pasek wspolpraca

Copyright by KZRSS "Społem"

Dyskonty S

Geneza

s

Początki rozwoju sieci sklepów dyskontowych S miały miejsce na terenie ówczesnego województwa katowickiego, w sklepach spółdzielni spożywców prowadzących działalność w Rudzie Śląskiej i Tychach. Pierwsze sklepy powstały w latach 1995/1996 jako odpowiedź na ekspansję zagranicznych i krajowych sieci sklepów różnych typów, w tym dyskontowych.

Misja
Misją sklepów S jest świadczenie na rzecz klientów usług związanych ze sprzedażą artykułów codziennego zakupu w niewysokich cenach.

sklep s

Koncepcja funkcjonowania

  • są samoobsługowymi placówkami handlowymi, w których stosuje się uproszczone formy sprzedaży, w postaci pól paletowych, podestów oraz sprzedaż bezpośrednio z posadzki w opakowaniach zbiorczych
  • w aranżacji stosowane są proste i czytelne układy urządzeń oraz pól paletowych
  • dla sklepów S przyjęto biało-czerwoną kolorystykę witryn wraz z charakterystycznym logo z blokową literą S na tle ośmiokątnej tarczy – obok tradycyjnego znaku "Społem"
  • tworzone są w większości przypadków poprzez modernizację istniejących placówek handlowych
  • lokalizacja jest determinowana przez łatwość dojazdu oraz odpowiednią liczbę miejsc parkingowych
  • mają w swojej ofercie przede wszystkim artykuły spożywcze, a także uzupełniający asortyment z zakresu artykułów przemysłowych
  • oferowane produkty są towarami szybko rotującymi
  • sklepy S stosują strategię niskich cen.