pasek wspolpraca

Copyright by KZRSS "Społem"

Program Ekologiczny Społem

Strategia działania Społem

Społem stawia sobie za cel być firmą, dla której priorytetem jest troska o środowisko oraz zdrowie konsumenta.

Zgodnie z Deklaracją z Rio oraz Agendą 21 – dokumentami przyjętymi podczas Szczytu Ziemi, który odbył się w 1992 r. w Rio de Janeiro pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych – odpowiedzialność za działania proekologiczne powinny ponosić nie tylko organy administracji państwowej, ale także przedsiębiorstwa oraz konsumenci.

Społem zrealizuje powyższe zalecenia poprzez następujące działania:

  • promowanie wśród klientów ekologicznego stylu życia
  • poszerzanie świadomości ekologicznej wśród pracowników i klientów
  • podejmowanie we współpracy z organizacjami ekologicznymi działań na rzecz ochrony środowiska
  • oferowanie klientom możliwie szerokiej gamy produktów ekologicznych, zarówno spożywczych jak i przemysłowych.

 

Koncepcja wdrożenia Programu Ekologicznego Społem

  • stoiska z produktami ekologicznymi
    W sklepach Społem tworzone są stoiska z produktami ekologicznymi, charakteryzujące się zunifikowaną wizualizacją. Te produkty, które nie mogą być prezentowane na stoisku, np. ze względu na wymogi w zakresie przechowywania, są rozmieszczone wśród produktów wytworzonych w sposób konwencjonalny, i aby ułatwić ich identyfikację specjalnie oznaczone. Sprzedaż produktów ekologicznych wspierana jest kampanią edukacyjno–informacyjną.
  • sklepy o profilu ekologicznym
    W przyszłości chcemy stworzyć sklep, który będzie się wyróżniał na tle konkurencji zunifikowaną wizualizacją oraz realizowaniem szeroko pojętych działań ekologicznych.

 

Pilotażowe wdrożenie Programu Ekologicznego Społem

Pilotażowe wdrożenie Programu Ekologicznego Społem odbyło się w placówkach Społem Warszawskiej Spółdzielni Spożywców Śródmieście. Na specjalnie oznakowanych stoiskach od stycznia 2005 r. w wybranych placówkach oferowane są produkty rolnictwa ekologicznego. Wszystkie stoiska charakteryzują się zunifikowaną wizualizacją, która została opracowana wspólnie przez Związek i warszawską spółdzielnię. Sprzedaż produktów ekologicznych jest promowana pod hasłem Podejmij Eko Decyzję. Aby klient miał pewność, że ma do czynienia z certyfikowanym produktem rolnictwa ekologicznego, każdy produkt ekologiczny znajdujący się w sprzedaży został oznaczony specjalną wywieszką cenową zawierającą logo Eko Produkt.

Podczas półrocznego okresu testowania pierwszej ścieżki wdrażania Programu Ekologicznego Społem analizowano sprzedaż produktów, badano za pomocą ankiet zainteresowanie produktami ekologicznymi oraz wiedzę klientów na ich temat. Wyniki analiz pozwoliły Związkowi utwierdzić się w przekonaniu, że promowanie Programu Ekologicznego Społem w pozostałych spółdzielniach Społem jest uzasadnione. Stwierdzono także, że bardzo istotną rolę w promowaniu sprzedaży produktów ekologicznych powinna odgrywać edukacja klientów, dlatego w sklepach prowadzących sprzedaż tychże produktów, zaczęto rozpowszechniać wśród klientów ulotki edukacyjne na temat produktów rolnictwa ekologicznego. Ponadto, każde stoisko z produktami ekologicznymi ma swojego opiekuna, który jednocześnie pełni funkcję Eko Doradcy. Związek przewiduje cykl szkoleń z zakresu ekologii, skierowanych do Eko Doradców.