krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Spotkanie studentów Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego z przedstawicielami spółdzielczości konsumenckiej „Społem"
Tematem spotkania była: „Spółdzielczość w Polsce, w UE i na świecie" oraz perspektywy zawodowe dla studentów.
aaa
Po generalnej przebudowie, PSS Szczecin otworzył dla klientów sklep Orion przy ul. Księcia Bogusława X 18a
Sklep mieści się w tym samym miejscu od 1973 r., a na swoje pięćdziesięciolecie otrzymał nowoczesny wygląd.
aaa
Społem Coop na szczycie Kilimandżaro!
Łukasz Bogdanowski ze stowarzyszeniem „Szlak Mi Się Trafił" zdobył Kilimandżaro.
aaa
Ogólnopolski program Doceń Polskie ponownie certyfikował Chleb Żytni produkowany przez PSS Głogów
Wyróżnienie to przyznawane jest wyłącznie najwyższej jakości polskim produktom spożywczym
Copyright by KZRSS "Społem"

Wręczenie nagród laureatom XI edycji Konkursu na najlepsze prace badawcze z zakresu spółdzielczości

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR III/2015 Opublikowano: poniedziałek, 27, lipiec 2015

W dniu 24 czerwca br. w Galerii Porczyńskich w Warszawie, podczas centralnej uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości, ogłoszono wyniki XI edycji Konkursu Krajowej Rady Spółdzielczej na najlepsze prace badawcze z zakresu spółdzielczości i wręczono laureatom nagrody.

Prace konkursowe można było składać od 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia br. Z nadesłanych 24 prac, do Konkursu zakwalifikowano 23 prace, w tym 7 badawczych (nie na stopień), 2 doktorskie, 10 magisterskich, 3 licencjackie i 1 inżynierską. Zdecydowana większość (13 prac) była z dziedziny ekonomii bądź organizacji i zarządzania, 4 z zakresu prawa, 3 z prawa i ekonomii i 3 z historii i socjologii.
Powołana przez prezesa Zarządu KRS Komisja Konkursowa w składzie: prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz (Przewodniczący Rady Konsultacyjno-Doradczej KRS – Przewodniczący Komisji), dr Krzysztof Lachowski (SIB/KRS – Sekretarz Komisji), dr Adam Piechowski ( Dyrektor Zespołu SIB/KRS – Członek Komisji), dr Marcin Kwiecień (Zespół Informacji i Promocji – Członek Komisji) Zdzisław Gumkowski (doradca Prezesa – Członek Komisji), mec. Łukasz Lubowicki (Zespół Prawny KRS), po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami, postanowiła przyznać w kategorii prac badawczych: jedną nagrodę I stopnia, 2 nagrody II stopnia oraz 4 wyróżnienia, w kategorii prac doktorskich przyznać: jedną nagrodę I stopnia i jedną nagrodę II stopnia, a w kategorii prac magisterskich, licencjackich i inżynierskich: 3 równorzędne nagrody I stopnia, 5 równorzędnych nagród II stopnia i 6 wyróżnień.
Komisja Konkursowa postanowiła:

– W kategorii prac badawczych
przyznać Nagrodę I Stopnia: prof. dr hab. Marianowi Brodzińskiemu za pracę badawczą: „Oblicza polskiej spółdzielczości wiejskiej, geneza-rozwój-przyszłość";
przyznać 2 równorzędne Nagrody II Stopnia:
Andrzejowi Leśniewskiemu za pracę badawczą: „Bankowość spółdzielcza społeczności lokalnej Gniewkowa, Trzemeszna, Janikowa 1864 – 2014",
Bartłomiejowi Błesznowskiemu i Remigiuszowi Okrasce za pracę badawczą: „Kooperatyzm, spółdzielczość, demokracja. Wybór Pism";
przyznać 4 Wyróżnienia:
dr Rafałowi Balinie za cykl 7 artykułów z zakresu spółdzielczości bankowej;
dr Tomaszowi Dąbrowskiemu i dr Karolowi Dąbrowskiemu za cykl artykułów o spółdzielczości niemieckiej i polskiej;
dr Anecie Suchoń za 10 artykułów z zakresu spółdzielczości rolniczej w ramach tematu badawczego: „Spółdzielczość w rolnictwie – wybrane aspekty prawne i ekonomiczne."
dr Marii Zubie za cykl 6 artykułów z zakresu spółdzielczości mleczarskiej.

