krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Gala Polskiej Ligi Siatkówki
aaa
Młode Spółdzielnie konsumenckie w Europie
Organizacja Euro Coop wspiera działania oraz rozwój spółdzielni w Europie.
aaa
Posiedzenie Zarządu Euro Coop
Z ramienia KZRSS w spotkaniu brali udział Prezes Zarządu Ryszard Jaśkowski będący członkiem Zarządu Euro Coop oraz Agnieszka Wroniewicz Dyrektor...
aaa
Kolejna konferencja Społem już za nami!
Copyright by KZRSS "Społem"

Jubileusz 100 – lecia PSS „Społem" Będzin

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR III/2020 Opublikowano: piątek, 18, wrzesień 2020

sisIII2020 bedzinSpółdzielnia „Społem" PSS w Będzinie w roku bieżącym 2020 obchodzi setną rocznicę istnienia ruchu spółdzielczego na terenie miasta. W 1920 roku wraz z wolnością wzmocniły się dążenia ludności polskiej do zakładania stowarzyszeń i instytucji, w tym do organizowania spółdzielczości. Dążenia te były na tyle silne, że w roku uchwalenia postępowej ustawy o spółdzielczości, nastąpiło dobrowolne zrzeszenie członków, na skutek czego postała Spółdzielnia.

Dla wyrównania stanu narodowo -bytowego w Będzinie, Rada Miasta podjęła Uchwałę w dniu 23 kwietnia 1923 roku, o przyłączeniu z terenu Dąbrowy 3-ch dzielnic tj.Ksawery, Koszelewa i Warpia z narodowością Polską. To umożliwiało, że mogły tam powstać sklepy PSS „Społem"
Rok 1939 zastał w Będzinie cztery funkcjonujące sklepy społemowskie.
Wejście do Będzina Niemców zakończyło okres funkcjonowania spółdzielni, bo to co polskie musiało być podporządkowane okupantowi. Wraz z wyzwoleniem spod okupacji niemieckiej powstała możliwość odzyskania utraconych sklepów. Powstała w Będzinie Rejonowa Spółdzielnia Spożywców, w ramach której na początku działało około 13 sklepów, a w szybkim tempie nastąpił rozwój sieci usługowej. Powstawały nowe branże i w roku 1960 prowadzono już 52 sklepy spożywcze, 13 sklepów przemysłowych, 2 zakłady masarnicze, 9 piekarni i ciastkarni oraz jeden zakład gastronomiczny, otwarto 2 stołówki w zakładach przemysłowych.
PSS prowadził również punkty usługowe- wypożyczalnie sprzętu, magiel, Ośrodki Praktycznej Pani i zespoły chałupnicze. Spółdzielnia w latach 70-tych liczyła ponad 1500 członków.
W 1976 roku w wyniku reorganizacji handlu wewnętrznego, a następnie po przyłączeniu w 1978 roku placówek z rejonu Wojkowic, nastąpiło dalsze zwiększenie ilości członków, które wzrosło do 19371 osób. Lata 80-te ubiegłego wieku, to zasięg naszej pamięci , a u wielu dzisiejszych członków to także czas pracy.
W wyniku realizacji uchwały 41 zjazdu delegatów „Społem" dokonuje się likwidacja i podział WSS Katowice w dniu 5 stycznia 1993 roku, co zapoczątkowało zgodnie z podjętymi uchwałami proces powstawania Samodzielnych Powszechnych Spółdzielni. Udokumentowane to zostało w dniu 3 lutego 1989 roku w Statucie, który do dzisiaj jest najważniejszym dokumentem.
Rok 1989 był początkiem,- urynkowienia działalności gospodarczej, co spowodowało likwidację wielu placówek na skutek wypowiedzenia umów dzierżawy przez właścicieli lokali.
Zmniejszyła się też ilość członków Spółdzielni i na koniec 1989 roku wynosiła 4247 osób.
Początek lat 90-tych to dalsze uszczuplanie sieci handlowej i produkcyjnej,a po 1995 roku następuje okres wyprzedaży i wydzierżawiania obiektów oraz pomieszczeń zbędnych do działalności Spółdzielni.
Spółdzielnia pracowała w trudnych warunkach rynkowych, przy zmniejszającym się popycie, wzrastających kosztach szczególnie w działalności handlowej i rosnącej konkurencji ze strony supermarketów, co w konsekwencji doprowadziło do ograniczenia działalności operacyjnej do jednego sklepu spożywczego, prowadzenia wynajmu lokali biurowych i obiektów handlowych.
W ostatnich 30 latach spółdzielnią kierowało 3-ch Prezesów:
-Pani Anna Plutecka
-Pani Alicja Strzelecka
-mgr inż.Jan Lasoń
Od maja 2019 roku Spółdzielnią kieruje mgr Małgorzata Jachna i jej przypadła realizacja Uchwał Rady Nadzorczej o obchodach 100-lecia „Społem" PSS w Będzinie.