krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Gala Polskiej Ligi Siatkówki
aaa
Młode Spółdzielnie konsumenckie w Europie
Organizacja Euro Coop wspiera działania oraz rozwój spółdzielni w Europie.
aaa
Posiedzenie Zarządu Euro Coop
Z ramienia KZRSS w spotkaniu brali udział Prezes Zarządu Ryszard Jaśkowski będący członkiem Zarządu Euro Coop oraz Agnieszka Wroniewicz Dyrektor...
aaa
Kolejna konferencja Społem już za nami!
Copyright by KZRSS "Społem"

Zmarł Jerzy Rogosz, długoletni zasłużony pracownik i wybitny działacz gospodarczy spółdzielczości spożywców „Społem" w regionie śląskim

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR I/2015 Opublikowano: poniedziałek, 30, marzec 2015

jerzy rogosz
W dniu 9 marca 2015 r. w Katowicach na cmentarzu przy ul. Sienkiewicza, w obecności członków rodziny i licznego grona przyjaciół, pochowano zmarłego Jerzego Rogosza (1922-2015), byłego wieloletniego zasłużonego pracownika i wybitnego działacza gospodarczego spółdzielczości spożywców „Społem" w regionie śląskim. Żył 93 lata.

Jerzy Rogosz, urodzony w Katowicach Ochojcu, pochodził z rodziny piekarskiej.. Jego ojciec był mistrzem piekarskim, właścicielem piekarni w Ochojcu, gdzie prowadził działalność rzemieślniczą od 1946 roku.
W latach 1946-49 Jerzy Rogosz studiował na Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie, a w 1957 roku uzyskał tytuł inżyniera technologii rolno-spożywczej w zakresie przemysłu piekarskiego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Studia II stopnia odbył w latach 1961-66 w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie. W 1969 roku uzyskał tytuł rzeczoznawcy w zakresie ekonomii przemysłu piekarskiego na województwo katowickie. Był współtwórcą i posiadaczem 5 patentów (współtwórca pieców do wypieku pieczywa).
W pracy zawodowej był wysokiej klasy specjalistą do spraw przemysłu piekarskiego. Przechodził różne szczeble kariery zawodowej – począwszy od czeladnika piekarza do dyrektora Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Piekarskiego.
W wyniku decyzji rządowych, dotyczących reorganizacji handlu i przejęciu przez „Społem" całości produkcji piekarskiej, w 1976 roku został wiceprezesem ds. rozwoju i techniki Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców „Społem" w Katowicach i pełnił tę funkcję do 1990 roku, do czasu przejścia na emeryturę. W tym czasie nadzorował budownictwo w handlu (słynne pawilony) i produkcji piekarskiej, przyczyniając się znacznie do jego rozwoju.
Był również nauczycielem i wychowawcą młodzieży, jako wykładowca w Zespole Szkół Zawodowych Przemysłu Spożywczego w Katowicach Szopienicach.
Za szczególny wkład pracy i wysokie zaangażowanie w dziedzinie gospodarczej regionu śląskiego otrzymał szereg odznaczeń: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę „Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego", Złotą Odznakę Zasłużonego Działacza Ruchu Spółdzielczego, Srebrną i Złotą Odznakę Honorową NOT i wiele innych wyróżnień związkowych i organizacji społecznych.
– Pan Jerzy Rogosz pozostał w naszej pamięci jako osoba wielkiego charakteru, wysokiej fachowej wiedzy zawodowej, o niezwykłej kulturze, człowiek prawy i wzorzec spółdzielczych postaw – napisali we wspomnieniu przyjaciele spółdzielcy i bliscy współpracownicy.
Cześć Jego pamięci!