– W kategorii prac doktorskich i habilitacyjnych
przyznać Nagrodę I Stopnia: dr Małgorzacie Górce za pracę doktorską: „Innowacyjność rolniczych spółdzielni produkcyjnych, a ich efektywność produkcyjno-ekonomiczna na przykładzie województwa podkarpackiego";
przyznać Nagrodę II Stopnia: dr Oldze Annie Kotowskiej-Wójcik za pracę doktorską: „Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych jako element społeczeństwa obywatelskiego w Polsce".

– W kategorii prac magisterskich, licencjackich i inżynierskich
przyznać 3 równorzędne Nagrody I Stopnia:
Annie Marii Klupsch za pracę „Spółdzielnie mleczarskie w Wielkopolsce. Stan i możliwości rozwoju – aspekty prawne i ekonomiczne",
Oldze Tymińskiej za pracę „Odrębna własność lokalu w spółdzielni mieszkaniowej",
Dominikowi Uniatowskiemu za pracę „Status prawny i funkcjonowanie spółdzielni pracy";
przyznać 5 równorzędnych Nagród II Stopnia:
Róży Gutowskiej za pracę: „Spółdzielnia jako forma przedsiębiorstwa na przykładzie Spółdzielni Socjalnej „Na wspólnej" w Ostrołęce",
Idze Mari Kurzawskiej za pracę „Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności na przykładzie spółdzielni mleczarskiej ",
Mikołajowi Staszczakowi za pracę „Ocena ekonomiczno-prawna funkcjonowania Grup Producentów Rolnych na przykładzie spółdzielni grup producentów COLEUS i Spółdzielni Kółek Rolniczych w Golinie",
Marcie Trześniewskiej za pracę „Lustracja spółdzielni"
Renacie Zemła za pracę „Powstanie i dalszy rozwój spółdzielczości w wybranych krajach świata i w Polsce";
przyznać 6 Wyróżnień:
Tomaszowi Franciszkowi Kazimierczakowi za pracę „Analiza prawno-ekonomiczna spółdzielni mieszkaniowej na przykładzie spółdzielni „Osiedle Młodych" w Poznaniu",
Karolinie Kohut za pracę „Analiza działalności i strategia rozwoju Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej im. Przyszłość w Wieśnicy",
Paulinie Kohut za pracę „Gospodarka lokalami w Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej",
Katarzynie Ostrowskiej za pracę „Kierowniczy autorytet, jego rodzaje i wpływ na pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostrołęce",
Łukaszowi Grzegorzowi Prusikowi za pracę „Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie na przykładzie Spółdzielni Mleczarskiej „Mazowsze" w Chorzelach w latach 2009-2012",
Agacie Załęskiej za pracę „System Zarządzania zespołem na przykładzie Banku Spółdzielczego w Różnie".
Ponadto Komisja Konkursowa postanowiła aby:
– Włączyć nadesłane prace do zbiorów Biblioteki KRS. O ich innym wykorzystaniu w postaci publikacji itp. zadecyduje Prezes Zarządu KRS.
– Wystąpić do prezesów Zarządów odpowiednich Związków Rewizyjnych z prośbą o rozważenie możliwości ufundowania dodatkowych nagród dla najlepszych nadesłanych na Konkurs prac dotyczących ich branży spółdzielczej.
– O powyższych decyzjach poinformować Prezesa Zarządu KRS oraz Radę Konsultacyjno-Programową przy KRS na jej najbliższym posiedzeniu.