krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Młode Spółdzielnie konsumenckie w Europie
Organizacja Euro Coop wspiera działania oraz rozwój spółdzielni w Europie.
aaa
Posiedzenie Zarządu Euro Coop
Z ramienia KZRSS w spotkaniu brali udział Prezes Zarządu Ryszard Jaśkowski będący członkiem Zarządu Euro Coop oraz Agnieszka Wroniewicz Dyrektor...
aaa
Kolejna konferencja Społem już za nami!
Copyright by KZRSS "Społem"

Działania „Społem" WSS Śródmieście w ubiegłym roku w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR I/2016 Opublikowano: piątek, 29, styczeń 2016

„Społem" Warszawska Spółdzielnia Spożywców Śródmieście w Warszawie realizując współpracę ze środowiskiem lokalnym w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu odnotowała w roku ubiegłym kontakty z placówkami oświatowo-wychowawczymi, fundacjami, stowarzyszeniami, ośrodkami kultury itp., uczestnicząc w ich programach, bądź realizując z nimi swoje akcje.

Największą ilość współpracujących ze spółdzielnią podmiotów odnotowano wśród organizacji pozarządowych. Szesnaście z nich to organizacje prowadzące zbiórki funduszy na leczenie i rehabilitację swoich podopiecznych, którym „Społem" WSS Śródmieście udostępnia miejsce w sklepach pod skarbonki na datki od klientów lub umożliwia organizowanie zbiórek przez wolontariuszy. Inną formą pomocy było gromadzenie od klientów artykułów o wydłużonym terminie przydatności do spożycia i artykułów przemysłowych, m.in. w okresie świąt Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia oraz wakacji. Śródmiejska „Społem" WSS z większością organizacji współpracuje od kilku lat. Po raz pierwszy nawiązana została współpraca z Żoliborskim Stowarzyszeniem „Dom-Rodzina-Człowiek". Stowarzyszenie zawiązały osoby różnych profesji, m.in. prawnicy, twórcy, prywatni przedsiębiorcy zmotywowani „niesieniem pomocy i walką o godność człowieka".
Stowarzyszenie pomaga wszystkim, których dotyka bieda, choroby, tym którzy nie mogą poradzić sobie z codzienną egzystencją. Jak szeroka jest ta pomoc ? Jest olbrzymia, o czym można się dowiedzieć się z opracowywanego co kwartał zestawienia wydarzeń. Pomoc ta przejawia się w przekazaniu artykułów żywnościowych i chemii gospodarczej, ubrań dla wszystkich grup wiekowych, zabawek, książek, mebli, sprzętu gospodarstwa domowego, komputerów, po wózki inwalidzkie i protezy włącznie. W przekazywanie darów zaangażowane są instytucje i osoby prywatne. Wszyscy każdorazowo są wymieniani we wspomnianym kwartalnym zestawieniu, jak również otrzymują podziękowania w postaci dyplomów na organizowanych przez Stowarzyszenie spotkaniach.
Pierwsze tego rodzaju spotkanie w tym roku, podsumowujące ubiegłoroczną akcję „Świąteczna Paczka", odbyło się w dniu 26 stycznia br. w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz. Dyplomy „Wielkiego Serca za czynienie dobra" wręczali w imieniu Burmistrza Dzielnicy: zastępca Burmistrza, Michał Jakubowski i wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy, Roman Krakowski oraz prezes Stowarzyszenia, Zofia Korzeniecka-Podrucka. Szczególne słowa podziękowania zostały skierowane do wolontariuszy – uczniów warszawskich szkół, bez których nie byłoby możliwe realizowanie wielu akcji podejmowanych przez Stowarzyszenie.
Dyplomy otrzymali m.in. partnerzy handlowi śródmiejskiej „Społem" WSS: „Garmond Press" oraz Halina Pytlińska „Meduza" i Zakład Przetwórstwa Mięsnego JBB w Łysych, którzy wsparli bożonarodzeniową zbiórkę.