krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Konferencja wyjazdowa Rady Nadzorczej KZRSS w Bułgarii
aaa
Graffiti SPOŁEM w Węgrowie
aaa
W roku 2021 mija 100 lat od czasu założenia Spółdzielni Spożywców „Zgoda" w Mikołowie.
aaa
Podlaskie Śniadanie Mistrzów z udziałem Białostockiej Gastronomii PSS Społem Białystok
aaa
Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości
Copyright by KZRSS "Społem"

Jubileusz 100-lecia „Społem" PSS „Zgoda" w Mikołowie

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR III/2021 Opublikowano: wtorek, 03, sierpień 2021

W roku 2021 mija 100 lat od czasu założenia Spółdzielni Spożywców „Zgoda" w Mikołowie. Założycielami i organizatorami spółdzielni w Mikołowie byli w 1921r mieszkańcy miasta: Jan Drzazga, Wilhelm Bojdoł, Jerzy Żyszka, Jan Rozmus, Józef Mrzyk. Spółdzielnia pod nazwą „Zgoda" posiadała wówczas 1 sklep spożywczy przy ul. Rynek oraz filię tego sklepu na tzw. Kolonii Wojewódzkiej.

Jak podaje ówczesna ulotka pierwszy Wielki Skład kolonialny powstał, aby ciężko zapracowany grosz ludu polskiego przestał bogacić wrogich nam przybyszów i stanąć na własnych nogach. Poza artykułami spożywczymi Spółdzielnia prowadziła sprzedaż mebli, materiałów budowlanych oraz nawozów sztucznych dla rolników. W 1932 r. potencjał Spółdzielni wynosił 5 sklepów branży spożywczej i 1 sklep meblowy. Jak ważne było w owym czasie istnienie Spółdzielni „Zgoda" świadczy zapis Rezolucji podjętej na Walnym Zgromadzeniu w 1932 r., w której zwrócono się do Jaśnie Wielmożnego Pana Wojewody Śląskiego o wydanie zezwolenia na wywóz i przywóz zboża na zasadzie postanowień Konwencji Genewskiej, celem zdobycia środków na pokrycie zadłużenia członków i dostawców, które to spowodowane było istniejącym i pogłębiającym się kryzysem gospodarczym. W 1940 r. Spółdzielnia „Zgoda" została zlikwidowana przez okupanta. Działalność Spółdzielni wznowiona została zaraz w pierwszych latach powojennych, kiedy to przy zakładach pracy zaczęły powstawać fabryczne konsumy, przekształcające się z czasem w robotnicze konsumy spółdzielcze, posiadające w regionie śląskim wieloletnie dobre tradycje. W Mikołowie działały dwa Konsumy Robotnicze, a mianowicie:
1.Konsum Robotniczy nr 1 zrzeszający pracowników Mikołowskich Zakładów Budowy Maszyn.
2.Konsum Robotniczy nr 2 zrzeszający pracowników Fabryki Palenisk Mechanicznych w Mikołowie, Fabryki Papieru, Fabryki Transformatorów, Gwoździarni, Odlewni i innych drobnych zakładów pracy.

