krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
51 Zjazd Delegatów Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem"
aaa
Budynek Społem skończył 110 lat!
Inicjatorami budowy gmachu byli wielcy działacze polskiej spółdzielczości Romuald Mielczarski oraz Stanisław Wojciechowski ...
aaa
„Święto Latawca" w Szczecinie.
Wrzesień to miesiąc w którym wszyscy mieszkańcy Szczecina i nie tylko, czekają na jedyne i wyjątkowe wydarzenie...
aaa
Leszcyński festiwal sportu
Na miłośników biegów ekstremalnych czekała Tor Tura – specjalnie zaplanowana trasa, na której walczyli biegacze z prawdziwym charakterem.
aaa
KZRSS „Społem" informuje o zawartym porozumieniu o współpracy z firmą Net Innovation Software z Białegostoku.
aaa
Z okazji obchodów 115-lecia swojej działalności PSS Społem w Garwolinie zorganizowała piknik, na który zaproszono pracowników, emerytów oraz członków Spółdzielni.
aaa
Wiesław Depa prezes PSS Społem w Rzeszowie otrzymał nagrodę specjalną „MECENAS KULTURY PODKARPACKIEJ 2023"
Copyright by KZRSS "Społem"

Wywiad Prezes Zarządu „Społem" PSS „Robotnik" w Zamościu dla „Dziennika – Gazety Prawnej"

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR IV/2014 Opublikowano: piątek, 07, listopad 2014

W „Dzienniku – Gazecie Prawnej" z dnia 28 października br. ukazał się wywiad z Marią Wawrzaszek-Gruszką - prezesem Zarządu „Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Robotnik" w Zamościu, zatytułowany: „Tradycja w zgodzie z nowoczesnością". Wywiad przeprowadził redaktor Bogdan Leszczorz.

