Copyright by KZRSS "Społem"

SPÓŁDZIELCZOŚĆ ZAPRASZA NA WYPOCZYNEK / COOPERATIVES INVITE YOU FOR A HOLIDAY

W czerwcu 2023 Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców „Społem" we współpracy z „Społem" SOW „Zorza" w Kołobrzegu, „Społem" WSS „Śródmieście" w Warszawie, „Społem" ASS w Augustowie, CSK KZRSS" Społem" oraz Centralny Związek Spółdzielczy z Bułgarii przygotowały specjalną ulotkę prezentującą spółdzielcze ośrodki wczasowe. Celem tego projektu jest upowszechnienie informacji na temat tego aspektu działalności spółdzielczej oraz zwrócenie uwagi na walory turystyczne prezentowanych miejscowości i ich obiektów. Kolorowa ulotka została wydrukowana w formacie A5 i dołączona do Biuletynu nr 3/2023, który został wysłany do blisko 300 spółdzielni.

wypoczynek2023okladka

Obejrzyj folder reklamowy w formacie pdf.

COOPERATIVES INVITE YOU FOR A HOLIDAY
In June 2023, the National Supervision Union of "Społem" Consumer Co-operatives, in collaboration with "Społem" SOW "Zorza" in Kołobrzeg, "Społem" WSS "Śródmieście" in Warsaw, "Społem" ASS in Augustów, CSK KZRSS "Społem," and the Central Cooperative Union from Bulgaria, prepared a special leaflet showcasing cooperative holiday centres. The aim of this project is to disseminate information about this aspect of cooperative activity and highlight the tourist attractions of the featured locations and their facilities. A colourful leaflet was printed in A5 format and attached to Bulletin No. 3/2023, which was sent to nearly 300 cooperatives.

 

wypoczynek2023okladka eng 

The special leaflet in english in pdf.