krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Młode Spółdzielnie konsumenckie w Europie
Organizacja Euro Coop wspiera działania oraz rozwój spółdzielni w Europie.
aaa
Posiedzenie Zarządu Euro Coop
Z ramienia KZRSS w spotkaniu brali udział Prezes Zarządu Ryszard Jaśkowski będący członkiem Zarządu Euro Coop oraz Agnieszka Wroniewicz Dyrektor...
aaa
Kolejna konferencja Społem już za nami!
Copyright by KZRSS "Społem"

Zmarł wieloletni Prezes Zarządu „Społem" PSS w Ostrołęce

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR I/2017 Opublikowano: poniedziałek, 23, styczeń 2017

W dniu 21 stycznia 2017 r., w wieku 64 lat, zmarł Wiktor Bednarczyk - wieloletni prezes Zarządu „Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Ostrołęce.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 25 stycznia br. w Ostrołęce. Po nabożeństwie żałobnym w kościele farnym p.w. NMP, o godz. 11, nastąpiło odprowadzenie Zmarłego na miejscowy Cmentarz Parafialny. W uroczystościach uczestniczyła rodzina Zmarłego, przyjaciele, znajomi oraz kilku prezesów spółdzielni „Społem". Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców „Społem" reprezentowali: prezes Zarządu Jerzy Rybicki i dyrektor Danuta Mioduszewska.

Wiktor Bednarczyk urodził się 10 lutego 1953 r. w Mażanach koło Węgorzewa. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Marcinkowie koło Mrągowa został przyjęty do Technikum Rolniczo-Łąkarskiego w Lidzbarku Warmińskim. Z uwagi na sytuację materialną rodziny bezpośrednio po ukończeniu technikum, za pośrednictwem Oddziału Oświaty Rolniczej Urzędu Wojewódzkiego W Olsztynie, odbył początkowo staż, a następnie podjął pracę W Gospodarstwie Pomocniczym przy Zasadniczej Szkole Rolniczej w Nawiadach.
W 1977 r. zamieszkał w Ostrołęce. Po przybyciu do Ostrołęki podjął pracę w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce. Tu szybko awansował – do starszego inspektora wojewódzkiego włącznie. Za ten okres pracy, mimo stosunkowo młodego wieku, został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. W tym czasie z wynikiem bardzo dobrym ukończył studia na Wydziale Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, uzyskując tytuł mgr inż. ekonomii rolnictwa. Pracując w administracji państwowej, przez wiele lat był nauczycielem przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Rolniczych w podostrołęckim Lelisie.
Po przełomie polityczno-gospodarczym w latach 1989-1990 zajmował się biznesem prywatnym, a także pracą w delegaturze Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ostrołęce na stanowisku inspektora d spraw kontroli legalizacji zatrudnienia.
Od 1996 r. pracował na stanowisku kierownika działu kontroli wewnętrznej w „Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Ostrołęce. Był w tym czasie członkiem Rady Nadzorczej spółdzielni. Następnie w 1999 r. objął stanowisko prezesa Zarządu.
W Ostrołęce, podobnie jak w każdym innym miejscu w Polsce nastąpił dynamiczny rozwój handlu prywatnego i sieciowego, głównie z kapitałem zagranicznym. Odpowiedzią na zmasowany napływ konkurencji, było przede wszystkim szybkie dostosowanie się do istniejących realiów, głównie poprzez: stworzenie własnej, nowoczesnej i nie odbiegającej od standardów, sieci sklepów (dziś pod szyldem „Gama"). Do tego doszły: komputeryzacja, klimatyzacja i nowoczesne urządzenia sklepowe, to spowodowało, że „Społem" PSS pod kierownictwem prezesa Wiktora Bednarczyka stało się i nadal jest znaczącym pracodawcą w Ostrołęce – utrzymującym się na trudnym rynku i jednocześnie wspierającym cenne inicjatywy społeczno-samorządowe, czy też oświatowe.
Prezes Wiktor Bednarczyk za działalność w latach 1998-2015 otrzymał wiele odznaczeń i medali, m.in. odznakę „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego" i odznakę „Zasłużony dla Społem" oraz Brązowy i Srebrny Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju". Spółdzielnia zaś została wyróżniona honorową odznaką „Za Zasługi dla Miasta Ostrołęki", a także odznaką „Za Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców".
Cześć Jego Pamięci!