Copyright by KZRSS "Społem"

Zarząd Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców

szfabisiak rjaskowski male

Prezes Zarządu Ryszard Jaśkowski (po prawej) Zastępca Prezesa Zarządu Szymon Fabisiak