krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
SYSTEM KAUCYJNY - PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WDRAŻANIA NOWYCH PRZEPISÓW
Zapraszamy na spotkanie z ekspertem!
aaa
Nowo wyremontowany sklep „Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Białej Podlaskiej
aaa
Zarząd KZRSS „Społem" w Warszawie serdecznie zaprasza prezesów i członków zarządów spółdzielni na kolejną, wiosenną konferencję „SPOŁEM 2024".
aaa
Pierwsze posiedzenie zgromadzenia ogólnego KRS
Wzięło w nim udział 99 ze 102 delegatów wybranych na VII Kongresie. Zgromadzenie wybrało Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej, Prezydium Zgromadzenia...
aaa
W dniach 22-23 stycznia 2024 r. obradował VII Kongres Spółdzielczości, który jest najwyższym organem samorządu spółdzielczego w Polsce.
Copyright by KZRSS "Społem"

Zgromadzenie Przedstawicieli PSS „Społem" Biała Podlaska

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR II/2020 Opublikowano: środa, 10, czerwiec 2020

W dniu 08.05.2020r. odbyło się (sprawozdawcze) Zgromadzenie Przedstawicieli „Społem' Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Białej Podlaskiej, które podjęło stosowne uchwały dotyczące minionego 2019 roku oraz obecnego 2020, w tym udzieliło absolutorium Prezesowi Zarządu Eugeniuszowi Mazurowi i Zastępcy Prezesa Lechosławowi Wietraszukowi.

Za udzieleniem absolutorium głosowali wszyscy obecni delegaci. Jak wynika ze sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółdzielni w 2019 roku funkcjonowało 12 sklepów spożywczych, a od 1 sierpnia 13, Spółdzielczy Dom Handlowy „Sawko", Restauracja „Stylowa", Zakład Piekarsko – Ciastkarski oraz Zakład Przetwórstwa Ryb. Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku wyniosło 216 etatów. Wynik finansowy – zysk brutto 545 tys. zł., a netto 425 tys. zł. Dywidenda – 107 tys. zł., 12,5% kwoty udziałów, ale zgodnie ze statutem 20% to oprocentowanie udziałów, a 80% do podziału proporcjonalnie do wysokości zakupów zarejestrowanych na kartach stałego klienta. Członek otrzyma dywidendę w postaci karty zakupów w sklepach Spółdzielni lub może zwiększyć wartość swoich udziałów.
Zgromadzenie poprzedziły zebrania grup członkowskich, które odbyły się w trzeciej dekadzie marca. Spółdzielnię tworzy 316 członków, a średnia frekwencja na zebraniach wyniosła 10%. Frekwencja na Zgromadzeniu Przedstawicieli – 71,4%.
W Zgromadzeniu uczestniczył Prezes Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem" w Warszawie Pan Ryszard Jaśkowski, który w ciepłych słowach odniósł się do wyników i dokonań Spółdzielni w 2019 roku, a także poinformował o sytuacji spółdzielni „Społem" w kraju i sprawach którymi zajmuje się „Związek".
Podkreślił w swoim wystąpieniu znaczenie w funkcjonowaniu „Społem' między innymi takich przedsięwzięć jak:
- obchody 150 lecia „Społem",
- ogromnego pozytywnego znaczenia realizacji programu „Społem Znaczy Razem",
- dobrych rezultatach sprzedaży marki własnej „Społem",
- wdrażaniu programu sprzedaży internetowej e-Społem.
W odniesieniu do aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju, Prezes Jaśkowski stwierdził, że Spółdzielnie dobrze sobie radzą w tych warunkach. Część Spółdzielni uzyskało wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej, cześć na to oczekuje. Ponadto wyraził przekonanie, że wyjście z obecnej sytuacji w kraju jaką jest epidemia będzie trudne, ale Spółdzielnie sobie poradzą.
Zebrania Grup Członkowskich oraz Zgromadzenie Przedstawicieli odbywały się zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie epidemii koronawirusa.