krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Fundacja „Hospicjum głogowskie" przyznała nagrody FILANTROP 2023
Wśród wyróżnionych PSS Głogów.
aaa
W OBRONIE „CHLEBA POWSZEDNIEGO" !
Celem działań Związku jest zbudowanie szerokiej koalicji „ZA CHLEBEM" ponadpartyjnej i ponad podziałami.
aaa
Spotkanie Noworoczne w „Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Białej Podlaskiej
aaa
100. rocznica objęcia najwyższego urzędu w państwie przez Stanisława Wojciechowskiego
aaa
PSS w Ozorkowie otwiera nowy sklep
Nowe delikatesy działają od 7 grudnia 2022 r. przy ul. Starzyńskiego w Ozorkowie
Copyright by KZRSS "Społem"

Pomoc dla piekarzy - Sejm odrzucił poprawki Senatu

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR IV/2022 Opublikowano: piątek, 16, grudzień 2022

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców Społem, zrzesza ponad 120 piekarni. W związku z tym w ramach aktywności KZRSS Społem trwały działania które miały uchronić polskie piekarnie przed drastycznymi podwyżkami cen gazu od stycznia 2023 roku. Podwyżki te, nie dość, że postawią pod znakiem zapytania wielu piekarzy i spowodują masowe zamknięcia pracowni, to z drugiej strony Ci, którzy zostaną będą zmuszeni podnieść bardzo znacząco ceny pieczywa. Niestety zgodnie z przewidywaniami Prezesa KZRSS Społem Ryszarda Jaśkowskiego dobry polski chleb od nowego roku może kosztować nawet 10 zł.

Związek przewidując taki obrót sprawy skierował specjalne pismo do Senatorów i Posłów z wnioskiem, aby do procedowanej ustawy o ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. przyjąć poprawkę „ Odbiorcą uprawnionym, o którym mowa w ust. 1, jest również odbiorca będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust.1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 – Prawo przedsiębiorców, prowadzącym zgodnie ze stanem na dzień 1 grudnia 2022 r. działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Kwalifikacji Działalności (PKD) 2007 kodem 10.71.Z, w zakresie w jakim zużywa paliwa gazowe na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej" - dotyczącą „tarczy gazowej" dla piekarń. Ta „tarcza" oznacza zastosowanie w 2023 r. zamrożonych cen gazu z 2022 r. dla określonych gospodarstw domowych i firm „wrażliwych", jak szpitale, szkoły, kościoły, przedszkola. Włączenie do tego piekarń, uchroniłoby samych piekarzy, jak też miejsca ich pracy. Drastyczna podwyżka cen gazu spowoduje adekwatne podwyższenie cen produktu finalnego czyli chleba. Niestety, wielu konsumentów nie będzie stać na zakup – w takim momencie – produktu luksusowego jakim będzie chleb.
O ile Senat przyjął w głosowaniu tę doniosłą społecznie poprawkę głosami – 57 za, przy 39 przeciw i jednym wstrzymujący się, to Sejm, mimo wielu konsekwentnych interwencji i rozmów Prezesa Zarządu Związku Ryszarda Jaśkowskiego z Parlamentarzystami, poprawkę odrzucił stosunkiem głosów: 232 : 214.
Chcemy w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować autorom poprawki – Senatorowi Krzysztofowi Kwiatkowskiemu, Gabrieli Morawskiej-Staneckiej, Jolancie Hibner, Stanisławowi Gawłowskiemu i Władysławowi Komarnickiemu.
Liczymy, że mimo porażki w Sejmie, sprawa cen polskiego dobrego chleba i obrony przed likwidacją piekarń jest na tyle istotna i znacząca dla społeczeństwa polskiego, że jest otwarta także na początku roku, już w styczniu. Wierzymy, że bardzo szybko uda się wrócić z kolejnym projektem, który uchroni piekarnie i spotka się z przychylnością Parlamentarzystów.

- Zarząd -