krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Spotkanie studentów Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego z przedstawicielami spółdzielczości konsumenckiej „Społem"
Tematem spotkania była: „Spółdzielczość w Polsce, w UE i na świecie" oraz perspektywy zawodowe dla studentów.
aaa
Po generalnej przebudowie, PSS Szczecin otworzył dla klientów sklep Orion przy ul. Księcia Bogusława X 18a
Sklep mieści się w tym samym miejscu od 1973 r., a na swoje pięćdziesięciolecie otrzymał nowoczesny wygląd.
aaa
Społem Coop na szczycie Kilimandżaro!
Łukasz Bogdanowski ze stowarzyszeniem „Szlak Mi Się Trafił" zdobył Kilimandżaro.
aaa
Ogólnopolski program Doceń Polskie ponownie certyfikował Chleb Żytni produkowany przez PSS Głogów
Wyróżnienie to przyznawane jest wyłącznie najwyższej jakości polskim produktom spożywczym
Copyright by KZRSS "Społem"

Artykuł Prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej w „Tęczy Polskiej" z apelem o rozpoczęcie merytorycznej debaty programowej przed VI Kongresem Spółdzielczości

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR IV/2015 Opublikowano: czwartek, 31, grudzień 2015

W grudniowym numerze Magazynu Krajowej Rady Spółdzielczej „Tęcza Polska", w dziale: „Moim zdaniem", ukazał się artykuł Prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, w którym apeluje o rozpoczęcie merytorycznej debaty programowej przed VI Kongresem Spółdzielczości. Artykuł nosi tytuł: „Wspólnota spółdzielcza – nowe perspektywy?".
Oto treść tego artykułu.

