krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
SPOŁEM COOP NA SZCZYCIE KILIMANDŻARO !
Łukasz Bogdanowski ze stowarzyszeniem „Szlak Mi Się Trafił" zdobył Kilimandżaro.
aaa
Zarząd KZRSS „Społem" w Warszawie serdecznie zaprasza prezesów i członków zarządów spółdzielni na kolejną, wiosenną konferencję „SPOŁEM 2023"
aaa
Ogólnopolski program Doceń Polskie ponownie certyfikował Chleb Żytni produkowany przez PSS Głogów
Wyróżnienie to przyznawane jest wyłącznie najwyższej jakości polskim produktom spożywczym
aaa
Pierwsze w Historii Euro Coop posiedzenie Prezydium poza siedzibą organizacji
W dniach 22-24 lutego br. Związek stał się gospodarzem pierwszego w historii tej organizacji spotkania Prezydium poza jej siedzibą.
aaa
Fundacja „Hospicjum głogowskie" przyznała nagrody FILANTROP 2023
Wśród wyróżnionych PSS Głogów.
aaa
W OBRONIE „CHLEBA POWSZEDNIEGO" !
Celem działań Związku jest zbudowanie szerokiej koalicji „ZA CHLEBEM" ponadpartyjnej i ponad podziałami.
Copyright by KZRSS "Społem"

Troska o społeczność lokalną w działaniach „Społem" WSS Śródmieście

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR III/2016 Opublikowano: czwartek, 01, wrzesień 2016

Jedną z zasad ujętych w Kodeksie Dobrych Praktyk Spółdzielczych, opracowanych przez Krajową Radę Spółdzielczą, jest troska o społeczność lokalną.
W I półroczu 2016 r. w tym zakresie, działania podejmowane przez „Społem" Warszawską Spółdzielnię Spożywców Śródmieście oraz włączanie w realizację innych podmiotów, spółdzielnia została odnotowana jako współpracująca z 17 podmiotami. Były wśród nich organizacje pożytku publicznego, placówki oświatowe i oświatowo-wychowawcze, ośrodki kulturalne i inne organizacje.

Do grupy pierwszej zaliczyć należy fundacje, stowarzyszenia i towarzystwa. Na ich rzecz w placówkach spółdzielni organizowana była zbiórka funduszy na leczenie i rehabilitację podopiecznych (skarbonki), zbiórka żywności o wydłużonym terminie przydatności do spożycia prowadzona przez wolontariuszy lub poprzez udostępnienie miejsca na towary od klientów, zbiórka nakrętek z przeznaczeniem do odsprzedaży w celu pozyskania środków na zakup m.in. protez, zbiórka znaczków pocztowych pozyskanych z przychodzącej do spółdzielni korespondencji w celu ich odsprzedaży przez fundację filatelistom dla pozyskania funduszy na jej działalność, czy zbiórka wśród pracowników ubrań, zabawek, sprzętu gospodarstwa domowego dla podopiecznych organizacji.
Współpraca z placówkami oświatowymi to: kontynuowanie akcji prowadzonej wspólnie z Mazowiecką Agencją Handlową Sp. z o.o. „Właściwe odżywianie pomaga w nauce i w zabawie", mającą na celu propagowanie prawidłowego odżywiania wśród przedszkolaków. Współpraca z przedszkolami, to także zorganizowanie konkursu plastycznego z nagrodami w okresie świat Wielkiej Nocy, czy udzielenie wsparcia produktowego organizatorom imprez związanych z popularyzowaniem nauki języka angielskiego, a także zdolności artystycznych dzieci w wieku przedszkolnym, czy też wsparcie akcji integrujących środowisko dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. W ramach spotkań pokoleniowych, włączanie młodzieży w obchodzony przez członkinie Koła Spółdzielczyń, Dzień Kobiet i Święta Wielkiej Nocy.
Udział w działaniach innych podmiotów „Społem" WSS Śródmieście odnotowała przekazując nagrody w postaci toreb ekologicznych, książek o tematyce spółdzielczej na imprezy organizowane przez Centrum Kultury Wilanów i Muzeum Historii Spółdzielczości w Polsce. Spółdzielnia współpracując z Fundacją Cepelia Polska Sztuka i Rękodzieło popularyzowała sztukę ludową i rękodzieło artystyczne, relacjonując na łamach wydawanego miesięcznika „Społemowiec Warszawski" otwarcia wystaw w warszawskiej Galerii Rondo .
Wsparcia produktowego w postaci wody, soków, ciasteczek, warzyw, owoców, nabiału, wędlin, przypraw, pieczywa, upominków i artykułów higienicznych, w omawianym okresie udzielało 15 partnerów handlowych.
W miejscach imprez wykorzystywano balony reklamowe WSS-u , inne środki reklamy jak: baner, roll- up, logo Społem, aktualną informację handlową, asystowano przy wręczaniu dyplomów, nagród i upominków.
Współpraca ze społecznością lokalną znalazła odzwierciedlenie na łamach „Społemowca Warszawskiego".