krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
2 lipca 2021r. o godz. 9.00 zapraszamy na piąte w tym roku spotkanie z cyklu "Zmiany przepisów prawa 2021"
Temat wiodący: „Zmiany w podatkach i prawie spółdzielczym od lipca 2021 r."
aaa
Neon „Społem" w teledysku „The Ride" Rafała Brzozowskiego
Utwór „The Ride" będzie reprezentował Polskę na najbliższej Eurowizji zaś neon pochodzi z dawnego Domu Towarowego Sezam...
aaa
Urząd Miasta Stalowa Wola w ramach cyklu „Dobre bo stalowowolskie" przygotował film promujący Zakład Piekarsko – Ciastkarski „Społem"...
aaa
Platforma ESPOLEM.PL ruszyła!
Społem ma już własny e-sklep, który działa już w najlepsze. Na razie na dostawy mogą liczyć m.in. mieszkańcy Warszawy, Wrocławia i Ozorkowa.
Copyright by KZRSS "Społem"

Jubileusz 70-lecia „Społem" PSS w Myśliborzu

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR III/2015 Opublikowano: poniedziałek, 31, sierpień 2015

W dniu 22 sierpnia br. w Restauracji „Myśliborzanka" w Myśliborzu miejscowa „Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców świętowała swój jubileusz 70-lecia działalności. Wśród zaproszonych gości był m.in. Ryszard Jaśkowski – zastępca prezesa Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem" w Warszawie.

„Społem" PSS w Myśliborzu działa od dnia 24 sierpnia 1945 roku. Na rynku myśliborskim jest największą i najbardziej konkurencyjną firmą handlowo-produkcyjną.
Oficjalne rozpoczęcie obchodów jubileuszu myśliborskiej „Społem" PSS zapoczątkował występ chóru „Melodia", który zaśpiewał Hymn Spółdzielców i przedstawił okolicznościowy wiersz K. I. Gałczyńskiego. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć o zmarłych pracownikach i działaczach spółdzielni.
Po tym okolicznościowe referaty wygłosiły: Zofia Jakubiszyn – przewodnicząca Rady Nadzorczej i Irena Szczucka – prezes Zarządu „Społem" PSS w Myśliborzu. Prezes Irena Szczucka z myśliborską spółdzielnią jest związana od 1971 roku, przechodząc kolejne stopnie awansu zawodowego. Od dnia 1 stycznia 1984 r. pełniła funkcję głównego księgowego, a następnie wiceprezesa ds. ekonomicznych. Od dnia 1 grudnia 2007 r. pełni funkcję prezesa Zarządu.
W swoim wystąpieniu prezes Irena Szczucka przybliżyła historię Spółdzielni Jubilatki. Zwróciła uwagę na usprawniony system zarządzania, poprzez oszczędną a równocześnie racjonalną strukturę organizacyjną spółdzielni, modernizację bazy handlowej i przekształcenie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej w prawo własności gruntu wielu obiektów. Następnie podkreśliła znaczenie działalności ruchu spółdzielczego i konieczność krzewienia idei spółdzielczości, którą cechuje specyfika działania, gdzie zysk i interes załogi występują jako dwie nierozerwalne wartości i świadczy to o odrębności sektora spółdzielczego od sektora komercyjnego. Można zatem powiedzieć, że: spółdzielczość znaczy szansa, spółdzielczość buduje lepszy świat, spółdzielczość dowartościowuje człowieka, spółdzielczość jest biznesem, ale jak jest tylko biznesem – jest złym interesem. Kończąc swoje wystąpienie prezes Irena Szczucka stwierdziła, że można świętować ten jubileusz dzięki olbrzymiej determinacji i zaangażowaniu załogi, wsparciu członków Rady Nadzorczej, dobrej wieloletniej współpracy z kontrahentami, a także dzięki sympatykom i przyjaciołom spółdzielni. Słowa podziękowania, w imieniu Zarządu, skierowała do wszystkich obecnych i nieobecnych na spotkaniu i złożyła hołd nieżyjącym pracownikom, działaczom i członkom spółdzielni.
Po okolicznościowych referatach nastąpiło wręczenie odznaczeń i dyplomów, którego dokonali: Ryszard Jaśkowski – zastępca prezesa Zarządu KZRSS „Społem", Zofia Jakubiszyn – przewodnicząca Rady Nadzorczej i Irena Szczucka – prezes Zarządu „Społem" PSS w Myśliborzu.
Odznakę „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego" otrzymali: Jerzy Dąbrowski, Bożena Jadach, Wiesława Krauzowicz, Krystyna Maciążek i Stanisława Sobocińska.
Odznakę „Zasłużony dla Społem" otrzymali: Zbigniew Burdziuk, Rafał Kula, Agnieszka Lasota, Monika Popielnicka, Renata Sztandarska, Teresa Teofilak-Kubka, Tadeusz Tkaczyk, Alicja Walkowiak, Erwin Warcholiński i Maria Wójcik.
Po wręczeniu odznak i dyplomów, gratulacje i życzenia w imieniu Krajowej Rady Spółdzielczej i Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem" złożył Ryszard Jaśkowski – zastępca prezesa Zarządu KZRSS „Społem", życząc myśliborskim spółdzielcom dalszych sukcesów i wszelkiej pomyślności w kolejnych latach ich działalności.
Obchody jubileuszu uświetnił występ chóru „Melodia" pod dyrekcją Bogdana Komorowskiego oraz występ dziecięcej grupy tanecznej „Estera", działających przy MOK w Myśliborzu.