krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
51 Zjazd Delegatów Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem"
aaa
Budynek Społem skończył 110 lat!
Inicjatorami budowy gmachu byli wielcy działacze polskiej spółdzielczości Romuald Mielczarski oraz Stanisław Wojciechowski ...
aaa
„Święto Latawca" w Szczecinie.
Wrzesień to miesiąc w którym wszyscy mieszkańcy Szczecina i nie tylko, czekają na jedyne i wyjątkowe wydarzenie...
aaa
Leszcyński festiwal sportu
Na miłośników biegów ekstremalnych czekała Tor Tura – specjalnie zaplanowana trasa, na której walczyli biegacze z prawdziwym charakterem.
aaa
KZRSS „Społem" informuje o zawartym porozumieniu o współpracy z firmą Net Innovation Software z Białegostoku.
aaa
Z okazji obchodów 115-lecia swojej działalności PSS Społem w Garwolinie zorganizowała piknik, na który zaproszono pracowników, emerytów oraz członków Spółdzielni.
aaa
Wiesław Depa prezes PSS Społem w Rzeszowie otrzymał nagrodę specjalną „MECENAS KULTURY PODKARPACKIEJ 2023"
Copyright by KZRSS "Społem"

Jubileusz 100 – lecia PSS „Społem" Będzin

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR III/2020 Opublikowano: piątek, 18, wrzesień 2020

sisIII2020 bedzinSpółdzielnia „Społem" PSS w Będzinie w roku bieżącym 2020 obchodzi setną rocznicę istnienia ruchu spółdzielczego na terenie miasta. W 1920 roku wraz z wolnością wzmocniły się dążenia ludności polskiej do zakładania stowarzyszeń i instytucji, w tym do organizowania spółdzielczości. Dążenia te były na tyle silne, że w roku uchwalenia postępowej ustawy o spółdzielczości, nastąpiło dobrowolne zrzeszenie członków, na skutek czego postała Spółdzielnia.

Dla wyrównania stanu narodowo -bytowego w Będzinie, Rada Miasta podjęła Uchwałę w dniu 23 kwietnia 1923 roku, o przyłączeniu z terenu Dąbrowy 3-ch dzielnic tj.Ksawery, Koszelewa i Warpia z narodowością Polską. To umożliwiało, że mogły tam powstać sklepy PSS „Społem"
Rok 1939 zastał w Będzinie cztery funkcjonujące sklepy społemowskie.
Wejście do Będzina Niemców zakończyło okres funkcjonowania spółdzielni, bo to co polskie musiało być podporządkowane okupantowi. Wraz z wyzwoleniem spod okupacji niemieckiej powstała możliwość odzyskania utraconych sklepów. Powstała w Będzinie Rejonowa Spółdzielnia Spożywców, w ramach której na początku działało około 13 sklepów, a w szybkim tempie nastąpił rozwój sieci usługowej. Powstawały nowe branże i w roku 1960 prowadzono już 52 sklepy spożywcze, 13 sklepów przemysłowych, 2 zakłady masarnicze, 9 piekarni i ciastkarni oraz jeden zakład gastronomiczny, otwarto 2 stołówki w zakładach przemysłowych.
PSS prowadził również punkty usługowe- wypożyczalnie sprzętu, magiel, Ośrodki Praktycznej Pani i zespoły chałupnicze. Spółdzielnia w latach 70-tych liczyła ponad 1500 członków.
W 1976 roku w wyniku reorganizacji handlu wewnętrznego, a następnie po przyłączeniu w 1978 roku placówek z rejonu Wojkowic, nastąpiło dalsze zwiększenie ilości członków, które wzrosło do 19371 osób. Lata 80-te ubiegłego wieku, to zasięg naszej pamięci , a u wielu dzisiejszych członków to także czas pracy.
W wyniku realizacji uchwały 41 zjazdu delegatów „Społem" dokonuje się likwidacja i podział WSS Katowice w dniu 5 stycznia 1993 roku, co zapoczątkowało zgodnie z podjętymi uchwałami proces powstawania Samodzielnych Powszechnych Spółdzielni. Udokumentowane to zostało w dniu 3 lutego 1989 roku w Statucie, który do dzisiaj jest najważniejszym dokumentem.
Rok 1989 był początkiem,- urynkowienia działalności gospodarczej, co spowodowało likwidację wielu placówek na skutek wypowiedzenia umów dzierżawy przez właścicieli lokali.
Zmniejszyła się też ilość członków Spółdzielni i na koniec 1989 roku wynosiła 4247 osób.
Początek lat 90-tych to dalsze uszczuplanie sieci handlowej i produkcyjnej,a po 1995 roku następuje okres wyprzedaży i wydzierżawiania obiektów oraz pomieszczeń zbędnych do działalności Spółdzielni.
Spółdzielnia pracowała w trudnych warunkach rynkowych, przy zmniejszającym się popycie, wzrastających kosztach szczególnie w działalności handlowej i rosnącej konkurencji ze strony supermarketów, co w konsekwencji doprowadziło do ograniczenia działalności operacyjnej do jednego sklepu spożywczego, prowadzenia wynajmu lokali biurowych i obiektów handlowych.
W ostatnich 30 latach spółdzielnią kierowało 3-ch Prezesów:
-Pani Anna Plutecka
-Pani Alicja Strzelecka
-mgr inż.Jan Lasoń
Od maja 2019 roku Spółdzielnią kieruje mgr Małgorzata Jachna i jej przypadła realizacja Uchwał Rady Nadzorczej o obchodach 100-lecia „Społem" PSS w Będzinie.