aaa
75-rocznica śmierci Mariana Rapackiego
aaa
Uroczysta Gala 150-lecia Spółdzielczości Spożywców „Społem" w Polsce
12 września br. na Zamku Królewskim w Warszawie, odbyła się uroczysta gala jubileuszowa, z udziałem ponad 300 przedstawicieli spółdzielni „Społem" ...
aaa
Konferencja Społem „Rola społeczna Spółdzielczości"
To była druga z cyklu konferencji organizowanych przez KZRSS Społem z okazji 150-lecia spółdzielczości spożywców.
aaa
150 lat Społem - Naukowa retrospekcja.Zarząd KZRSS Społem zorganizował konferencję naukową poświęconą 150-letniej historii spółdzielczości spożywców w Polsce.
aaa
Otwarcie wystawy jubileuszowej z okazji 150-lecia polskiej spółdzielczości spożywców w Muzeum Historii Spółdzielczości w Warszawie.
aaa
Złożenie kwiatów na Cmentarzu Powązkowskim - 150 urodziny prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
aaa
Kalendarz wydarzeń związanych z obchodami 150-lecia spółdzielczości spożywców w Polsce
aaa
Zapraszamy do obejrzenia nagrania konferencji prasowej, która odbyła sie 14 marca 2019 w siedzibie KZRSS Społem
aaa
150 lat spółdzielczości spożywców w Polsce.
1 lutego, dokładnie 150 lat od zarejestrowania statutu Stowarzyszenia Spożywczego „Merkury" w Warszawie...
Copyright by KZRSS "Społem"

150 lat Społem - Naukowa retrospekcja. Konferencja historyczna na temat historii spółdzielczości konsumenckiej w Polsce

Opublikowano: piątek, 24, maj 2019

W historycznym gmachu Społem w Warszawie przy ul. Grażyny 13/15, w Sali im. Ireny Strzeleckiej, 15 maja br. Zarząd KZRSS Społem zorganizował konferencję naukową poświęconą 150-letniej historii spółdzielczości spożywców w Polsce. Patronat honorowy nad nią objęła wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, a wśród jej uczestników znaleźli się działacze społemowscy, w tym byli prezesi Związku Bogdan Augustyn i Jerzy Rybicki. Konferencję otworzył i gości powitał prezes Zarządu KZRSS Społem Ryszard Jaśkowski.

Następnie wysłuchano kolejnych wystąpień naukowców: prof. Zofii Chyra-Rolicz z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach o powojennych losach spółdzielczości społemowskiej; prof. Romualda Turkowskiego z Instytutu Historycznego UW o narodzinach idei tej spółdzielczości na przełomie XIX /XX wieku; dr Ruty Śpiewak z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN o nowym spojrzeniu na myśl spółdzielczą z pozycji współczesnych kooperatyw spożywczych oraz dr Aleksandry Bilewicz także z IRWiR PAN o Społem w okresie międzywojennym i czasach okupacji niemieckiej.
Po tej rzetelnej naukowej retrospektywie, rozwinęła się dyskusja, w której udział wzięli słuchacze na sali. Red. Dariusz Gierycz ze Społemowca Warszawskiego, odwołując się do prekursorów ruchu społemowskiego, mówił o etosie społemowskim pracy dla dobra powszechnego, siły narodowej i niezawodności oraz periodyzacji historii 150-lecia. Dr. Krzysztof Lachowski, prezes Tow. Spółdzielców wskazał, że jego zdaniem najbardziej opresyjne prawo spółdzielcze i „próby kasacji" spółdzielczości niestety dotyczą ostatniego 30-lecia.
Z kolei były prezes CZSS Społem, a obecny prezes Klubu Działaczy Spółdzielczych Bogdan Augustyn podkreślił, iż mimo wielokrotnie krytycznych warunków, Społem przetrwało, bo umiało się dostosować do nich i zachowano wartości spółdzielcze. Mimo wielkich strat materialnych i szkód moralnych spowodowanych tzw. specustawą z 1990 r., trzeba obecnie utrzymać nieodzowną bazę społeczną spółdzielni. Na zakończenie dyskusji, red. Elżbieta Jędrych, sekretarz RN WSS Praga Południe zaapelowała do władz Związku o zorganizowanie kolejnej konferencji o przyszłości Społem i szansach modernizacji, w nawiązaniu do obecnej konferencji naukowej.

Podsumowując konferencję i dziękując jej referentom i uczestnikom, prezes Ryszard Jaśkowski zapowiedział, że wkrótce Związek powoła swoją Radę Konsultacyjną, dla wytyczenia przyszłości spółdzielczości konsumenckiej, z udziałem naukowców i ekspertów. Weźmie ona pod uwagę dorobek 150-lecia, bo przez trzy wieki Społem niezawodnie służy potrzebom społecznym. Zaprosił zebranych na następne konferencje popularno-naukowe w czerwcu oraz październiku oraz do udziału w dalszych obchodach jubileuszowych. Zaprezentował też statuetkę honorową Hermesa, jaką Związek otrzymał niedawno z okazji jubileuszu od redakcji Poradnika Handlowca.

Autor: Dariusz Gierycz