krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Spotkanie studentów Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego z przedstawicielami spółdzielczości konsumenckiej „Społem"
Tematem spotkania była: „Spółdzielczość w Polsce, w UE i na świecie" oraz perspektywy zawodowe dla studentów.
aaa
Po generalnej przebudowie, PSS Szczecin otworzył dla klientów sklep Orion przy ul. Księcia Bogusława X 18a
Sklep mieści się w tym samym miejscu od 1973 r., a na swoje pięćdziesięciolecie otrzymał nowoczesny wygląd.
aaa
Społem Coop na szczycie Kilimandżaro!
Łukasz Bogdanowski ze stowarzyszeniem „Szlak Mi Się Trafił" zdobył Kilimandżaro.
aaa
Ogólnopolski program Doceń Polskie ponownie certyfikował Chleb Żytni produkowany przez PSS Głogów
Wyróżnienie to przyznawane jest wyłącznie najwyższej jakości polskim produktom spożywczym
Copyright by KZRSS "Społem"

Zmarł Tadeusz Hyla – były prezes Zarządu PSS „Społem" w Katowicach

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR IV/2015 Opublikowano: środa, 07, październik 2015

W dniu 13 sierpnia 2015 r. zmarł Tadeusz Hyla, wybitny działacz i pracownik spółdzielczości spożywców „Społem", długoletni członek Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem" w Katowicach, w której w latach 1975-1986 pełnił funkcję prezesa Zarządu. Ze spółdzielnią tą związany był prawie do końca swego życia. W latach 1986-1990 był I Zastępcą Ministra Rynku Wewnętrznego. Był też długoletnim działaczem Banku Spółdzielczego w Tychach.

Tak we wspomnieniu o Zmarłym napisał mgr Wacław Słaby – obecny prezes Zarządu Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem" w Katowicach:
„ Pan Tadeusz Hyla był człowiekiem niezwykle aktywnym o dużej wyobraźni i wielkiej chęci działania. Jego niekonwencjonalny styl zarządzania firmą budził podziw i szacunek.
Dzięki jego wybitnym zdolnościom organizatorskim oraz śmiałym i szybkim decyzjom wprowadzono wiele nowych inicjatyw i usprawnień dotyczących funkcjonowania Spółdzielni osiągając wyniki ekonomiczne, które stawiały Spółdzielnię w rzędzie największych i najlepszych w kraju.
Druga połowa lat siedemdziesiątych, to narastająca rok po roku nierównowaga ekonomiczna i pogarszająca się sytuacja w zaopatrzeniu. W tym okresie Pan Tadeusz Hyla aktywnie organizował współpracę z partnerami handlowymi z Czechosłowacji, Węgier i byłego NRD, kierując pracami wymiany towarowej, w wyniku której zaopatrzenie Spółdzielczych Domów Handlowych w zagraniczne nowości podnosiło ich atrakcyjność i pozwalało na częściową likwidację dotkliwych braków towarowych.
W okresie adaptacji do zmieniających się warunków na rynku handlowym, Pan Tadeusz Hyla odegrał decydującą rolę, wskazując na ogólne trendy rozwojowe w tej dziedzinie.
Cenny jest również jego osobisty wkład pracy i zaangażowania w budowę powierzchni magazynowych oraz modernizację i rozbudowę domów wypoczynkowych należących do Spółdzielni.
Pan Tadeusz Hyla był człowiekiem wielkiego serca i mądrości, kreatywnym i wytrwałym w działaniu liderem, a nade wszystko spółdzielcą mocno zaangażowanym w sprawy naszej społeczności. Wspaniały Prezes, a dla wielu z nas prawdziwy Kolega i oddany Przyjaciel.
Fachowość i umiejętności Pana Tadeusza Hyli znalazły uznanie organów państwowych. W latach 1986-1990 pełnił on funkcję Pierwszego Zastępcy Ministra Rynku Wewnętrznego. Odznaczony wieloma odznaczeniami, takimi jak: „Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski", „Srebrny Krzyż Zasługi" oraz odznakami resortowymi wojewódzkimi.
W Zmarłym ruch spółdzielczy stracił cenionego i ofiarnego działacza".
Cześć Jego pamięci!