krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Co z pojemnikami dań na wynos? Kiedy szklane butelki?- odpowiadamy na pytania odnośnie systemu kaucyjnego…
aaa
Obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej
aaa
Gala Polskiej Ligi Siatkówki
aaa
Młode Spółdzielnie konsumenckie w Europie
Organizacja Euro Coop wspiera działania oraz rozwój spółdzielni w Europie.
Copyright by KZRSS "Społem"

EURO COOP upomina się o handlowców!

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR I/2021 Opublikowano: piątek, 12, marzec 2021

4 marca br. organizacja Euro Coop wysłała pismo do przewodniczącej Komisji Europejskiej Pani Ursuli VON DER LEYEN, w którym zwraca się do Komisji o wydanie oficjalnego zalecenia dla państw członkowskich, aby rozważyła włączenie pracowników handlu detalicznego do jednej z priorytetowych grup szczepień. List jest również podpisany przez bliskiego sojusznika Euro Copp , Independent Retail Europe - reprezentującego niezależnych rodzinnych sprzedawców detalicznych.

Chcielibyśmy podkreślić, że Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców „Społem" już w dniu 15 stycznia br. upominał się o szczepienia pracowników handlu w piśmie wystosowanym do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawickiego.

 

Zapraszamy do zapoznania sie z oryginałem pisma: zobacz oryginał oraz jego tłumaczeniem:


Tłumaczenie pisma:

Pani Ursula VON DER LEYEN Bruksela
Przewodnicząca Komisji Europejskiej
Komisja Europejska
Rue de la Loi / Wetstraat 200
1049 Bruksela
Belgia

Szanowna Pani Prezydent von der Leyen,
W imieniu europejskiego ruchu spółdzielni konsumenckich i europejskich grup niezależnych sprzedawców, prosimy o przyjęcie naszych życzeń pomyślnego i zdrowego roku 2021.
Wierzymy, że krajowi członkowie naszych dwóch stowarzyszeń również mogą przyczynić się do uczynienia tego roku bardziej pomyślnym. Dlatego kierujemy do Pani propozycję dotyczącą strategii szczepień COVID-19.
Euro Coop i Independent Retail Europe reprezentują razem 27 krajowych sieci spółdzielni konsumenckich i grupy niezależnych sprzedawców detalicznych na całym kontynencie, które zrzeszają 400 000 lokalnych przedsiębiorstw, prowadzą 800 000 sklepów i inwestują w 7,3 miliona miejsc pracy. Przede wszystkim codziennie obsługujemy 95 milionów konsumentów, z których 35 milionów jest również właścicielami i równorzędnymi udziałowcami firm Euro Coop ze względu na spółdzielczy model własności i zarządzania.
W całej Unii dominują grupy niezależnych detalistów i spółdzielni konsumenckich, które odgrywają szczególnie aktywną rolę na obszarach wiejskich i małych miasteczkach.
W miarę jak Europa przygotowuje się do złagodzenia panującego raz na pokolenie kryzysu, spółdzielnie konsumenckie i grupy niezależnych sprzedawców detalicznych wspierają potrzebujących i podtrzymują swoją misję służenia ludziom. Utrzymując nasze sklepy otwarte i stosując niewiarygodną elastyczność w naszych działaniach, udało nam się zaoferować naszym 95 milionom konsumentów w wielu tysiącach lokalnych społeczności w całej UE niezakłócone możliwości zakupów w znacznie ograniczonej codziennej rutynie. Naszych 7,3 miliona pracowników znajduje się na pierwszej linii frontu, dostarczając ludziom żywność. To sprawia, że praca sektora handlu detalicznego żywnością jest zadaniem o znaczeniu systemowym. Pracownicy wykonują niesamowitą pracę, nie tylko zapewniając dostawę towaru, ale także w bezpośrednim kontakcie z klientem. Wiele im zawdzięczamy.
Jednak obecna fala epidemii dotyka coraz większej liczby pracowników, co zmusza do zamykania kolejnych sklepów.
Z tych powodów, w imieniu europejskich spółdzielni konsumenckich i grup niezależnych sprzedawców detalicznych, apelujemy do Państwa o rozważenie złożenia formalnej propozycji państwom członkowskim w celu włączenia pracowników detalicznych do grup priorytetowych zgodnie z ich krajowymi planami strategicznymi szczepień, tak więc że zaraz po zadbaniu o priorytetowe grupy ryzyka można je zaszczepić tak szybko, jak to możliwe.

Pozwoli im to dalej robić to, co robią najlepiej: obsługiwać klientów.
Pani Prezydent, wierzymy, że razem możemy przyczynić się do korzystniejszego rozwoju w tych niezwykłych czasach. Dlatego wyrażamy gotowość do odkrywania możliwości współpracy i wzajemnego wsparcia.
Pozostajemy do Państwa dyspozycji w celu dalszej koordynacji.
Jeszcze raz przyjmijcie nasze głębokie przemyślenia i życzenia udanego 2021 roku.

Z poważaniem,
Todor Ivanov Else Groen
Secretary-General Director General Independent Retail Europe
Euro Coop

4 marca 2021