krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Młode Spółdzielnie konsumenckie w Europie
Organizacja Euro Coop wspiera działania oraz rozwój spółdzielni w Europie.
aaa
Posiedzenie Zarządu Euro Coop
Z ramienia KZRSS w spotkaniu brali udział Prezes Zarządu Ryszard Jaśkowski będący członkiem Zarządu Euro Coop oraz Agnieszka Wroniewicz Dyrektor...
aaa
Kolejna konferencja Społem już za nami!
Copyright by KZRSS "Społem"

Działania „Społem" Poznańskiej Spółdzielni Spożywców na rzecz Spółdzielni Uczniowskich

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR III/2015 Opublikowano: środa, 22, lipiec 2015

„Społem" Poznańska Spółdzielnia Spożywców w Poznaniu opiekuje się trzema Spółdzielniami Uczniowskimi: Spółdzielnią Uczniowską „Gest", działającą w Internacie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu, Spółdzielnią Uczniowską „Miguś", działającą w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu i Spółdzielnią Uczniowską „Słoneczko", działającą w Zespole Szkół Specjalnych nr 102 w Poznaniu.

Dla tej grupy młodych działaczy spółdzielczych poznańska „Społem" PSS już od dwudziestu lat ogłasza coroczne konkursy o różnej tematyce. Na rok szkolny 2014 / 2015 ogłoszono konkurs pod nazwą: „Dzielę się swoją wiedzą i umiejętnościami".
Zadanie konkursowe polegało na przedstawieniu działalności poza handlowej, jednej lub kilku, jaka jest realizowana przez daną Spółdzielnię Uczniowską, np.: technika zdobienia przedmiotów, ogrodnictwo, krawiectwo, poligrafia, gastronomia, projektowanie stron internetowych, obsługa programów graficznych, nauka języka migowego, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej itp.
Realizując zadania konkursowe młodzi spółdzielcy m.in. zorganizowali warsztaty dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy, zaprezentowali wśród swoich kolegów działalność na rzecz schroniska dla zwierząt, organizowali zbiórki odzieży dla potrzebujących oraz paczki świąteczne. Swoje umiejętności zaprezentowali również na spotkaniach, działającego w poznańskiej „Społem" PSS, Koła Seniora Spółdzielcy. Wykonali również wiele prac plastycznych dotyczących zadań konkursowych.
Realizację konkursu oceniła kompleksowo Rada Nadzorcza „Społem" PSS, biorąc pod uwagę zaangażowanie i wkład pracy każdego młodego spółdzielcy.
Laureaci – Spółdzielnie Uczniowskie – otrzymali nagrody finansowe. Natomiast indywidualne prace plastyczne nagrodzone zostały paczkami ze słodyczami i nagrodami rzeczowymi.
Za wysiłek i trud, włożony w realizację zadań konkursowych, każdorazowo przyznawane są nagrody pieniężne dla nauczycielek – opiekunek SU. Wszystkie nagrody zostały wręczone na uroczystym spotkaniu w dniu 2 czerwca 2015 roku w siedzibie spółdzielni.
Wcześniej, w dniu 12 maja 2015 roku, juz po raz siedemnasty, „Społem" Poznańska Spółdzielnia Spożywców w Poznaniu zorganizowała Rajd dla Spółdzielni Uczniowskich. W tym roku młodzi spółdzielcy udali się do Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie k. Poznania.
W trakcie wyjazdu, oprócz spotkania z przewodnikiem oraz lekcji muzealnej pt.: „Heca na 12 fajerek, czyli zapraszamy do kuchni", zorganizowano również konkursy sportowe oraz quiz na temat wiedzy spółdzielczej. Zwycięzcom konkursów wręczone zostały nagrody, a tym którzy mieli mniej szczęścia – nagrody pocieszenia.
Spółdzielnia dorosłych zadbała o właściwe zaplecze gastronomiczne. Były więc słodycze, napoje oraz pieczone przy wspólnym ognisku kiełbaski.
Tradycja organizowania rajdów dla Spółdzielni Uczniowskich, kontynuowana przez „Społem" Poznańską Spółdzielnię Spożywców w Poznaniu od 17 lat, pozwala na integrację środowiska spółdzielczego i wymianę doświadczeń, zarówno poprzez kontakt z dorosłymi spółdzielcami – członkami Rady Nadzorczej poznańskiej spółdzielni, biorącymi udział w tej spółdzielczej imprezie, jak i spotkanie z kolegami z innych Spółdzielni Uczniowskich, działających pod patronatem „Społem" PSS w Poznaniu.