krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Gala Polskiej Ligi Siatkówki
aaa
Młode Spółdzielnie konsumenckie w Europie
Organizacja Euro Coop wspiera działania oraz rozwój spółdzielni w Europie.
aaa
Posiedzenie Zarządu Euro Coop
Z ramienia KZRSS w spotkaniu brali udział Prezes Zarządu Ryszard Jaśkowski będący członkiem Zarządu Euro Coop oraz Agnieszka Wroniewicz Dyrektor...
aaa
Kolejna konferencja Społem już za nami!
Copyright by KZRSS "Społem"

Jubileusz 95-lecia „Społem" PSS w Bochni

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR III/2014 Opublikowano: poniedziałek, 28, lipiec 2014

W dniu 17 lipca br. odbyły się główne uroczystości obchodów 95-lecia istnienia „Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Bochni. Jubileuszowe uroczystości w Bochni rozpoczęły się od Mszy świętej w Bazylice św. Mikołaja, po której w świetlicy spółdzielni przy ul. Wolnica odbyły się główne uroczystości, przypadającego w tym dniu święta Spółdzielni Jubilatki.

Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Alfred Domagalski – prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, Ryszard Jaśkowski – zastępca prezesa Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem", Wojciech Kozak – wicemarszałek województwa małopolskiego oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych spółdzielni z całej Polski: Szymon Fabisiak – prezes Zarządu „Społem" PSS w Gnieźnie, Mieczysław Dąbrowski – prezes Zarządu „Społem" PSS w Białymstoku, Marian Łaciak – prezes Zarządu „Społem" TSS w Tarnowie, Kazimiera Madej – prezes Zarządu Handlowej Spółdzielni „Jubilat" w Krakowie, Barbara Kubacka – prezes Zarządu Spółdzielni Handlowej „Bazar" w Poznaniu, Mirosława Berlak – prezes Zarządu „Społem" PSS „Zgoda" w Wejherowie, Maria Wawrzaszek-Gruszka – prezes Zarządu „Społem" PSS „Robotnik" w Zamościu oraz przedstawiciele władz lokalnych i współpracujących kontrahentów.
Oficjalna część uroczystości obejmowała m.in. zaprezentowane przez Adama Sosnowca – prezesa Zarządu „Społem" PSS w Bochni, podsumowanie, przede wszystkim ostatnich pięciu lat działalności spółdzielni, a także przedstawienie priorytetów związanych z najbliższą jej przyszłością.
Następnie po wystąpieniach zebranych gości, przystąpiono do wręczenia odznaczeń osobom, które swoim zaangażowaniem przyczyniły się do propagowania spółdzielczości i pielęgnowania jej tradycji na terenie bocheńszczyzny.
Odznaki „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego" wręczał prezes Zarządu Krajowej Rady Spóldzielczej – Alfred Domagalski. Odznaki te otrzymali: Chrobak Stanisława, Gadowska Maria i Zastawa Mieczysław.
Odznaki „Zasłużony dla Społem" wręczał zastępca prezesa Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem" – Ryszard Jaśkowski. Odznakami tymi uhonorowano następujące osoby: Mizera Maria, Sitko Ewa, Czapla Elżbieta, Fasuga Dorota , Janik Lucyna, Sieja Agata, Polkowska Łucja, Śleboda Maria, Gołąb Danuta, Węglarz Krystyna, Nowak Wanda, Klimek Irena, Pająk Krystyna, Flasza Janina, Popielak Magdalena, Koziejowska-Piątek Lucyna, Górski Adam, Kociołek Jadwiga i Golonka Józefa.
„Medale Złote za Długoletnią Służbę" nie zostały wręczone z uwagi na nieobecność Wojewody lub Wicewojewody. Medale te zostały przyznane następującym osobom: Ćwikowska Halina, Helak Józef i Pławecka Barbara.
Medale okolicznościowe, wydane z okazji 95-lecia „Społem" PSS w Bochni, wręczał prezes Zarządu „Społem" PSS w Bochni – Adam Sosnowiec. Medale te otrzymali: Apryjas Kazimiera, Bajda Stanisława, Chrobak Stanisława, Dorocińska Zofia, Gąsiorek Maria, Kokoszka Małgorzata, Kolanko Adam, Korta Danuta, Kowalska Kazimiera, Kufta Krystyna, Kurdziel Mieczysław, Matus Kazimierz, Mączka Alina, Piekarczyk Stanisława, Pławecka Barbara, Rachfalska Maria, Romański Adam, Sacha Wanda, Sarlińska Arletta, Sitko Ewa, Skoczek Kazimiera, Suder Elżbieta, Szymczyk Alina, Włodarczyk Bożena i Zastawa Mieczysław.
Na tym zakończono część oficjalną, której dopełnieniem było wręczenie na bocheńskim Rynku kluczyków do samochodów osobowych, stanowiących dwie nagrody główne w loterii zorganizowanej przez „Społem" PSS w Bochni z okazji 95-lecia jej istnienia oraz serwowany mieszkańcom ponad osiemdziesięciokilogramowy tort, przygotowany specjalnie na tę okazję przez Zakład Produkcji Piekarsko-Ciastkarskiej „Społem" PSS w Bochni.
Historia „Społem" PSS w Bochni sięga 1919 roku. Wtedy to grupa społeczników na czele z Józefem Romanem zainicjowała kampanię ukierunkowaną na założenie spółdzielni. W krótkim czasie wyłoniła się grupa pionierów, wśród których byli: Józef Roman, dr Rudolf Günter, Antoni Rychter, Michał Plety, Jakub Urbański i inni. Mimo braku poparcia części społeczeństwa, a nawet kontrpropagandy prywatnego kupiectwa, niezrażeni społecznicy w czasie od kwietnia do lipca 1919 roku pozyskali około 500 członków.
W dniu 24 lipca 1919 roku w Domu Robotniczym przy ul. Gazaris odbyło się zebranie założycielskie, na którym powołano do życia spółdzielnię o nazwie „Chłopsko-Robotnicze Stowarzyszenie Spożywców w Bochni". Celem stowarzyszenia było dostarczanie swoim członkom dobrych jakościowo artykułów domowego użytku, po cenach możliwie najniższych. Pierwszy otwarty w Bochni sklep stowarzyszenia mieścił się w suterenie przy ul. Gazaris, a jego wyposażenie stanowiły stół służący za ladę oraz jedno krzesło.