krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
2 lipca 2021r. o godz. 9.00 zapraszamy na piąte w tym roku spotkanie z cyklu "Zmiany przepisów prawa 2021"
Temat wiodący: „Zmiany w podatkach i prawie spółdzielczym od lipca 2021 r."
aaa
Neon „Społem" w teledysku „The Ride" Rafała Brzozowskiego
Utwór „The Ride" będzie reprezentował Polskę na najbliższej Eurowizji zaś neon pochodzi z dawnego Domu Towarowego Sezam...
aaa
Urząd Miasta Stalowa Wola w ramach cyklu „Dobre bo stalowowolskie" przygotował film promujący Zakład Piekarsko – Ciastkarski „Społem"...
aaa
Platforma ESPOLEM.PL ruszyła!
Społem ma już własny e-sklep, który działa już w najlepsze. Na razie na dostawy mogą liczyć m.in. mieszkańcy Warszawy, Wrocławia i Ozorkowa.
Copyright by KZRSS "Społem"

Rozstrzygnięto konkurs na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR III/2016 Opublikowano: piątek, 29, lipiec 2016

Komisja Konkursowa powołana przez Prezesa Zarządu KRS Alfreda Domagalskiego w celu przyznania nagród w XII edycji Konkursuna najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości, w składzie: prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz (Przewodniczący Rady Konsultacyjno-Doradczej KRS, Przewodniczący Komisji), dr Krzysztof Lachowski (SIB/KRS - Sekretarz Komisji), dr Adam Piechowski (Dyrektor Zespołu SIB/KRS - Członek Komisji), Marcin Martynowski (SIB/KRS - Członek Komisji), mec. Łukasz Lubowicki (Zespół Lustracji KRS), po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami, na posiedzeniu 21 czerwca 2016 r., ustaliła, że na konkurs nadesłano 18 prac. Komisja uznała, że wszystkie prace spełniają wymogi formalne wyszczególnione w komunikacie o ogłoszeniu konkursu.

Spośród zakwalifikowanych prac: 7 zgłoszono w kategorii prac badawczych, 3 w kategorii prac habilitacyjnych i doktorskich oraz 8 w kategorii prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich i dyplomowych.
Komisja postanowiła przyznać następujące nagrody:
W kategorii prac badawczych przyznać 3 równorzędne Nagrody I Stopnia:
Prof. Zbigniewowi Brodzińskiemu, Jarosławowi Bombie i Leszkowi Leśniakowi za zbiorową pracę badawczą: „Stan i perspektywy rozwoju spółdzielczości wiejskiej w Polsce,
Dr Emilii Kamińskiej za zbiorową pracę badawczą: „SZTUKAteria, społeczne funkcjonowanie spółdzielni artystycznych, strategie uczenia się, a zrównoważony rozwój miast",
Dr Anecie Suchoń za pracę badawczą: „Prawna Koncepcja spółdzielni rolniczych" + cykl 4 artykułów.

przyznać Nagrodę II Stopnia:
Robertowi Pakli za pracę badawczą: „Spółdzielnia europejska - potencjał transgranicznej formy gospodarczej".

przyznać 3 Wyróżnienia:
Dr Rafałowi Balinie za cykl 8 artykułów z zakresu spółdzielczości bankowej;
Albertowi Izdebskiemu, Tomaszowi Meringowi, Małgorzacie Ołdak, Ryszardowi Szarfenbergowi za pracę badawczą: „Monitoring Spółdzielni Socjalnych 2014. Raport z badań";
Dr Marii Zubie za cykl 5 artykułów z zakresu spółdzielczości mleczarskiej.

W kategorii prac doktorskich i habilitacyjnych
przyznać 2 równorzędne Nagrody I Stopnia:
Dr Aleksandrze Bilewicz za pracę doktorską:„W stronę gospodarki społecznie zanurzonej? Kooperatywy spożywcze w Polsce,"
Dr Michałowi Jerzemu Sobczakowi za pracę doktorską: „Spółdzielczość socjalna jako metoda ograniczania wykluczenia społecznego w Polsce na przykładzie woj. łódzkiego".
przyznać Nagrodę II Stopnia
Dr Magdalenie Rajchelt za pracę doktorską: „Zasobowe czynniki potencjału konkurencyjnego, a wyniki ekonomiczne spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych".

W kategorii prac magisterskich, licencjackich i inżynierskich

przyznać Nagrodę I Stopnia
Magdalenie Lew za pracę „Wpływ Warunków gospodarki rynkowej na działalność spółdzielni „Rolnik" w Łańcucie".

przyznać 3 równorzędne Nagrody II Stopnia:
Ewelinie Surdackiej (Boruch) za pracę: „Ocena płynności finansowej i rentowności Spółdzielni Mleczarskiej „Michowianka" w latach 2009-2013 na podstawie analizy wskaźnikowej",
Cyprianowi Kraszewskiemu za pracę „Projekty graficzne związane ze spółdzielnią spożywców <społem> – logo, reklamy i rysunki satyryczne",
Radosławowi Pacławskiemu za pracę „Ewolucja prawa spółdzielczego w Polsce".

przyznać 4 Wyróżnienia:
Łukaszowi Bołek i Rafałowi Kuta za pracę „Analiza finansowa w ocenie działalności przedsiębiorstwa na podstawie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu",
Katarzynie Orzeł za pracę „Banki spółdzielcze w polskim systemie bankowym w latach 2010-2014 na przykładzie Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie",
Sylwii Sacharzec za pracę „Rola instrumentów marketingu mix w rozwoju jednostki sektora bankowego na przykładzie Podkarpackiego Banku Spółdzielczego SA",
Camillowi Trepka za pracę „Koncepcje mieszkalnictwa w ideologii Polskiej Partii Socjalistycznej na przykładzie Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w okresie dwudziestolecia międzywojennego".

Nagrody laureatom konkursu wręczono podczas uroczystego spotkania organizowanego przez Krajową Radę Spółdzielczą z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości w dniu 30 czerwca 2016 r. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym „Samopomocy Chłopskiej" w Warszawie-Miedzeszynie.