krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Spotkanie studentów Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego z przedstawicielami spółdzielczości konsumenckiej „Społem"
Tematem spotkania była: „Spółdzielczość w Polsce, w UE i na świecie" oraz perspektywy zawodowe dla studentów.
aaa
Po generalnej przebudowie, PSS Szczecin otworzył dla klientów sklep Orion przy ul. Księcia Bogusława X 18a
Sklep mieści się w tym samym miejscu od 1973 r., a na swoje pięćdziesięciolecie otrzymał nowoczesny wygląd.
aaa
Społem Coop na szczycie Kilimandżaro!
Łukasz Bogdanowski ze stowarzyszeniem „Szlak Mi Się Trafił" zdobył Kilimandżaro.
aaa
Ogólnopolski program Doceń Polskie ponownie certyfikował Chleb Żytni produkowany przez PSS Głogów
Wyróżnienie to przyznawane jest wyłącznie najwyższej jakości polskim produktom spożywczym
Copyright by KZRSS "Społem"

Wysoka pozycja marki „Społem” w rankingu „Rzeczpospolitej” najbardziej wartościowych marek

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR I/2014 Opublikowano: poniedziałek, 13, styczeń 2014

W dodatku do „Rzeczpospolitej" z 17 grudnia 2013 r., pt.: „Ranking Polskich Marek 2013. Najdroższe. Najcenniejsze. Najbardziej znane." opublikowano jubileuszową, dziesiątą już edycję rankingu najcenniejszych polskich marek. Wśród ocenionych 330 polskich marek znalazła się marka „Społem", która uzyskała wysoką 24 pozycję.

Wartość marki „Społem" według metodologii zastosowanej w rankingu wyceniona została na 562,1 mln zł. W porównaniu do roku ubiegłego jest to nieznaczny spadek – 3%, bowiem w rankingu polskich marek za 2012 r. marka „Społem" zajmowała 21 lokatę z wartością 582,4 mln zł. Biorąc jednak pod uwagę ostrą konkurencję wśród 330 marek utrzymanie pozycji i wartości marki „Społem" w pierwszej trzydziestce polskich marek należy uznać za sukces.
W kategorii handel marka „Społem" zajęła 13 pozycję uzyskując następujące ilości punktów:

  • moc marki – 92
  • siła marki (0-100) – 46
  • postrzegana wartość (0-100) – 52
  • prestiż (0-100) – 65
  • postrzegana jakość (0-100) – 69
  • świadomość marki (0-100) – 52

Ranking odnosi się jedynie do marek konsumenckich. Wartość marek nie odzwierciedla więc sprzedaży kierowanej do klienta instytucjonalnego.
W przyjętej metodologii rankingu podstawowym kryterium selekcji marek jest ich polskość, rozumiana jako miejsce ich narodzin. Dla potrzeb rankingu zaadoptowana została powszechnie stosowana na świecie metoda opłat licencyjnych. Jej istotą są hipotetyczne opłaty, jakie ponosiłby użytkownik marki, gdyby korzystał z marki na podstawie umowy licencyjnej. Opłaty takie ustalane są w relacji do przychodów ze sprzedaży netto.
Należy przypomnieć, że właścicielem marki „Społem" jest KZRSS "Społem" i zrzeszone w nim spółdzielnie. Marka „Społem" podlega ochronie prawnej, jest zarejestrowana w Urzędzie Patentowym RP, jak też w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego UE w Alicante.
Administratorem i zarządzającym marką „Społem" jest – zgodnie z zarejestrowanym regulaminem - KZRSS "Społem" do zadań którego należy opłacanie rejestracji, ochrona prawna marki, udzielanie licencji oraz reklama i promocja marki.
Używanie marki „Społem" w pełnym zakresie przysługuje spółdzielniom zrzeszonym w Związku oraz KZRSS "Społem". Spółdzielnie niezrzeszone oraz spółki prawa handlowego mogą korzystać z marki „Społem" tylko na podstawie umowy licencyjnej zawartej z KZRSS "Społem" w oparciu o przepisy ustawy prawo własności przemysłowej.
Zarząd Związku ostrzega spółdzielnie niezrzeszone oraz spółki prawa handlowego, że korzystanie z marki „Społem" w działalności gospodarczej dla oznaczania nazwy, placówek handlowych, produktów, reklamy itp. bez zawartej umowy licencyjnej jest nielegalne i naraża korzystających na zapłatę odszkodowania. W przypadku kontroli skarbowej korzystanie z marki „Społem" bez licencji naraża korzystającego także na konsekwencje wynikające z przepisu art. 12 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.