Copyright by KZRSS "Społem"

Członkowie Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Krajowego Związku Rewizyjnego
Spółdzielni Spożywców "Społem" w Warszawie

Prezydium Rady Nadzorczej:

 Adam Sosnowiec

 

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ:
Adam Sosnowiec b. Prezes Zarządu „Społem" PSS w Bochni

 Mieczysław Dąbrowski

 

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RN:
Mieczysław Dąbrowski b. Prezes Zarządu „Społem" PSS Białystok

 Maria Wawrzaszek-Gruszka

 

SEKRETARZ RADY NADZORCZEJ:
Maria Wawrzaszek-Gruszka Prezes Zarządu Społem PSS "Robotnik" Zamość

Komisja Rewizyjna:

 Mieczysław Dąbrowski

 

PRZEWODNICZĄCY KR:
Mieczysław Dąbrowski Prezes Zarządu „Społem" PSS Białystok

 Mirosława Berlak ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO KR:
Mirosława Berlak Prezes Zarządu „Społem" PSS "Zgoda" w Wejherowie

CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ:

 Hieronim Kobus

 

Hieronim Kobus Prezes Zarządu „Społem" PSS Garwolin

 Krystyna Laskowska

 

Krystyna Laskowska Przewodnicząca RN „Społem" PSS Szczecin

 Robert Michalkiewicz

 

Robert Michalkiewicz Prezes Zarządu „Społem" PSS Dobre Miasto

 

POZOSTALI CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ:

 Wiesława Chwieduk

 

Wiesława Chwieduk Prezes Zarządu Społem PSS "Mazur" Łęczyca

 Wiesław Depa

 

Wiesław Depa Prezes Zarządu Społem PSS Rzeszów

 Anna Kozłowska

 

Anna Kozłowska Prezes Zarządu Społem PSS Włocławek

 Grażyna Raniewcz-Lis

 

Grażyna Raniewicz-Lis Prezes Zarządu Społem PSS Poznań

 Zenon Szewczyk

 

Zenon Szewczyk Prezes Zarządu Społem PSS Wadowice

 Anna Tylkowska

 

Anna Tylkowska Prezes Zarządu WSS Śródmieście Warszawa

 Stanisław Tunkiewicz

 

Stanisław Tunkiewicz Prezes Zarządu "Społem" PSS w Olsztynie

 

 Mieczysław Zapał

 

Mieczysław Zapał Prezes Zarządu Społem LSS Lublin

 

 Magdalena Zgondek

 

Magdalena Zgondek Prezes Zarządu „Społem" PSS w Głogowie