krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
51 Zjazd Delegatów Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem"
aaa
Budynek Społem skończył 110 lat!
Inicjatorami budowy gmachu byli wielcy działacze polskiej spółdzielczości Romuald Mielczarski oraz Stanisław Wojciechowski ...
aaa
„Święto Latawca" w Szczecinie.
Wrzesień to miesiąc w którym wszyscy mieszkańcy Szczecina i nie tylko, czekają na jedyne i wyjątkowe wydarzenie...
aaa
Leszcyński festiwal sportu
Na miłośników biegów ekstremalnych czekała Tor Tura – specjalnie zaplanowana trasa, na której walczyli biegacze z prawdziwym charakterem.
aaa
KZRSS „Społem" informuje o zawartym porozumieniu o współpracy z firmą Net Innovation Software z Białegostoku.
aaa
Z okazji obchodów 115-lecia swojej działalności PSS Społem w Garwolinie zorganizowała piknik, na który zaproszono pracowników, emerytów oraz członków Spółdzielni.
aaa
Wiesław Depa prezes PSS Społem w Rzeszowie otrzymał nagrodę specjalną „MECENAS KULTURY PODKARPACKIEJ 2023"
Copyright by KZRSS "Społem"

Jubileusz 70-lecia „Społem" PSS w Myśliborzu

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR III/2015 Opublikowano: poniedziałek, 31, sierpień 2015

W dniu 22 sierpnia br. w Restauracji „Myśliborzanka" w Myśliborzu miejscowa „Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców świętowała swój jubileusz 70-lecia działalności. Wśród zaproszonych gości był m.in. Ryszard Jaśkowski – zastępca prezesa Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem" w Warszawie.

„Społem" PSS w Myśliborzu działa od dnia 24 sierpnia 1945 roku. Na rynku myśliborskim jest największą i najbardziej konkurencyjną firmą handlowo-produkcyjną.
Oficjalne rozpoczęcie obchodów jubileuszu myśliborskiej „Społem" PSS zapoczątkował występ chóru „Melodia", który zaśpiewał Hymn Spółdzielców i przedstawił okolicznościowy wiersz K. I. Gałczyńskiego. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć o zmarłych pracownikach i działaczach spółdzielni.
Po tym okolicznościowe referaty wygłosiły: Zofia Jakubiszyn – przewodnicząca Rady Nadzorczej i Irena Szczucka – prezes Zarządu „Społem" PSS w Myśliborzu. Prezes Irena Szczucka z myśliborską spółdzielnią jest związana od 1971 roku, przechodząc kolejne stopnie awansu zawodowego. Od dnia 1 stycznia 1984 r. pełniła funkcję głównego księgowego, a następnie wiceprezesa ds. ekonomicznych. Od dnia 1 grudnia 2007 r. pełni funkcję prezesa Zarządu.
W swoim wystąpieniu prezes Irena Szczucka przybliżyła historię Spółdzielni Jubilatki. Zwróciła uwagę na usprawniony system zarządzania, poprzez oszczędną a równocześnie racjonalną strukturę organizacyjną spółdzielni, modernizację bazy handlowej i przekształcenie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej w prawo własności gruntu wielu obiektów. Następnie podkreśliła znaczenie działalności ruchu spółdzielczego i konieczność krzewienia idei spółdzielczości, którą cechuje specyfika działania, gdzie zysk i interes załogi występują jako dwie nierozerwalne wartości i świadczy to o odrębności sektora spółdzielczego od sektora komercyjnego. Można zatem powiedzieć, że: spółdzielczość znaczy szansa, spółdzielczość buduje lepszy świat, spółdzielczość dowartościowuje człowieka, spółdzielczość jest biznesem, ale jak jest tylko biznesem – jest złym interesem. Kończąc swoje wystąpienie prezes Irena Szczucka stwierdziła, że można świętować ten jubileusz dzięki olbrzymiej determinacji i zaangażowaniu załogi, wsparciu członków Rady Nadzorczej, dobrej wieloletniej współpracy z kontrahentami, a także dzięki sympatykom i przyjaciołom spółdzielni. Słowa podziękowania, w imieniu Zarządu, skierowała do wszystkich obecnych i nieobecnych na spotkaniu i złożyła hołd nieżyjącym pracownikom, działaczom i członkom spółdzielni.
Po okolicznościowych referatach nastąpiło wręczenie odznaczeń i dyplomów, którego dokonali: Ryszard Jaśkowski – zastępca prezesa Zarządu KZRSS „Społem", Zofia Jakubiszyn – przewodnicząca Rady Nadzorczej i Irena Szczucka – prezes Zarządu „Społem" PSS w Myśliborzu.
Odznakę „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego" otrzymali: Jerzy Dąbrowski, Bożena Jadach, Wiesława Krauzowicz, Krystyna Maciążek i Stanisława Sobocińska.
Odznakę „Zasłużony dla Społem" otrzymali: Zbigniew Burdziuk, Rafał Kula, Agnieszka Lasota, Monika Popielnicka, Renata Sztandarska, Teresa Teofilak-Kubka, Tadeusz Tkaczyk, Alicja Walkowiak, Erwin Warcholiński i Maria Wójcik.
Po wręczeniu odznak i dyplomów, gratulacje i życzenia w imieniu Krajowej Rady Spółdzielczej i Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem" złożył Ryszard Jaśkowski – zastępca prezesa Zarządu KZRSS „Społem", życząc myśliborskim spółdzielcom dalszych sukcesów i wszelkiej pomyślności w kolejnych latach ich działalności.
Obchody jubileuszu uświetnił występ chóru „Melodia" pod dyrekcją Bogdana Komorowskiego oraz występ dziecięcej grupy tanecznej „Estera", działających przy MOK w Myśliborzu.