pasek wspolpraca

Copyright by KZRSS "Społem"

Edukacja ekologiczna

eko produktSpołem jako organizacja stawiająca sobie za cel być firmą, dla której priorytetem jest troska o środowisko oraz zdrowie konsumenta chce poszerzać świadomość ekologiczną wśród pracowników i klientów.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy z zakresu ekologii, a szczególnie rolnictwa ekologicznego i jego produktów, do zapoznania się z opracowanymi przez nas informacjami.

Mamy nadzieję, że omówione przez nas zagadnienia wydadzą się Państwu ciekawe i użyteczne oraz zmotywują Państwa do podejmowania Eko Decyzji w życiu codziennym.

 

Ekologia
w szerszym kontekście to nauka o otaczającym nas świecie, nauka o życiu.
Wraz z rozwojem cywilizacji i postępem wiedzy ekologia przestała być rozumiana jako wąska dziedzina nauk biologicznych związana z ochroną przyrody. Stopniowo coraz bardziej poznajemy wzajemne współzależności pomiędzy elementami środowiska, oraz doświadczamy efektów i skutków naszych działań i postępowania w środowisku.
Dzisiaj ekologia to wiedza o tym jak żyć – robić zakupy, podróżować, mieszkać, dbać o zdrowie, spędzać czas, pracować, wypoczywać, zdobywać informacje – powiązana ze zdrowiem, stylem życia, rozwojem gospodarczym, bezpieczeństwem, znalezieniem właściwego miejsca w życiu i odpowiedniego sposobu postępowania.

 

Rolnictwo ekologiczne
Nadrzędnym celem rolnictwa ekologicznego jest produkcja żywności wysokiej jakości, przy równoczesnym zachowaniu w jak największym stopniu równowagi biologicznej w środowisku przyrodniczym.
Podstawowa zasada rolnictwa ekologicznego to odrzucenie środków chemii rolnej, weterynaryjnej i spożywczej, a także wykluczenie organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) oraz ich produktów. W gospodarstwach ekologicznych nie stosuje się nawozów sztucznych, chemicznych środków ochrony roślin oraz antybiotyków i hormonów.
W gospodarstwach ekologicznych dąży się do utrzymania żyzności gleby, jako podstawy zdolności produkcyjnych gospodarstwa; samowystarczalności paszowo–nawozowej; oraz różnorodności gatunków, która sprzyja przywracaniu równowagi biologicznej w gospodarstwie.

 

Produkty rolnictwa ekologicznego
Produkty rolnictwa ekologicznego pochodzą z gospodarstw ekologicznych i wytworzone zostały bez udziału nawozów sztucznych, chemicznych środków ochrony roślin oraz antybiotyków i hormonów. Przetworzone produkty rolnictwa ekologicznego nie zawierają syntetycznych aromatów, barwników, konserwantów i polepszaczy.
Produktem rolnictwa ekologicznego można nazwać tylko taki produkt, który posiada certyfikat potwierdzający ekologiczny sposób produkcji.

 

Certyfikat potwierdzający ekologiczne pochodzenie produktu
Certyfikat jest jedynym gwarantem ekologicznego pochodzenia produktu. Certyfikaty są wydawane przez upoważnione przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jednostki certyfikujące. Na opakowaniu produktu rolnictwa ekologicznego powinna znaleźć się informacja o jednostce, która taki certyfikat wydała oraz numer identyfikacyjny nadany jej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi np. RE–01/2002/PL. W przypadku produktów pochodzących z krajów należących do UE na opakowaniu produktu powinien znajdować się numer i nazwa jednostki certyfikującej danego kraju. Jeżeli produkty są importowane spoza UE, na produkcie powinna się znaleźć także informacja na temat polskiej jednostki certyfikującej, która wydała certyfikat importerowi.
Funkcjonowanie systemu kontroli i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym ma na celu nadzorowanie całego procesu wytwarzania (od momentu zasiewu roślin poprzez cały okres wegetacji i zbioru) oraz przetwarzania produktu.