krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Spotkanie studentów Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego z przedstawicielami spółdzielczości konsumenckiej „Społem"
Tematem spotkania była: „Spółdzielczość w Polsce, w UE i na świecie" oraz perspektywy zawodowe dla studentów.
aaa
Po generalnej przebudowie, PSS Szczecin otworzył dla klientów sklep Orion przy ul. Księcia Bogusława X 18a
Sklep mieści się w tym samym miejscu od 1973 r., a na swoje pięćdziesięciolecie otrzymał nowoczesny wygląd.
aaa
Społem Coop na szczycie Kilimandżaro!
Łukasz Bogdanowski ze stowarzyszeniem „Szlak Mi Się Trafił" zdobył Kilimandżaro.
aaa
Ogólnopolski program Doceń Polskie ponownie certyfikował Chleb Żytni produkowany przez PSS Głogów
Wyróżnienie to przyznawane jest wyłącznie najwyższej jakości polskim produktom spożywczym
Copyright by KZRSS "Społem"

Jubileusz 70-lecia „Społem" PSS w Myśliborzu

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR III/2015 Opublikowano: poniedziałek, 31, sierpień 2015

W dniu 22 sierpnia br. w Restauracji „Myśliborzanka" w Myśliborzu miejscowa „Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców świętowała swój jubileusz 70-lecia działalności. Wśród zaproszonych gości był m.in. Ryszard Jaśkowski – zastępca prezesa Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem" w Warszawie.

„Społem" PSS w Myśliborzu działa od dnia 24 sierpnia 1945 roku. Na rynku myśliborskim jest największą i najbardziej konkurencyjną firmą handlowo-produkcyjną.
Oficjalne rozpoczęcie obchodów jubileuszu myśliborskiej „Społem" PSS zapoczątkował występ chóru „Melodia", który zaśpiewał Hymn Spółdzielców i przedstawił okolicznościowy wiersz K. I. Gałczyńskiego. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć o zmarłych pracownikach i działaczach spółdzielni.
Po tym okolicznościowe referaty wygłosiły: Zofia Jakubiszyn – przewodnicząca Rady Nadzorczej i Irena Szczucka – prezes Zarządu „Społem" PSS w Myśliborzu. Prezes Irena Szczucka z myśliborską spółdzielnią jest związana od 1971 roku, przechodząc kolejne stopnie awansu zawodowego. Od dnia 1 stycznia 1984 r. pełniła funkcję głównego księgowego, a następnie wiceprezesa ds. ekonomicznych. Od dnia 1 grudnia 2007 r. pełni funkcję prezesa Zarządu.
W swoim wystąpieniu prezes Irena Szczucka przybliżyła historię Spółdzielni Jubilatki. Zwróciła uwagę na usprawniony system zarządzania, poprzez oszczędną a równocześnie racjonalną strukturę organizacyjną spółdzielni, modernizację bazy handlowej i przekształcenie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej w prawo własności gruntu wielu obiektów. Następnie podkreśliła znaczenie działalności ruchu spółdzielczego i konieczność krzewienia idei spółdzielczości, którą cechuje specyfika działania, gdzie zysk i interes załogi występują jako dwie nierozerwalne wartości i świadczy to o odrębności sektora spółdzielczego od sektora komercyjnego. Można zatem powiedzieć, że: spółdzielczość znaczy szansa, spółdzielczość buduje lepszy świat, spółdzielczość dowartościowuje człowieka, spółdzielczość jest biznesem, ale jak jest tylko biznesem – jest złym interesem. Kończąc swoje wystąpienie prezes Irena Szczucka stwierdziła, że można świętować ten jubileusz dzięki olbrzymiej determinacji i zaangażowaniu załogi, wsparciu członków Rady Nadzorczej, dobrej wieloletniej współpracy z kontrahentami, a także dzięki sympatykom i przyjaciołom spółdzielni. Słowa podziękowania, w imieniu Zarządu, skierowała do wszystkich obecnych i nieobecnych na spotkaniu i złożyła hołd nieżyjącym pracownikom, działaczom i członkom spółdzielni.
Po okolicznościowych referatach nastąpiło wręczenie odznaczeń i dyplomów, którego dokonali: Ryszard Jaśkowski – zastępca prezesa Zarządu KZRSS „Społem", Zofia Jakubiszyn – przewodnicząca Rady Nadzorczej i Irena Szczucka – prezes Zarządu „Społem" PSS w Myśliborzu.
Odznakę „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego" otrzymali: Jerzy Dąbrowski, Bożena Jadach, Wiesława Krauzowicz, Krystyna Maciążek i Stanisława Sobocińska.
Odznakę „Zasłużony dla Społem" otrzymali: Zbigniew Burdziuk, Rafał Kula, Agnieszka Lasota, Monika Popielnicka, Renata Sztandarska, Teresa Teofilak-Kubka, Tadeusz Tkaczyk, Alicja Walkowiak, Erwin Warcholiński i Maria Wójcik.
Po wręczeniu odznak i dyplomów, gratulacje i życzenia w imieniu Krajowej Rady Spółdzielczej i Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem" złożył Ryszard Jaśkowski – zastępca prezesa Zarządu KZRSS „Społem", życząc myśliborskim spółdzielcom dalszych sukcesów i wszelkiej pomyślności w kolejnych latach ich działalności.
Obchody jubileuszu uświetnił występ chóru „Melodia" pod dyrekcją Bogdana Komorowskiego oraz występ dziecięcej grupy tanecznej „Estera", działających przy MOK w Myśliborzu.