krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
SYSTEM KAUCYJNY - PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WDRAŻANIA NOWYCH PRZEPISÓW
Zapraszamy na spotkanie z ekspertem!
aaa
Nowo wyremontowany sklep „Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Białej Podlaskiej
aaa
Zarząd KZRSS „Społem" w Warszawie serdecznie zaprasza prezesów i członków zarządów spółdzielni na kolejną, wiosenną konferencję „SPOŁEM 2024".
aaa
Pierwsze posiedzenie zgromadzenia ogólnego KRS
Wzięło w nim udział 99 ze 102 delegatów wybranych na VII Kongresie. Zgromadzenie wybrało Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej, Prezydium Zgromadzenia...
aaa
W dniach 22-23 stycznia 2024 r. obradował VII Kongres Spółdzielczości, który jest najwyższym organem samorządu spółdzielczego w Polsce.
Copyright by KZRSS "Społem"

Wysoka pozycja marki „Społem” w rankingu „Rzeczpospolitej” najbardziej wartościowych marek

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR I/2014 Opublikowano: poniedziałek, 13, styczeń 2014

W dodatku do „Rzeczpospolitej" z 17 grudnia 2013 r., pt.: „Ranking Polskich Marek 2013. Najdroższe. Najcenniejsze. Najbardziej znane." opublikowano jubileuszową, dziesiątą już edycję rankingu najcenniejszych polskich marek. Wśród ocenionych 330 polskich marek znalazła się marka „Społem", która uzyskała wysoką 24 pozycję.

Wartość marki „Społem" według metodologii zastosowanej w rankingu wyceniona została na 562,1 mln zł. W porównaniu do roku ubiegłego jest to nieznaczny spadek – 3%, bowiem w rankingu polskich marek za 2012 r. marka „Społem" zajmowała 21 lokatę z wartością 582,4 mln zł. Biorąc jednak pod uwagę ostrą konkurencję wśród 330 marek utrzymanie pozycji i wartości marki „Społem" w pierwszej trzydziestce polskich marek należy uznać za sukces.
W kategorii handel marka „Społem" zajęła 13 pozycję uzyskując następujące ilości punktów:

  • moc marki – 92
  • siła marki (0-100) – 46
  • postrzegana wartość (0-100) – 52
  • prestiż (0-100) – 65
  • postrzegana jakość (0-100) – 69
  • świadomość marki (0-100) – 52

Ranking odnosi się jedynie do marek konsumenckich. Wartość marek nie odzwierciedla więc sprzedaży kierowanej do klienta instytucjonalnego.
W przyjętej metodologii rankingu podstawowym kryterium selekcji marek jest ich polskość, rozumiana jako miejsce ich narodzin. Dla potrzeb rankingu zaadoptowana została powszechnie stosowana na świecie metoda opłat licencyjnych. Jej istotą są hipotetyczne opłaty, jakie ponosiłby użytkownik marki, gdyby korzystał z marki na podstawie umowy licencyjnej. Opłaty takie ustalane są w relacji do przychodów ze sprzedaży netto.
Należy przypomnieć, że właścicielem marki „Społem" jest KZRSS "Społem" i zrzeszone w nim spółdzielnie. Marka „Społem" podlega ochronie prawnej, jest zarejestrowana w Urzędzie Patentowym RP, jak też w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego UE w Alicante.
Administratorem i zarządzającym marką „Społem" jest – zgodnie z zarejestrowanym regulaminem - KZRSS "Społem" do zadań którego należy opłacanie rejestracji, ochrona prawna marki, udzielanie licencji oraz reklama i promocja marki.
Używanie marki „Społem" w pełnym zakresie przysługuje spółdzielniom zrzeszonym w Związku oraz KZRSS "Społem". Spółdzielnie niezrzeszone oraz spółki prawa handlowego mogą korzystać z marki „Społem" tylko na podstawie umowy licencyjnej zawartej z KZRSS "Społem" w oparciu o przepisy ustawy prawo własności przemysłowej.
Zarząd Związku ostrzega spółdzielnie niezrzeszone oraz spółki prawa handlowego, że korzystanie z marki „Społem" w działalności gospodarczej dla oznaczania nazwy, placówek handlowych, produktów, reklamy itp. bez zawartej umowy licencyjnej jest nielegalne i naraża korzystających na zapłatę odszkodowania. W przypadku kontroli skarbowej korzystanie z marki „Społem" bez licencji naraża korzystającego także na konsekwencje wynikające z przepisu art. 12 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.