krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Spotkanie studentów Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego z przedstawicielami spółdzielczości konsumenckiej „Społem"
Tematem spotkania była: „Spółdzielczość w Polsce, w UE i na świecie" oraz perspektywy zawodowe dla studentów.
aaa
Po generalnej przebudowie, PSS Szczecin otworzył dla klientów sklep Orion przy ul. Księcia Bogusława X 18a
Sklep mieści się w tym samym miejscu od 1973 r., a na swoje pięćdziesięciolecie otrzymał nowoczesny wygląd.
aaa
Społem Coop na szczycie Kilimandżaro!
Łukasz Bogdanowski ze stowarzyszeniem „Szlak Mi Się Trafił" zdobył Kilimandżaro.
aaa
Ogólnopolski program Doceń Polskie ponownie certyfikował Chleb Żytni produkowany przez PSS Głogów
Wyróżnienie to przyznawane jest wyłącznie najwyższej jakości polskim produktom spożywczym
Copyright by KZRSS "Społem"

VI KONGRES SPÓŁDZIELCZOŚCI

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR IV/2016 Opublikowano: poniedziałek, 19, grudzień 2016

W dniach 12 – 13 grudnia 2016 r. w Warszawie obradował VI Kongres Spółdzielczości. Kongres jest najwyższym organem samorządu spółdzielczego. Zwoływany jest co 4 lata. Kongres dokonuje oceny stanu spółdzielczości w Rzeczpospolitej Polskiej oraz warunków i możliwości jej rozwoju.

W porządku obrad Kongresu oprócz spraw regulaminowych głównym tematem była ocena stanu polskiej spółdzielczości , wyrażona we wnioskach 15 branż spółdzielczych zgłoszonych na zjazdach przedkongresowych oraz kierunki działania dla spółdzielni i struktur ponadpodstawowych polskiego ruchu spółdzielczego w latach 2016 – 2020. Ponadto Kongres dokonał wyboru członków Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej.
Z branży spółdzielczości Społem w skład stuosobowego Zgromadzenia Ogólnego KRS na czteroletnią kadencję wybrani zostali:
1. Anna Tylkowska (WSS Śródmieście Warszawa)
2. Mieczysław Dąbrowski (PSS Białystok)
3. Adam Sosnowiec (PSS Bochnia)
4. Piotr Zasuń (PSS Kalisz)
5. Ryszard Jaśkowski (KZRSS „Społem")
Rezerwowymi kandydatami zostali Tadeusz Dworski (PSS Puławy), Wiesław Sznaza (PSS Elbląg). Podczas obrad Kongresu Mieczysław Dąbrowski Prezes PSS w Białymstoku nagrodzony został „Oskarem Spółdzielczości Polskiej 2016".
Delegaci spółdzielczości spożywców „Społem" aktywnie uczestniczyli w pracach Kongresu.
W prezydium Kongresu zasiadał Kol. Adam Sosnowiec, a pracach komisji kongresowych pracowali:
- Kol. Mieczysław Kubicz – komisja mandatowa
- Kol. Kazimierz Małecki– komisja wyborcza
- Kol. Wiesława Chwieduk – komisja skrutacyjna
-  Kol. Mieczysław Jędrzejczyk – komisja uchwał i wniosków
W dyskusji w imieniu branży „Społem" głos zabrał Kol. Ryszard Jaśkowski.
Kongres zgodnie z porządkiem obrad podjął m.in. uchwały:
-  w sprawie stanu spółdzielczości Rzeczpospolitej Polskiej i kierunków jej rozwoju w latach 2016-2020,
-  w sprawie wysokości składek na rzecz Krajowej Rady Spółdzielczości.

  • sisIV2016_kongres01
  • sisIV2016_kongres02
  • sisIV2016_kongres03
  • sisIV2016_kongres04