pasek o spolem

Copyright by KZRSS "Społem"

Spółdzielnie uczniowskie

Spółdzielnie spożywców należą do grona patronów spółdzielczości uczniowskiej, która w 2000 roku obchodziła stulecie swojej działalności. Dzisiaj, po latach stagnacji rozpoczyna się powolny powrót spółdzielczości uczniowskiej do szkół, w czym niemały udział mają spółdzielnie spożywców. Cieszy to, bo przecież spółdzielczość uczniowska jako forma organizacyjna, gospodarcza i przede wszystkim wychowawcza nigdy się nie przeżyła i ma wiele pozytywnych walorów.

Działalność w spółdzielni uczniowskiej stawia przed dziećmi i młodzieżą zadania wymagające podejmowania decyzji, samodzielnego myślenia, dokonywania odpowiednich wyborów.

"Gospodarstwo" spółdzielni uczniowskiej to głównie sklepik szkolny z artykułami spożywczymi, przyborami szkolnymi itp. Spółdzielnie prowadzą również drobne usługi, uprawiają działki, trudnią się hodowlą i zbieractwem ziół leczniczych, surowców wtórnych itp. Prowadzą wypożyczalnie sprzętu turystycznego i sportowego. Działalność gospodarcza przynosi odpowiednie zyski, które przeznaczane są na różnorodne cele, między innymi -kulturalno-oświatowe, turystyczno-sportowe itp. Wiele spółdzielni przeznacza wypracowane zyski na zakup pomocy naukowych dla szkół i wspieranie niezamożnych uczniów. Spółdzielnie, obok rozwijania różnych form z zakresu działalności gospodarczej prowadzą także działalność społeczną. Znane są przykłady opieki nad seniorami spółdzielcami, dziećmi z domów dziecka itp. Można więc powiedzieć, że spółdzielnie uczniowskie, to nie tylko szkoła umiejętnego gospodarowania, ale również odpowiedzialności, pracy dla wspólnego dobra, a więc szkoła spółdzielczości.

Jednym z podstawowych warunków zapewniających prawidłową działalność spółdzielni uczniowskich jest zorganizowana wielostronna i stała współpraca ze spółdzielniami dorosłych, która polega między innymi na wspieraniu finansowym spółdzielni uczniowskich, zaopatrywaniu w towary, włączaniu członków spółdzielni uczniowskich do działalności społeczno-wychowawczej organizowanej przez spółdzielnie.

Spółdzielnie uczniowskie uczestniczą w różnych konkursach ogłaszanych przez poszczególne spółdzielnie, a także Krajowy Związek, który np. w roku szkolnym 2000/2001 ogłosił konkurs "Zawsze razem". Podsumowanie konkursu odbyło się jesienią 2001 r. Efektem współpracy ze spółdzielczością dorosłych jest nie tylko nawiązanie przyjacielskich kontaktów, ale często aktywna praca w szeregach członków spółdzielczości spożywców "Społem".