pasek wspolpraca

Copyright by KZRSS "Społem"

Karta klienta

kartaW 1993 roku Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców "Społem" zainicjował utworzenie ogólnopolskiej sieci Karty Klienta "Społem", która rozpoczęła swoje funkcjonowanie w lipcu 1994 roku. Inicjatywa ta wynikała z troski o poprawę pozycji na rynku oraz zaktywizowanie działalności spółdzielni spożywców zrzeszonych i niezrzeszonych w Krajowym Związku.

Cel był jeden – pozyskanie przez spółdzielnie stałych klientów. Sprzedaż z bonifikatą dla posiadaczy Karty Klienta "Społem", która w większości przypadków wynosi 5%, połączona jest często z różnymi dodatkowymi promocjami towarów, konkursami z nagrodami dla "najlepszych klientów". Stanowi to też swego rodzaju element promocji i reklamy organizacji społemowskiej. Natomiast karta klienta wręczana członkom spółdzielni ma dla nich nie tylko charakter prestiżowy, ale jest formą realizacji na bieżąco korzyści uzyskiwanych z kilkuprocentowej zniżki przy zakupie towarów i usług.

Karta Klienta "Społem" jest w większości spółdzielni głównym świadczeniem na rzecz ich członków, stanowi więc podstawę do odbudowy więzi z członkami, podstawę tym silniejszą, że opartą na powiązaniach ekonomicznych i korzyściach materialnych. Dzięki karcie łatwiej jest urzeczywistnić zasadę, że podział zysku z nadwyżki bilansowej uzależniony jest od obrotów członka spółdzielni ze spółdzielnią.

Ogólnopolską sieć Karty Klienta "Społem" tworzą spółdzielnie spożywców, które wytypowały co najmniej 25% swoich placówek handlowych, gastronomicznych i usługowych do obsługi karty klienta i złożyły deklarację w KZRSS "Społem" oraz otrzymały z Krajowego Związku numer ewidencyjny.
Spółdzielnie wchodzące w skład sieci honorują Kartę Klienta "Społem" wydaną również przez inne spółdzielnie spożywców, stosując jednak zasady sprzedaży bonifikowanej według własnych regulaminów.

Spółdzielnie należące do sieci udzielają bonifikaty wszystkim klientom, którzy posługują się Kartą Klienta "Społem", ustalając wysokość bonifikaty we własnym zakresie.
Niezależnie od udzielanych bonifikat spółdzielnie należące do sieci mogą przyznawać swoim klientom dodatkowe gratyfikacje np. w postaci losowania nagród rzeczowych, wręczania upominków, itp.

Po rozprzedaniu pierwszej 120-tysięcznej edycji karty z embosingiem wypukłym i paskiem do podpisu przez właściciela karty, umieszczonym na jej rewersie, wykonano drugą edycję karty, w której na rewersie zamiast paska do podpisu umieszczono pasek magnetyczny i kod kreskowy. Tak więc karty te posiadają potrójny system personalizacji: obok embosingu wypukłego dane mogą być zakodowane w pasku magnetycznym i w kodzie kreskowym.

Karty Klienta "Społem" pierwszej i drugiej edycji wykonane zostały według wzorów i z materiałów obowiązujących przy produkcji światowych kart kredytowych.
Strona graficzna karty opracowana została tak, aby jednoznacznie określała jej emitenta. Dlatego zawarty został w niej znak, w postaci graficznej kompozycji symbolizującej trzy postacie na tle kuli ziemskiej z wkomponowanym napisem "Społem". Zastosowana kolorystyka to biel i granat.

Od początku funkcjonowania sieci Karty Klienta "Społem" do dnia 1 października 2005 roku, a więc w ciągu 11 lat, wyemitowano 815.900 kart. Liczba ta sprawia, że spółdzielnie spożywców "Społem" tworzą w kraju jedną z największych sieci sprzedaży towarów i usług w systemie rabatowym.