy organizacjami „Społem" i bułgarskim Centralnym Związkiem Spółdzielczym. Zacieśnianie kontaktów pomiędzy organizacjami zapewnia, że głos polskich oraz bułgarskich spółdzielni konsumenckich będzie dobrze reprezentowany w pracach międzynarodowych organizacji spółdzielczych takich jak Euro Coop, ICA oraz Cooperatives Europe.
Dziękując za wspaniałe przyjęcie, gościnność, owocne spotkanie i przygotowanie ciekawego programu Zarząd KZRSS „Społem" złożył na ręce Profesora Petara Stefanova oficjalne gratulacje z okazji wyboru na Prezydenta Cooperatives Europe. To niewątpliwy sukces osobisty, ale i uznanie dla pracy Profesora nad krzewieniem rozwojem idei spółdzielczości międzynarodowej.

Pod lewej Profesor Petar Stefanov Prezydent Cooperatives Europe, Wiesława Chwieduk Zastępczyni Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej oraz Ryszard Jaśkowski Zastępca Prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej – wręczenie odznaczenia „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego"

Pod lewej Profesor Petar Stefanov, Ryszard Jaśkowski oraz Anna Tylkowska Przewodnicząca Rady Nadzorczej KZRSS „Społem" – wręczenie odznaczenia „Zasłużony dla Społem"

Petar Stefanov wręcza Złoty Medal Honoru Ryszardowi Jaśkowskiemu