krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
SPOŁEM COOP NA SZCZYCIE KILIMANDŻARO !
Łukasz Bogdanowski ze stowarzyszeniem „Szlak Mi Się Trafił" zdobył Kilimandżaro.
aaa
Zarząd KZRSS „Społem" w Warszawie serdecznie zaprasza prezesów i członków zarządów spółdzielni na kolejną, wiosenną konferencję „SPOŁEM 2023"
aaa
Ogólnopolski program Doceń Polskie ponownie certyfikował Chleb Żytni produkowany przez PSS Głogów
Wyróżnienie to przyznawane jest wyłącznie najwyższej jakości polskim produktom spożywczym
aaa
Pierwsze w Historii Euro Coop posiedzenie Prezydium poza siedzibą organizacji
W dniach 22-24 lutego br. Związek stał się gospodarzem pierwszego w historii tej organizacji spotkania Prezydium poza jej siedzibą.
aaa
Fundacja „Hospicjum głogowskie" przyznała nagrody FILANTROP 2023
Wśród wyróżnionych PSS Głogów.
aaa
W OBRONIE „CHLEBA POWSZEDNIEGO" !
Celem działań Związku jest zbudowanie szerokiej koalicji „ZA CHLEBEM" ponadpartyjnej i ponad podziałami.
Copyright by KZRSS "Społem"

Jubileusz 100 – lecia PSS „Społem" Będzin

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR III/2020 Opublikowano: piątek, 18, wrzesień 2020

sisIII2020 bedzinSpółdzielnia „Społem" PSS w Będzinie w roku bieżącym 2020 obchodzi setną rocznicę istnienia ruchu spółdzielczego na terenie miasta. W 1920 roku wraz z wolnością wzmocniły się dążenia ludności polskiej do zakładania stowarzyszeń i instytucji, w tym do organizowania spółdzielczości. Dążenia te były na tyle silne, że w roku uchwalenia postępowej ustawy o spółdzielczości, nastąpiło dobrowolne zrzeszenie członków, na skutek czego postała Spółdzielnia.

Dla wyrównania stanu narodowo -bytowego w Będzinie, Rada Miasta podjęła Uchwałę w dniu 23 kwietnia 1923 roku, o przyłączeniu z terenu Dąbrowy 3-ch dzielnic tj.Ksawery, Koszelewa i Warpia z narodowością Polską. To umożliwiało, że mogły tam powstać sklepy PSS „Społem"
Rok 1939 zastał w Będzinie cztery funkcjonujące sklepy społemowskie.
Wejście do Będzina Niemców zakończyło okres funkcjonowania spółdzielni, bo to co polskie musiało być podporządkowane okupantowi. Wraz z wyzwoleniem spod okupacji niemieckiej powstała możliwość odzyskania utraconych sklepów. Powstała w Będzinie Rejonowa Spółdzielnia Spożywców, w ramach której na początku działało około 13 sklepów, a w szybkim tempie nastąpił rozwój sieci usługowej. Powstawały nowe branże i w roku 1960 prowadzono już 52 sklepy spożywcze, 13 sklepów przemysłowych, 2 zakłady masarnicze, 9 piekarni i ciastkarni oraz jeden zakład gastronomiczny, otwarto 2 stołówki w zakładach przemysłowych.
PSS prowadził również punkty usługowe- wypożyczalnie sprzętu, magiel, Ośrodki Praktycznej Pani i zespoły chałupnicze. Spółdzielnia w latach 70-tych liczyła ponad 1500 członków.
W 1976 roku w wyniku reorganizacji handlu wewnętrznego, a następnie po przyłączeniu w 1978 roku placówek z rejonu Wojkowic, nastąpiło dalsze zwiększenie ilości członków, które wzrosło do 19371 osób. Lata 80-te ubiegłego wieku, to zasięg naszej pamięci , a u wielu dzisiejszych członków to także czas pracy.
W wyniku realizacji uchwały 41 zjazdu delegatów „Społem" dokonuje się likwidacja i podział WSS Katowice w dniu 5 stycznia 1993 roku, co zapoczątkowało zgodnie z podjętymi uchwałami proces powstawania Samodzielnych Powszechnych Spółdzielni. Udokumentowane to zostało w dniu 3 lutego 1989 roku w Statucie, który do dzisiaj jest najważniejszym dokumentem.
Rok 1989 był początkiem,- urynkowienia działalności gospodarczej, co spowodowało likwidację wielu placówek na skutek wypowiedzenia umów dzierżawy przez właścicieli lokali.
Zmniejszyła się też ilość członków Spółdzielni i na koniec 1989 roku wynosiła 4247 osób.
Początek lat 90-tych to dalsze uszczuplanie sieci handlowej i produkcyjnej,a po 1995 roku następuje okres wyprzedaży i wydzierżawiania obiektów oraz pomieszczeń zbędnych do działalności Spółdzielni.
Spółdzielnia pracowała w trudnych warunkach rynkowych, przy zmniejszającym się popycie, wzrastających kosztach szczególnie w działalności handlowej i rosnącej konkurencji ze strony supermarketów, co w konsekwencji doprowadziło do ograniczenia działalności operacyjnej do jednego sklepu spożywczego, prowadzenia wynajmu lokali biurowych i obiektów handlowych.
W ostatnich 30 latach spółdzielnią kierowało 3-ch Prezesów:
-Pani Anna Plutecka
-Pani Alicja Strzelecka
-mgr inż.Jan Lasoń
Od maja 2019 roku Spółdzielnią kieruje mgr Małgorzata Jachna i jej przypadła realizacja Uchwał Rady Nadzorczej o obchodach 100-lecia „Społem" PSS w Będzinie.