krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Spotkanie studentów Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego z przedstawicielami spółdzielczości konsumenckiej „Społem"
Tematem spotkania była: „Spółdzielczość w Polsce, w UE i na świecie" oraz perspektywy zawodowe dla studentów.
aaa
Po generalnej przebudowie, PSS Szczecin otworzył dla klientów sklep Orion przy ul. Księcia Bogusława X 18a
Sklep mieści się w tym samym miejscu od 1973 r., a na swoje pięćdziesięciolecie otrzymał nowoczesny wygląd.
aaa
Społem Coop na szczycie Kilimandżaro!
Łukasz Bogdanowski ze stowarzyszeniem „Szlak Mi Się Trafił" zdobył Kilimandżaro.
aaa
Ogólnopolski program Doceń Polskie ponownie certyfikował Chleb Żytni produkowany przez PSS Głogów
Wyróżnienie to przyznawane jest wyłącznie najwyższej jakości polskim produktom spożywczym
Copyright by KZRSS "Społem"

Prezes „Społem" PSS w Bochni wyróżniony z okazji 764. rocznicy lokacji miasta

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR I/2017 Opublikowano: sobota, 04, marzec 2017

sisI 2017 sosnowiecTegoroczne świętowanie 764-lecia praw miejskich Bochni zainaugurowało w dniu 24 lutego br. spotkanie organizowane, jak każe tradycja, w komorze Ważyn Kopalni Soli. Podczas tej uroczystości burmistrz Stefan Kolawiński wręczył Adamowi Sosnowcowi – prezesowi „Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Bochni, statuetkę Boleslaus Dux Fundator (Boleslaw Książę Złożyciel).Wyróżnienie jest przyznawane osobom szczególnie zasłużonym dla miasta przy okazji obchodów rocznicy jego lokacji.

A oto tekst laudacji wygłoszonej przez burmistrza Stefana Kolawińskiego:
„Niemal każdy nasz pracownik jest członkiem spółdzielni, a więc współwłaścicielem tej firmy. To determinuje wyjątkowo odpowiedzialne podejście każdego z nas do swojego miejsca pracy i codziennej działalności. Wszyscy jednoczymy się wokół tych samych celów. Tworzymy zespół, który precyzyjnie definiuje takie pojęcia jak solidność, rzetelność i odpowiedzialność. Jesteśmy nowoczesną firmą o niemal stuletnich tradycjach, z wyjątkową filozofią biznesu. To wartości trudne do przecenienia, których próżno szukać w innych formach działalności gospodarczej" – te słowa wypowiedział Prezes Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem" w Bochni, Pan Adam Sosnowiec, niemal równo dwa lata temu.
„Dobre jakościowo artykuły po możliwie najniższych cenach" – takie motto towarzyszyło bocheńskim pionierom, którzy 24 lipca 1919 roku powołali do życia strukturę spółdzielczą pod nazwą „Chłopsko-Robotnicze Stowarzyszenie Spożywców".
Czy wiele się zmieniło przez te niemal 100 lat? Bocheńskia sieć „Społem" to nie tylko rozwijająca się sieć nowoczesnych sklepów, ale również produkcja piekarsko-ciastkarska, masarska oraz gastronomia. Niewiele firm działa z takim rozmachem powodzeniem, na tylu polach aktywności gospodarczej.
Czas od 1994, kiedy Prezesem PSS został Pan Adam Sosnowiec to nieustanny, dynamiczny rozwój Spółdzielni. „Społem" to także jeden z największych pracodawców na naszym terenie, laureat wielu nagród, m.in. w roku 2015 tytułu: „Dobry Pracodawca".
PSS od lat wspomaga także liczne szkoły i przedszkola, jednocześnie organizując lub wspierając szereg innych działań. O lokalnym patriotyzmie i gospodarskim podejściu, niech świadczy np. fakt zainstalowania we własnych obiektach, nowoczesnych i energooszczędnych systemów chłodniczych oraz grzewczych, ale pochodzących od bocheńskich firm.
Wprowadzana codziennie w życie maksyma: „nie trzeba bać się konkurencji, tylko ją wyprzedzać", to sukces całej załogi dbającej o jakość świadczonych usług, ale twórcą scenariusza i reżyserem tego sukcesu jest autor maksymy, Prezes Zarządu, Pan Adam Sosnowiec. To bez wątpienia człowiek mający jasną wizję rozwoju, wymagający ale i sprawiedliwy, potrafiący przekonać innych do innowacyjnych, własnych pomysłów.
Samorząd bocheński nie może, nie dostrzegać takich osiągnięć. Wdzięczny za te dokonania, chciałbym dodać dzisiaj nasze, bocheńskie wyróżnienie: Boleslaus Dux Fundator (Bolesław Książę Założyciel) przyznawane przez burmistrza Bochni raz w roku – w rocznicę lokacji miasta – osobom, które w swojej działalności i życiowej postawie przejawiają stałą dbałość o dobre imię i byt Bochni. Pełniąc zaszczytną funkcję reprezentanta i gospodarza miasta Bochni, w imieniu jej mieszkańców chciałbym w ten sposób wyrazić dla Pana najwyższe uznanie za wszystkie dotychczasowe dokonania."
Urodzinom Bochni przez we¬ekend towarzyszyła, zorganizo¬wana już po raz drugi akcja
rabatowa „Urodziny na 100 procent". W ramach tej inicjatywy osoby, które w piątek, sobotę
i niedzie¬lę odwiedziły sklepy i lokale usłu¬gowe w mieście, mogły liczyć na zniżkę 33 proc.
na wybrane towa¬ry i usługi. Chętnych nie brako¬wało, bo upusty oferowano w bli¬sko stu punktach w mieście.
W akcję włączyła się m.in. kopalnia soli, bocheńskie muzea, ga¬lerie handlowe, sklepy
i restauracje. Z rabatów skorzystało wielu mieszkańców.