krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Konferencja wyjazdowa Rady Nadzorczej KZRSS w Bułgarii
aaa
Graffiti SPOŁEM w Węgrowie
aaa
W roku 2021 mija 100 lat od czasu założenia Spółdzielni Spożywców „Zgoda" w Mikołowie.
aaa
Podlaskie Śniadanie Mistrzów z udziałem Białostockiej Gastronomii PSS Społem Białystok
aaa
Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości
Copyright by KZRSS "Społem"

LIST OTWARTY PREZESA EURO COOP

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR III/2021 Opublikowano: środa, 07, lipiec 2021

Z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości obchodzonego 3 lipca 2021 roku , Prezes organizacji Euro Coop Pan Mathias Fiedler wystosował list otwarty do wszystkich Spółdzielni Europejskich, ich pracowników oraz kooperantów.

Zapraszamy do zapoznania sie z oryginałem listu: otwórz list, a poniżej publikujemy tłumaczenie:

Bruksela, 3 lipca 2021

Szanowni Spółdzielcy! Drodzy Koledzy!

Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości. Tegoroczne motto to „Razem odbudujemy lepiej", które w szczególny sposób odzwierciedla obecną sytuację związaną z pandemią COVID-19.

Przede wszystkim chciałbym skorzystać z tej okazji, aby jeszcze raz przekazać moje serdeczne uznanie wszystkim spółdzielniom, ich pracownikom oraz wolontariuszom za ich zaangażowanie w ciągu ostatniego półtora roku. Były to – i niestety nadal są – trudne czasy dla naszego społeczeństwa. Doprowadziły nas do punktu krytycznego, w wielu miejscach nawet punkt ten został przekroczony. Niektórzy stracili członków rodziny i przyjaciół, inni zmagają się z długofalowymi konsekwencjami choroby. Mimo trudności nasz ruch wytrwał w wypełnianiu swojej misji służenia naszym konsumentom i społecznościom lokalnym, dostarczając im żywność i artykuły codziennego użytku.

Z powodu nałożonych restrykcji wiele obowiązków zawodowych było wykonywanych zdalnie. W handlu żywnością nie jest to możliwe. Tutaj ludzie musieli, i nadal muszą, znajdować się w miejscu swojego zatrudnienia, czy to pracownicy magazynu, dostawcy oraz ,co najważniejsze, pracownicy sklepów. Doceniamy tę odwagę i poświęcenie.

Teraz, gdy liczba przypadków COVID-19 ponownie spada niemal na całym świecie, mamy nadzieję, że najgorsze już za nami. Chcemy i musimy odbudować nasze społeczeństwo.

W roku 2021, Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości poświęcamy tej nadziei na lepszą odbudowę. Wiele firm nie przetrwało finansowych ograniczeń. Po funkcjonowaniu na odległość musimy ponownie przyzwyczaić się do bliskości. Powinniśmy wykorzystać ten rozmach do doskonalenia się indywidualnie i zbiorowo. Powrót do poprzednich sposobów funkcjonowania już nie wystarczy. Musimy ten świat odbudować lepiej. Aby to zrobić, ważnym jest, aby przeanalizować zmiany. Nowoczesna komunikacja pomogła nam uniknąć wielu problemów – cyfryzacja zrobiła duży krok naprzód. Jednak musimy znaleźć właściwą równowagę między cyfryzacją a wciąż analogowym życiem.

Wyjaśnia to przykład handlu internetowego. Jakie produkty są najlepiej przystosowane do handlu online i jaka jest struktura tej usługi? W przypadku świeżej żywności jest to bardzo kosztowne i prawdopodobnie nie do utrzymania na dłuższą metę, ze względu na chłodzenie i opakowania, które przyczyniają się do emisji CO2. Także w przypadku innych produktów powinniśmy rozważyć skutki rosnącego handlu internetowego. I nie chodzi tylko o wzrastającą liczbę dostaw, ale także o procedury związane ze zwrotem towarów. Niektórzy internetowi sprzedawcy niszczą zwrócone towary, ponieważ sprawdzanie, czy przedmioty kwalifikują się do odsprzedaży, jest zbyt kosztowne. Jest to sprzeczne z ideą zrównoważonej gospodarki. Właśnie tego rodzaju przypadki podkreślają wagę tegorocznego motta: jak mamy odbudować świat lepiej? Mamy możliwość zatrzymania się i wykorzystania tej przerwy do analizy i poprawy naszych działań. Jest jasne, że pewne rzeczy muszą się skończyć, a inne zaś rozpocząć, oraz że powinniśmy robić to razem, a nie oddzielnie. To buduje pomost do idei spółdzielczych oraz ich wykorzystania. Pandemia wyraźnie pokazała nam, że wartości takie jak rozwaga, wspólnota i solidarność są ważne dla naszego społeczeństwa. Doświadczyliśmy tego w codziennym życiu, zachowując dystans od innych – silni dobrowolnie nałożyli na siebie ograniczenia aby chronić słabszych.

Spółdzielnie, w swojej idei, są domyślnie zorganizowane wokół wspólnego celu. Nacisk kładziony jest na uzyskanie korzyść przez wszystkich, a nie na bezwarunkową maksymalizację zysku. Z tego powodu spółdzielnie doskonale realizują motto Międzynarodowego Roku Spółdzielczości 2012: Spółdzielnie budują lepszy świat.

Szczęśliwego Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości!

Mathias Fiedler

Prezes Międzynarodowego Związku Spółdzielczego