pasek wspolpraca

Copyright by KZRSS "Społem"

Gospodarowanie odpadami w sklepach

Dla potrzeb sklepów szczególnie ważna jest wiedza z zakresu gospodarowania odpadami opakowaniowymi, jak również świadomość, że nasze działania dotyczące zbierania odpadów są tylko wstępnym etapem do procesu odzysku albo recyklingu.

Ustawa o opakowaniach i materiałach opakowaniowych określiła wymagania, jakim muszą odpowiadać opakowania ze względu na zasady ochrony środowiska oraz sposoby postępowania z opakowaniami, zapewniające ochronę zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska.

Opakowania powinny być oznaczone bezpośrednio lub na etykiecie w sposób wyraźny i czytelny oraz trwały. Oznaczenie to określa materiał, z którego jest wykonane opakowanie, możliwość wielokrotnego użytku opakowania oraz przydatność opakowania do recyklingu. Znajomość tych oznaczeń jest konieczna, gdyż segregacja odpadów polega na grupowaniu według materiałów, z których jest wykonane.

Na producentów produktów w opakowaniach zostały nałożone obowiązki docelowo do 31 grudnia 2007 r. odzysku i recyklingu w stosunku do wprowadzonych na rynek opakowań, a więc:

  • z tworzyw sztucznych – 25%
  • z aluminium do 300l – 40%
  • z blachy białej – 20%
  • z papieru i tektury – 48%
  • ze szkła – 40%
  • z materiałów naturalnych (drewno i tekstylia) – 15%
  • wielomateriałowych – 25%

W przypadku nieuzyskania określonego poziomu odzysku i recyklingu przedsiębiorca musi uiścić opłatę produktową, wyliczoną dla poszczególnych rodzajów opakowań. Przepisy mają także zastosowanie do sklepów o powierzchni powyżej 500m kw. sprzedających przez siebie pakowane towary.