pasek o spolem

Copyright by KZRSS "Społem"

Dlaczego warto

Dlaczego jeszcze warto być spółdzielcą?

Stwarzanie możliwości uczestnictwa w życiu spółdzielni poprzez pracę w organach samorządu lub innych działaniach spółdzielni,
to nie wszystkie propozycje jakie mają dla swoich członków spółdzielnie.

Proponowane spółdzielcom świadczenia materialne są potwierdzeniem tezy, że członkostwo w spółdzielni powinno być opłacalne i przynosić również wymierne materialne korzyści. Wpłacane przez członków udziały są waloryzowane. Spółdzielnie wypracowujące zyski wypłacają dywidendy, które często przeznaczane są na uzupełnienie wkładów członkowskich lub zapisywane na poczet kolejnych wkładów.
Inną formą materialnego świadczenia dla członków jest na przykład sprzedaż ratalna z niskim oprocentowaniem, sprzedaż towarów po cenach hurtowych, a przede wszystkim wprowadzenie sprzedaży bonifikowanej dla posiadaczy Karty Klienta "Społem".

Zapoczątkowana w 1994 roku przez KZRSS "Społem" akcja upowszechniająca wprowadzenie przez spółdzielnie Karty Klienta "Społem" stała się w wielu spółdzielniach podstawowym świadczeniem na rzecz członków. Rocznie spółdzielnie rozprowadzają wśród swoich członków około 50.000 Kart Klienta "Społem".

Wypoczynek

Spółdzielnie spożywców posiadają wiele ośrodków wypoczynkowych. Praktycznie w każdym zakątku kraju znaleźć można społemowskie ośrodki. Służą one nie tylko pracownikom i członkom spółdzielni, ale są otwarte dla wszystkich chętnych. Na koloniach i obozach wypoczywają w nich również dzieci i młodzież.