Copyright by KZRSS "Społem"

Zarząd Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców

 rjaskowski 2022 male

Prezes Zarządu Ryszard Jaśkowski

rafal plosk sredniei

Zastępca Prezesa Zarządu Rafał Płoski