pasek wspolpraca

Copyright by KZRSS "Społem"

Ekoznakowanie

Ekoznakowanie to oznaczanie produktów ekologicznymi znakami towarowymi. Ekoznaki, wskazując produkty, które spełniają wymagania ochrony środowiska, pomagają klientowi w wyborze podczas zakupów w sklepie. Klient świadomie wybierając ekoznakowane produkty, kształtuje popyt i przyczynia się do poprawy stanu środowiska.

Ubieganie się o znak ekologiczny jest w pełni dobrowolne.
To producent musi zdecydować czy chce wystąpić o znak ekologiczny. Znak ekologiczny może być eksponowany w celach marketingowych. Najczęściej znak ekologiczny umieszczany jest na wyrobie, opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym. Na polskim rynku oferowane są produkty oznaczane rodzimymi znakami ekologicznymi oraz znakami zagranicznymi.

Nie ma bezpośredniego związku między ekoznakowaniem a innymi dobrowolnymi zobowiązaniami, np. wdrażaniem systemów zarządzania środowiskowego. Nie ma żadnych powiązań formalnych, tj.: producent posiadający certyfikowany system zarządzania środowiskowego nie musi starać się o eko-znak dla swoich wyrobów i odwrotnie, posiadacz eko-znaku nie musi mieć wdrożonego formalnie systemu zarządzania środowiskowego. Chociaż motywacja podmiotów starających się o oba typy certyfikatów jest podobna (chęć zwiększenia wiarygodności w oczach klientów zwracających uwagę na walory ekologiczne), zarówno procedury, jak i kryteria certyfikacji są całkowicie odrębne.