krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
SYSTEM KAUCYJNY - PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WDRAŻANIA NOWYCH PRZEPISÓW
Zapraszamy na spotkanie z ekspertem!
aaa
Nowo wyremontowany sklep „Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Białej Podlaskiej
aaa
Zarząd KZRSS „Społem" w Warszawie serdecznie zaprasza prezesów i członków zarządów spółdzielni na kolejną, wiosenną konferencję „SPOŁEM 2024".
aaa
Pierwsze posiedzenie zgromadzenia ogólnego KRS
Wzięło w nim udział 99 ze 102 delegatów wybranych na VII Kongresie. Zgromadzenie wybrało Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej, Prezydium Zgromadzenia...
aaa
W dniach 22-23 stycznia 2024 r. obradował VII Kongres Spółdzielczości, który jest najwyższym organem samorządu spółdzielczego w Polsce.
Copyright by KZRSS "Społem"

Sejm przyjął „ustawę plastikową" – konsumenci zapłacą więcej za opakowania jednorazowe

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR I/2023 Opublikowano: poniedziałek, 13, marzec 2023

9 marca br. został przyjęty przez Sejm rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami, o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw będących implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Uni Europejskiej nr 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. Dotyczy ona zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Ustawa czeka obecnie na podpis Prezydenta.

Ustawa wdraża unijne ograniczenia m.in. dotyczące stosowania jednorazowych opakowań z plastiku i wycofania niektórych produktów wykonanych z tworzyw sztucznych oraz wprowadza ekonomiczne bodźce, aby zniechęcić konsumentów do kupowania produktów takich jak jednorazowe kubki na napoje z wieczkami czy opakowania na wynos dla żywności typu fast food. Wprowadzone zostaną opłaty za takie opakowania wydawane klientom w punktach handlowych – maksymalnie 1 zł, i doliczane będą do ceny produktu.
Sprzedawcy będą musieli zapewnić konsumentom opakowania alternatywne do opakowań jednorazowych np. kubków do napojów, które będą musiały być wykonane z materiałów biodegrodawalnych albo być wielorazowego użytku. Pobierana opłata ma wpływać na specjalne konto na rzecz pokrycia kosztów zagospodarowania odpadów sztucznych.
Nowe przepisy zakazują wykorzystywania w obrocie produktów jednorazowych z załącznika nr 7 wspomnianej dyrektywy unijnej oraz wykonanych z oksydegradowalnych tworzyw sztucznych np. patyczków higienicznych, sztućców plastikowych, talerzy jednorazowych, słomek i mieszadełek, patyczków do balonów, pojemników na żywność oraz pojemników i kubków na napoje wykonane z polistyrenu ekspandowanego.
Ponadto ustawa m.in. wprowadza i określa:
• rozszerzoną odpowiedzialność producentów dot. wprowadzanych na rynek produktów jednorazowego użytku lub z tworzyw sztucznych — opłaty od producentów w wysokości 20 gr/kg wprowadzonych do obrotu tworzyw sztucznych lub 3 gr/szt.,
• opłaty na rzecz edukacji dot. ograniczania plastiku w środowisku wnoszone przez przedsiębiorców wprowadzających na rynek opakowania jednorazowe lub z tworzyw sztucznych,
• roczne poziomy selektywnej zbiórki jednorazowych butelek plastikowych, jakie będą musieli osiągnąć producenci wprowadzający na rynek napoje w takich opakowaniach – od 2025 r. to 77 %., a od 2029 r. – 90 %,
• ilość procentową recyklatu zawartego w jednorazowych butelkach z tworzyw sztucznych — od 2025 r. to 25%., a od 2030 r. 30 %.
• obowiązek trwałego łączenia zakrętek z butelką w przypadku butelek o poj. do 3 litrów napoju,
• obowiązek prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości dotyczącej produktów jednorazowego użytku i z tworzyw sztucznych, a także narzędzi połowowych z tworzyw sztucznych,
• kary administracyjne za nieprzestrzeganie przepisów ustawy zależne od stopnia szkodliwości naruszenia przepisów, zakresu i czasu trwania naruszenia przy uwzględnieniu dodatkowej działalności podmiotu.

Źródło: Poradnik Handlowca, 13 marca 2023 r.