Historia „Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Zamościu sięga 1919 roku, kiedy powstało Robotnicze Stowarzyszenie Spożywców „Robotnik". Początkowo aktywność Spółdzielni skupiona była na działalności handlowej, zaś pierwszy sklep został zorganizowany w lokalu Ochotniczej Straży Pożarnej, z uwagi na trudności z pozyskaniem pomieszczenia. W 1924 roku, po uruchomieniu pierwszej ręcznej piekarni, rozpoczęła się działalność produkcyjna. Prawdziwego rozmachu nabrała ona jednak cztery lata późnej, kiedy Spółdzielnia otwarta pierwszą w Zamościu piekarnię mechaniczną. 29 maja 1949 roku nastąpiło połączenie Spółdzielni „Robotnik", Spółdzielni Kolejarzy i Spółdzielni Nauczycielskiej w jedną Spółdzielnię o nazwie Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Robotnik" w Zamościu, która przetrwała do dnia dzisiejszego. Obecnie PSS jest nowoczesną i dobrze zarządzaną firmą. Wszystkie oferowane produkty wytwarzane są w oparciu o wypracowane przez lata technologie, sprawdzone receptury i odpowiednio dobrane surowce. W skład majątku Spółdzielni wchodzi 21 sklepów Lux i Lux mini, 4 piekarnie i ciastkarnia, w których zatrudnienie znajduje 355 osób.
A oto treść wywiadu z prezes Marią Wawrzaszek-Gruszką.
Na początek, proszę przyjąć gratulacje z tytułu zajęcia trzeciego miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Spółdzielni Spożywców za rok 2014. Czy tak wysoka lokata jest dla Pani zaskoczeniem?
– Zajęcie trzeciego miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Spółdzielni Spożywców za rok 2014 jest dla mnie sporym zaskoczeniem. W Polsce jest przecież duża liczba dobrze funkcjonujących Spółdzielni, które osiągają bardzo dobre wyniki finansowe. Tak wysoka lokata rankingowa to potwierdzenie słuszności polityki ekonomicznej, pozwalającej na ciągły i ukierunkowany rozwój naszej Spółdzielni. Jednakże nie zbudowalibyśmy tak silnej pozycji bez naszych pracowników, którym należą się słowa uznania za ich codzienny trud.
PSS „Robotnik" stanowi prawdziwy ewenement na rynku spółdzielczym: funkcjonuje nieprzerwanie już od blisko stu lat i jednocześnie cały czas się rozwija. Jaka jest recepta na godzenie tradycji ze współczesnością?
– Nasza Spółdzielnia obchodzi w tym roku Jubileusz 95-lecia funkcjonowania na rynku zamojskim. W 2008 roku „wyszliśmy" z handlem poza Zamość, uruchamiając pierwszy sklep w Tomaszowie Lubelskim. Było to spowodowane ogromną konkurencją w naszym mieście, zmuszającą do podejmowania nowych wyzwań, pozwalających rozwijać Spółdzielnię i dostosowywać ją do wciąż zmieniającego się otoczenia. Co do godzenia tradycji ze współczesnością, to nie ma jednej recepty. Jest to cały zespół działań obejmujących m.in. inwestycje w nowe obiekty, remonty i modernizacje już istniejących, a także ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług. Wpływa na to również wysoka jakość wyrobów własnej produkcji oraz różnorodność oferty asortymentowej dla klientów – szczególnie w towarach świeżych. Nasza Spółdzielnia prowadzi też szeroki program marketingowy, który dotyczy zarówno działalności handlowej, jak i produkcyjnej. Dużą wagę przykładamy do ciągłej pracy z zatrudnioną kadrą, organizując całe cykle szkoleń podnoszących jej kwalifikacje zawodowe.
O skali rozwoju Spółdzielni najlepiej świadczą bardzo duże nakłady inwestycyjne, zamykające się w latach 2011-2013 łączną kwotą blisko 8,4 mln złotych. Na co zostały przeznaczone te środki?
– Zainwestowaliśmy je w budowę drugiego sklepu w Tomaszowie Lubelskim oraz rozbudowę i modernizację sklepu w Zamościu wraz z powierzchnią przeznaczoną do wynajmu. Ponadto w tych samych latach wydaliśmy 3,4 mln złotych na remonty innych obiektów Spółdzielni. Oznacza to wydatek 1 1,8 mln złotych na rozwój i unowocześnianie Spółdzielni. Jak łatwo policzyć, w latach 2011- 2013, przeznaczaliśmy na ten cel około 4 mln złotych rocznie.
Na przekór postępującemu bezrobociu tworzycie wciąż nowe miejsca pracy, zapewniając swoim pracownikom nie tylko stabilność zatrudnienia, ale również bieżące podnoszenie kwalifikacji zawodowych. W jaki sposób udaje się te cele realizować?
– Ciągłość zatrudnienia wynika wprost ze stabilności ekonomicznej Spółdzielni. Pozwala to na utrzymywanie podobnego poziomu zatrudnienia od wielu lat – średnio ok. 360 osób pracujących w handlu, produkcji, transporcie, pionie technicznym i administracji. Stały wzrost przychodów Spółdzielni w każdym roku pozwala wypracowywać zysk i terminowo regulować wszystkie zobowiązania, zarówno wobec kontrahentów, jak i pracowników. Krótko mówiąc, dobra i stabilna sytuacja ekonomiczna Spółdzielni daje bezpieczeństwo zatrudnionym pracownikom.
W ramach prowadzonej przez Spółdzielnię akcji „Podejmij eko decyzję" spółdzielcze sklepy, poza artykułami wytwarzanymi w oparciu o tradycyjne receptury, oferują również produkty rolnictwa ekologicznego. Co konkretnie mogą kupić Państwa klienci?
– Od kilku lat oferujemy produkty rolnictwa ekologicznego, które znajdują coraz więcej nabywców. Są to różne towary, ale do najczęściej sprzedawanych należy zaliczyć: mąki, makarony, ryże, kasze, powidła, dżemy, bakalie. Ponadto w „eko" ofercie nasi klienci znajdą również ciasta, soki, napoje, ziarna, musli i inne. Produkty rolnictwa ekologicznego posiadają certyfikaty, które są wydawane przez upoważnione przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jednostki certyfikujące. Ponadto na ich opakowaniach znajduje się informacja o jednostce, która taki certyfikat wydała oraz numer identyfikacyjny. Produkty rolnictwa ekologicznego dostępne w naszych sklepach znajdują się na specjalnie do tego celu przeznaczonych i oznaczonych regałach.
PSS „Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Robotnik" w Zamościu nie ogranicza się jednak wyłącznie do wytwarzania i sprzedaży produktów spożywczych, podejmując również szereg działań na rzecz lokalnej społeczności. Proszę wymienić najważniejsze z nich.
– Czujemy się związani ze społecznością lokalną, dlatego też nasze działania są skierowane zarówno na wsparcie różnego rodzaju inicjatyw, jak i pomoc najbardziej potrzebującym. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć środki przekazywane na rzecz Kola Emerytów i Rencistów oraz rzeczowe wsparcie działalności Zarządców Osiedli w Zamościu. Na bieżąco przekazujemy wyroby własnej produkcji dla ośrodków dzieci niepełnosprawnych, szkół i hospicjum. W tym zakresie włączamy się również aktywnie w organizację wigilii dla osób samotnych z Zamościa na Rynku Wielkim. Na finansowe wsparcie ze strony naszej Spółdzielni mogą liczyć również szpitale – wielokrotnie bowiem braliśmy udział w akcjach zakupu sprzętu medycznego i wyposażenia, w tym m.in. łóżek. Ponadto od kilku lat przekazujemy pomoc rzeczową na organizację Międzynarodowego Festiwalu „Eurofolk" w Zamościu. Korzystają z niej także chóry, zespoły muzyczne i sportowe z naszego miasta. „Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Robotnik" sponsoruje również wyjazdy wakacyjne dla dzieci z domów dziecka. Jesteśmy ponadto mecenasem obchodów Zamojskiego Dnia Papieskiego.