„Rządząca większość parlamentarna, ustami Pani Premier Beaty Szydło, podkreśla potrzebę budowy wspólnoty – jak rozumiem wspólnoty społecznej w szerokim tego słowa znaczeniu. Podobne stanowisko zaprezentował także Pan Prezydent Andrzej Duda. Są to ważne deklaracje także dla spółdzielczości, której istotą jest wspólnotowe działanie.
Po zmianach ustrojowych doprowadzono do zburzenia form wspólnotowych – uznanych za właściwe dla planowej gospodarki państwowej – preferując indywidualizm, prowadzący jednak do atomizacji społeczeństwa i w konsekwencji jego głębokiego podziału. Jedną z przyczyn rozpadu wspólnot była degradacja spółdzielczości zarówno w wymiarze ekonomicznym, jak i społecznym.
Polityczna wola odbudowy wspólnot jest więc dobrym znakiem dla spółdzielni jako naturalnej, wspólnotowej formy aktywności społecznej i zawodowej ludzi. Od deklaracji do realizacji droga bywa odległa, ale naszym zadaniem jest jak najlepiej te deklaracje spożytkować. Jak to zrobimy, zależeć będzie w dużym stopniu od naszych postaw i pomysłów.
Okoliczności są sprzyjające. Za niespełna rok spółdzielcy polscy zbiorą się na swoim VI Kongresie. To w sposób naturalny czas wzmożonej aktywności środowiska spółdzielczego. Rozpocznijmy więc już teraz i wykorzystajmy zbliżające się walne zgromadzenia spółdzielni dla merytorycznej debaty programowej. Debaty o znacznie głębszym charakterze niż kwestie organizacyjno-techniczne. Ruch spółdzielczy nie jest bowiem na ścieżce dynamicznego rozwoju a zagrożenia dla jego funkcjonowania i trwałości są bardzo poważne. Jakkolwiek funkcjonuje jeszcze blisko 10 tysięcy spółdzielni, to jednak ich potencjał ekonomiczny i społeczny systematycznie się kurczy.
Świat idei i świat rzeczywisty
Charles Gide, francuski ekonomista twierdził, że spółdzielczość jest biznesem, ale jest złym interesem jeśli tylko jest biznesem. Jan Paweł II mówił: Spółdzielczość dowartościowuje człowieka, chroniąc słuszne interesy osoby ludzkiej, Maria Dąbrowska pisała zaś: Odjąć spółdzielczości ideę byłoby tem samym co odjąć miłości uduchowienie. Wszyscy oni, chociaż patrzyli na spółdzielczość z innego punktu widzenia i w różnym czasie, znakomicie trafiali w istotę ruchu spółdzielczego jako jednej z ważnych form aktywności ludzi.
Tak, spółdzielczość to idea. Idea nie tylko piękna, ale także użyteczna i szlachetna, łącząca ludzi w ich dążeniu do lepszej przyszłości poprzez troskę o dobro wspólne. Jak każda idea wymaga jednak pielęgnacji i wspierania, dobrego klimatu i przyjaznego otoczenia. Jest tego warta. Przyczynia się bowiem do budowy lepszego, bardziej przyjaznego dla ludzi państwa. Wpisuje się w proces tworzenia rzeczywistej demokracji. Integruje ludzi wzmacniając tak bardzo potrzebną spójność społeczną.
Ostatnio wiele się jednak zmieniło. Świat idei ustępuje miejsca światu materialnemu, a szlachetna idea dobra wspólnego zastępowana jest społecznym egoizmem. Czy idee i wartości jeszcze coś znaczą w tym zmaterializowanym i skomercjalizowanym świecie? Odpowiedź nie jest ani łatwa, ani prosta
Proces kształtowania swego rodzaju „światopoglądu finansowego" trwał kilka dziesięcioleci. Doktryna zbudowania społeczeństwa opartego wyłącznie na efektywności ekonomicznej, mająca prowadzić ludzkość do dobrobytu i powszechnej szczęśliwości, wyczerpuje jednak swą siłę sprawczą. Jest prawdą, że byliśmy w minionych latach świadkami niespotykanego w historii świata, rozwoju cywilizacyjnego. Za pozostawienie jednak na uboczu tradycyjnych idei i wartości rzeczywistość wystawia dziś wysoki rachunek.
Wysokie tempo rozwoju okupione zostało rosnącymi ponad miarę nierównościami społecznymi, ogromnym zadłużeniem publicznym, rozwojem patologii społecznych i przestępczości, terroryzmem i niespotykanymi w historii kosztami bezpieczeństwa. Przychodzi nam więc płacić za to w postaci rosnących cen, wyższych podatków, ograniczonego dostępu do usług publicznych czy też niestabilnym i wydłużonym okresem pracy. Budujemy jednocześnie świat, w którym rozrastają się systemy kontrolne, dominują normy, instrukcje i urzędnicze procedury, a zarządzanie wielkimi instytucjami sprowadza się do zarządzania ryzykiem. Przesłania to coraz wyraźniej człowieka i jego problemy oraz podnosi ponad miarę koszt funkcjonowania państwa.
Idea skuteczności ekonomicznej przesłoniła wszystkie inne idee bez względu na zagrożenia i ryzyko, jakie ze sobą niosła. Miała ona zapewnić stały wzrost bogactwa każdego z nas. Niestety, stała się zachętą do podejmowania coraz bardziej ryzykownych przedsięwzięć w pogoni za maksymalizacją efektów ekonomicznych. W rezultacie budujemy państwo dwubiegunowe; po jednej stronie wyłącznie komercja, po drugiej wolontariat, po jednej stronie - wielcy pracodawcy, po drugiej - siła najemna. Taki model państwa zakwestionowali wyborcy w ostatnich wyborach prezydenckich i parlamentarnych. Odpowiadając więc na pytanie - czy idee, wartości i zasady jeszcze coś znaczą w tym skomercjalizowanym świecie? - można z pewnością odpowiedzieć, że tak, znaczą i to wcale niemało. Trzeba je tylko umiejętnie zaprezentować i z determinacją realizować. Do świata bardziej idealnego niż materialnego zbliżają nas wspólnotowe i wzajemnościowe formy aktywności ludzi, do których należą spółdzielnie. Jeśli większość parlamentarna zrozumie rolę
i znaczenie spółdzielni w budowaniu narodowej wspólnoty, to będziemy na dobrej drodze dla poprawienia warunków funkcjonowania spółdzielni.