Konsumy Robotnicze nr 1 i 2 przetrwały w swej pierwotnej formie do 1947 r., kiedy nastąpiło ich połączenie i utworzono nową Spółdzielnię Spożywców „Konsum Robotniczy". W 1948 r. utworzono Powszechną Spółdzielnię Spożywców w Mikołowie, która przejęła spółdzielnie przyzakładowe oraz filie na terenie Mikołowa i Łazisk. Ogólny stan zatrudnienia nowo powstałej PSS w dniu 01.01.1947 r. wynosił 143 pracowników. Potencjał gospodarczy Spółdzielni w zakresie handlu detalicznego i gastronomii systematycznie wzrastał. Również produkcja własna masarska, piekarska, ciastkarska i wód gazowanych systematycznie się powiększała i w pełni pokrywała zapotrzebowanie 40 000 mieszkańców. Ogólny stan zatrudnienia w Spółdzielni wzrósł w latach 1949-1969 ze 143 do 848 pracowników. W 1971 r Spółdzielnia posiadała 195 placówek handlowo-usługowych rozrzuconych na rozległym terenie Mikołowa, Łazisk i Orzesza: 133 sklepy, 42 zakłady gastronomiczne, 6 piekarń, 1 ciastkarnię, 1 lodziarnię, 1 rozlewnię wód gazowanych, 1 masarnię i laboratorium. 2 magazyny, 3 ośrodki Praktyczna Pani, Przychodnię Lekarską, Szkołę Handlową. W okresie tym było zatrudnionych około 1 200 pracowników. W związku z reorganizacją Handlu od 01.07.1976 r. potencjał handlowy zmniejszył się o przekazane placówki do WPHW i WZSR. Po przekazaniu placówek handlowych na terenie miasta Mikołowa i Łazisk Spółdzielnia prowadziła: 95 sklepów, 43 zakłady gastronomiczne, 6 piekarń, 2 ciastkarnie, 1 lodziarnię, 1 rozlewnię wód gazowanych, masarnię, 2 magazyny, 3 Ośrodki Praktyczna Pani. Dążąc do stałej poprawy pracy handlu, sukcesywnie modernizowano istniejące placówki handlowe, powiększając ich powierzchnię handlową poprzez adaptację lokali sąsiadujących oraz uruchomienie nowych placówek. Od 1952 r. do końca lat 80 tych przy Spółdzielni „Społem" PSS „Zgoda" w Mikołowie działał Chór Mieszany HARMONIA, który w tym czasie bardzo rozwinął swoją działalność uczestnicząc z sukcesami w wielu festiwalach śpiewaczych, koncertach w Belgii, Czechosłowacji, na Węgrzech, a także wiele razy na centralnych uroczystościach dożynkowych. Koniec lat 80, początek 90 w związku ze zmianami politycznymi i gospodarczymi w kraju szybko zaczęła postępować prywatyzacja. W związku z tym Spółdzielnia zmniejszyła się o kilkadziesiąt placówek handlowych, gastronomicznych i produkcyjnych. Poważnym zagrożeniem dla Spółdzielni stało się otwarcie w niewielkim mieście hipermarketu Auchan w 2000 r. wraz z galerią handlową. Zmiana Zarządu Spółdzielni w 2004 r. i objecie stanowiska Prezesa przez Pana Marka Karkowskiego pozwoliło Spółdzielni uniknąć upadłości i likwidacji. Działania nowego Zarządu to miedzy innymi wprowadzenie pełnej informatyzacji całej Spółdzielni wraz z zakupem komputerów i odpowiednich kas fiskalnych oraz nawiązanie ścisłej współpracy z innymi Spółdzielniami, aby wzmocnić pozycje mikołowskiej Spółdzielni. Obecnie „Społem" PSS „Zgoda" w Mikołowie zatrudnia około 35 pracowników w 5 placówkach handlowych i 1 piekarni. Prowadzi również wynajem powierzchni na różne cele.
Aktualnie działająca w Spółdzielni Rada Nadzorcza to:
- Pani Urszula Mamczak – Przewodnicząca,
- Pani Janina Bojdoł - Zastępca Przewodniczącej,
- Pani Jadwiga Pająk – Sekretarz.
Pracę Zarządu bardzo aktywnie wspiera Pani Janina Gert - Główny Księgowy.
Dla wzmocnienia swojej pozycji na bardzo wymagającym rynku detalicznym Spółdzielnia uczestniczy aktywnie w pracach Grup Zakupowych Podbeskidzie i Grupy Południe, w ramach której sieć mikołowskich sklepów działa pod jednolitym znakiem Uśmiechnięte Zakupy.Poza działalnością gospodarczą Spółdzielnia „Zgoda" prowadzi bardzo szeroko rozwiniętą działalność społeczno-wychowawczą wśród członków i mieszkańców powiatu mikołowskiego, organizując bądź biorąc udział w organizacji Święta Dnia Dziecka, Święta Latawca, Dni Mikołowa i innych akcji charytatywnych.